Over EOS Contentia - EOS in België
A young woman with short hair wearing a light blue blouse looks at her cell phone and smiles

We zorgen snel voor een betere cash flow.

EOS Contentia is vandaag de onbetwiste leider in het beheren en aankopen van non-bancaire schuldvorderingen. Onze expertise omvat schuldvorderingen uit de gezondheidszorg, de energie-, verzekerings-, e-commerce- en telecommunicatiesector enz. De vorderingen worden geïnd in naam van de klant, in eigen naam voor rekening van de klant of worden aangekocht. Gedurende het hele proces vertrouwen we op onze uitgebreide knowhow en de nieuwste technologieën.

Onze oplossingen

Outsourcing: Hoe vroeger in het traject hoe efficienter.

Het efficient behandelen van onbetaalde facturen of schulden begint voor de overdracht naar derden bij uw bedrijf of organisatie zelf. Vaak is het moeilijk om daarvoor middelen of mensen te vinden, ook al is er een stuk geautomatiseerd. Om de focus te behouden en het aantal onbetaalde facturen bij de oorsprong te beperken nemen wij dit proces geheel of gedeeltelijk over.

Via alle mogelijke kanalen contacteren we niet-betalende klanten, zowel B2B als B2C. En we werken tactvol en professioneel zodat de positieve relaties met uw klanten behouden blijven. Samen werken samen een scenario uit zodat uw klanten behandeld zoals u dat wenst. Vervolgens gebruiken we al onze vaardigheden en ervaringen om de betalingsachterstand weg te werken.
Illustration of different communication channels such as mail or telephone.

Aankoop van openstaande vorderingen (debt purchase)

EOS Contentia heeft de voorbije jaren leidinggevende ervaring opgebouwd in het aankopen van schuldenportefeuilles, zowel éénmalig  als op regelmatige basis. Onze kennis geeft ons voorsprong op onze concurrenten, omdat het proces van het verkopen van portefeuilles vanuit het oogpunt van verkopers een veeleisend en complex proces is. EOS Contentia begeleidt de verschillende verkopers in dit proces en zorgt voor een aangename ervaring voor alle partijen, dankzij vlotte procedures en duidelijke contractuele rechten en verplichtingen.
Illustation shows two men writing a signature on a contract in a business process.

Minnelijke invordering: de snelste en goedkoopste weg.

Incasso is het hart van onze business, het is iets waar we in uitblinken. Wij hebben de mensen, de technologie en de strategie om het maximale uit uw onbetaalde facturen te halen. We zijn gespecialiseerd in minnelijke vorderingen in heel wat sectoren over heel België. Energie, verzekeringen, de medisch sector, e-commerce, de publieke sector... en dit zowel voor B2B als voor B2C. We geven voorrang aan minnelijke invordering boven gerechtelijke vervolging aangezien dit qua kostenefficiëntie voordeliger is in België.

We kunnen echter ook een beroep doen op professionele derde partijen met wie we aan juridische incasso's werken als dat nodig is of als onze partners hierom vragen.
Illustation of a woman holding up a coin and a woman standing opposite with a folder.

Internationale incassozaken

EOS Contentia kan als dochteronderneming van EOS gebruik maken van het EOS Cross Border-platform om ervoor te zorgen dat uw onbetaalde internationale facturen zeer efficiënt worden behandeld in het land van oorsprong van de debiteur. Voor onze partners is het belangrijk te weten dat over elk internationaal dossier gecommuniceerd wordt met EOS Contentia, dat zal optreden als aanspreekpunt. Omgekeerd beheren wij ook Belgische vorderingen van buitenlandse ondernemingen.
Illustation shows a globe on which points are marked with pins.

Uw contactpersoon

Yves Van Nieuwenburg

Commercial Manager van EOS Contentia


commercial@eos-contentia.be

Three young people sit at a table and have a chat. The woman facing the camera wears a yellow shirt and looks at the man to her right with a smile.

We koesteren het talent van morgen.

Wij stellen onze medewerkers in staat hun eigen beslissingen te nemen. We moedigen onafhankelijkheid, durf en samenwerking aan. Samen verleggen we grenzen.
Toon meer

Ontwikkel de toekomst.

Waar werken meer dan 6.000 werknemers wereldwijd elke dag aan voor de EOS-Groep?
Toon meer

Openstaande vacatures.

  • Debiteuren beheerder (m/v)
Toon meer