De zes grootste misvattingen over incasso

Als het gaat om incasso, kom je voortdurend misvattingen tegen, van imagoschade toebrengende - en schandalige bedrijfspraktijken tot torenhoge kosten en commissies voor de schuldeiser. Laten we enkele van de meest hardnekkige mythes ontkrachten.

  • Incassokantoren zullen mijn bedrijfsimago beschadigen.
  • Het is enkel voor grote bedrijven de moeite om met een incassokantoor te werken.
  • Een incassokantoor kan geen internationale vorderingen innen.
  • Als ik een incassokantoor inschakel, heb ik geen toegang meer tot mijn eigen dossiers van onbetaalde facturen.
  • Met mijn dossiers gaan incassokantoren meestal naar de rechtbank.
  • Een incassokantoor inschakelen zal voor mijn bedrijf als schuldeiser een grote kost betekenen.

1.’ Incassokantoren zullen mijn bedrijfsimago beschadigen.’

Incassobedrijven treden op als bemiddelaar tussen hun klanten - de schuldeisers - en de in gebreke blijvende betalers van hun klanten. Het doel van incasso is het bereiken van gemeenschappelijk oplossingen in de vorm van terugbetalingsmogelijkheden. Bij gerenommeerde incassobedrijven nemen de medewerkers de tijd om de context uit te leggen en te laten zien dat het in het belang van de consument is om hun schulden te vereffenen. Samen met de consument werken ze aan oplossingen die voor alle partijen haalbaar zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een (lange termijn) betalingsovereenkomst. Zo kunnen lange en dure gerechtelijke procedures voor beide partijen worden vermeden en blijft de relatie met de klant intact.

U kunt een gerenommeerd incassobedrijf identificeren door te na te gaan of deze is geregistreerd als incassobedrijf. In België kan dit via de website van de FOD Economie. Registratie is verplicht voor elk bedrijf dat incassodiensten aanbiedt. Een andere indicator is of de organisatie lid is van een branchevereniging. De grootste hiervan is de ABR-BVI (Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen. De ABR-BVI stelt strikte eisen aan haar leden met betrekking tot rechtmatig gedrag en integriteit. De ABR-BVI heeft een onafhankelijke klachtencommissie voor het beslechten van geschillen, waar consumenten terecht kunnen. U kunt de ledenlijst vinden op www.abr-bvi.be. EOS is betrokken bij ABR-BVI en de Federation of European National Collection Associations (FENCA) en handhaaft daarom de industriestandaarden.

Bovendien is het respecteren en beschermen van de reputatie van alle betrokken partijen stevig verankerd in de kernwaarden van EOS - zowel voor fiduciaire diensten als voor de aankoop van schulden. EOS vertrouwt op zowel technologische hulpmiddelen als mensen die de vaardigheden hebben om de individuele situatie van in gebreke blijvende betalers te beoordelen en om voor alle betrokken partijen een goede oplossing te bedenken. Ondersteund door data-analyse doen onze servicemedewerkers er alles aan om de zaak buitengerechtelijk en in samenwerking met de betrokken partijen te regelen. Hiervoor worden de medewerkers continu bijgeschoold.

2. “Het is enkel voor de grote bedrijven de moeite om met een incassobedrijf te werken.”

Dit is een wijdverbreide misvatting, omdat middelgrote ondernemingen ook zwaar worden getroffen door onbetaalde facturen en daarom sterk afhankelijk zijn van de betalingspraktijken van hun klanten. Als betalingen worden gemist, heeft dit snel invloed op hun eigen solvabiliteit. Bovendien kost het zorgen voor uw eigen debiteurenbeheer veel tijd, vooral bij kleinere bedrijven - middelen die elders beter worden benut. Een professionele incassopartner zorgt ervoor dat u uw financiële slagkracht behoudt en al uw aandacht kunt richten op uw core business.

3. Een incassokantoor kan geen internationale vorderingen innen.

Dit is ook onjuist. Dit vraagt ​​natuurlijk om specialistische kennis en niet elk incassobedrijf kan deze service bieden. Elk land heeft zijn eigen culturele en wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan. Taalbarrières maken communicatie moeilijk. Het innen van buitenlandse schulden is ingewikkeld, maar niet voor een professioneel incassobedrijf met internationale activiteiten. EOS heeft zelf bedrijven in 26 landen. Ons internationale netwerk van dochterondernemingen en partnerbedrijven omvat 180 landen met lokale knowhow. Kijk hier voor meer informatie over het EOS Global Collection Network https://eos-globalcollection.com/

4. Als ik een incassokantoor inschakel, heb ik geen toegang meer tot mijn eigen dossiers van onbetaalde facturen.

Het inschakelen van een incassoserviceprovider om uw zaken te behandelenbespaart u veel werk.

Dit betekent echter niet dat u afstand doet van de controle over uw debiteurenbeheer. Integendeel: incassobureaus treden op als neutrale tussenpersonen die precies de diensten uitvoeren die u ze heeft opgedragen. EOS-klanten behouden de volledige beslissingsbevoegdheid over hun zaken. Dit vereist transparantie en een overzicht van de activiteiten. Hoeveel van mijn openstaande vorderingen zijn al geïncasseerd? Wat is de verwerkingsstatus van de resterende gevallen? In België werkt EOS bijvoorbeeld met een gebruikersgerichte klantenportaal - als EOS klant kunt u de klok rond de huidige status van uw openstaande facturen zie.

5. Met mijn dossiers gaan incassokantoren meestal naar de rechtbank.

De opvatting dat de meeste incassozaken voor de rechter komen, is een misvatting die gemakkelijk kan worden weggenomen. Vermoedelijk worden in Belgie amper 5% van alle dossiers door de rechtbank behandeld. Bij EOS kan 98% van alle betaalde zaken bij internationale incasso buitengerechtelijk worden afgehandeld. Deze cijfers zijn in tegenspraak met de veronderstelling, gestaafd met feiten  blijft EOS eraan werken om deze cijfers verder te doen stijgen. Want als we een minnelijke oplossing kunnen vinden met in gebreke blijvende betalers, ontlast dit niet alleen de rechtbanken, maar beschermt het ook de relatie met uw klanten.

6. Een incassokantoor inschakelen zal voor mijn bedrijf als schuldeiser een grote kost betekenen.

Incasso kost natuurlijk geld en het is niet mogelijk om er een forfaitaire prijs op te zetten, omdat de overeengekomen kostenmodellen over het algemeen individueel op de cliënt zijn toegesneden. De waarde ervan mag echter niet worden onderschat. Door gebruik te maken van de diensten van een professioneel incassobureau, investeert u in het veiligstellen van het bestaan ​​van uw bedrijf. Ongeacht de sector bestaat altijd het risico dat wanbetalers niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De ontwikkelingen na de Covid-19-pandemie hebben duidelijk gemaakt welke proporties dit kan aannemen en dat de redenen talrijk en divers kunnen zijn. Maar een sterke incassopartner zorgt voor meer planningszekerheid als er ook geen crisis is. In plaats van dat de uitstaande schulden zich opstapelen, staan ​​de ontbrekende fondsen snel weer op uw rekening met een goede terugvordering. Dit maakt niet alleen belangrijke liquiditeit vrij voor de groei van uw bedrijf, maar het stelt u en uw medewerkers ook in staat om al uw energie in uw core business te steken.

 

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of heeft u andere vooroordelen die wij kunnen ophelderen? Neem contact met ons op om een ​​eerste gesprek te regelen. We kijken er naar uit u te zien!

www.eos-contentia.be

Wil u meer informatie ? Contacteer ons gauw !

EOS Contentia Belgium sa/nv

Industrielaan 54 K
7700 Moeskroen
Belgium

Tel: +32 56 39 17 11
Fax: +32 56 48 46 19

info@eos-contentia.be
Visit website

Photo credits: Klaus Vedfelt / Getty Images