Man sitting at the living room table looking seriously at bills lying next to his laptop.

Wat zijn mijn opties ?

icon red attention

De login op de webportal werd gewijzigd op 07/11/23.

Vanaf heden is uw nieuwe login de gestructureerde mededeling die u gebruikt bij uw betalingen. Deze mededeling staat eveneens vermeld in onze brieven.
Log in op ons portaal
icon red further education

Ik heb een vraag

FAQ

EOS Aremas Belgium SA/NV

Office


Telefoon: +32 (0)2 5080 233

Fax: +32 2 5080 380

supportctx@eos-aremas.com

Bezoek website


Openingsuren:

Maandag - Vrijdag : 8:15am - 5:00pm

Jullie vragen. Onze antwoorden.

EOS Aremas Belgium is ontstaan uit een joint venture tussen Alpha Credit (BNP Paribas Fortis) en de internationale EOS Group. Als onderdeel van twee kapitaalkrachtige groepen profiteren we van de financiële draagkracht en het brede internationale netwerk van onze moedermaatschappijen.  Hierdoor zijn we snel uitgegroeid tot een leidinggevende speler op het gebied van de aankoop en het beheer van vorderingen in de financiële sector, met een sterke focus op bancaire vorderingen op particulieren en bedrijven.

U had een lening of een krediet en U betaalde het openstaande bedrag of de maandelijkse aflossing niet. Misschien bent u het gewoon vergeten. Onze opdrachtgever heeft ons gevraagd om het verschuldigde bedrag in te vorderen. Daarom staat onze naam op de brief. Maar u vindt de naam van de oorspronkelijke schuldeiser ook in die brief. Kijk het eens na of alles klopt? Wat is de volgende stap? Wij gaan u helpen hoe U uw openstaande vordering kan regelen. Het enige dat u hoeft te doen is contact opnemen met ons. Samen vinden we een oplossing die voor iedereen gepast is. Ons doel is: een schuldenvrije wereld. En we willen u graag bevrijden van uw schulden.

De snelste en gemakkelijkste manier is de volledige betaling van het verschuldigde bedrag. U kunt aldus uw schuld meteen betalen of in termijnen. Neem contact op voor een afbetalingsplan af te spreken die bij uw situatie past. Samen vinden we een oplossing die voor iedereen gepast is.

Volledige betaling : Pak onze brief, kies het gewenste betaaltype:

Met kaart via onze internetportal of via bankoverschrijving met gestructureerde mededeling

Verschillende deelbetalingen : neem contact met ons op en houd u dossiernummer bij de hand.

Nee, dat kan niet. Uw oorspronkelijke schuldeiser heeft ons om hulp gevraagd. U vindt hun naam ook nog steeds in onze brief. Maar ze willen dat we de betalingen beheren. Dat is de enige manier om verwarring te vermijden en de zaken eenvoudig te houden. Neem dus steeds contact met ons op. Bedankt.

Dat is geen goed idee. De meeste mensen betalen onmiddellijk omdat het een ongemakkelijke situatie is. U hoeft zich geen zorgen te maken. Wij kunnen u hierbij helpen. We hebben het al een miljoen keer gedaan. En we nemen de tijd die u nodig hebt om al uw vragen te beantwoorden. Op een daarvan kunnen we nu antwoorden: wat als u onze aanmaning negeert? Hoe langer het uitblijven van de betaling, hoe groter de kans dat er bijkomende kosten bijkomen zoals schadebedingen en verwijintresten. u kunt onze brieven, e-mails en oproepen negeren, maar als onze opties opraken, heeft EOS het recht om juridische stappen te ondernemen. 

Het goede is dat u dit allemaal kunt vermijden als u onze aanmaning niet negeert. Snel contact opnemen met ons voorkomt juridische stappen. Neem contact op - we helpen u graag verder.

Maakt u zich geen zorgen: we zullen een oplossing vinden. Beloofd. Het is onze taak om u van uw schulden te bevrijden. En we hebben al miljoenen debiteuren geholpen. Niet met one-size-fits-all oplossingen, maar oplossingen op maat. Bijvoorbeeld: als u niet meteen het volledige bedrag kunt betalen, splitsen we het op in termijnen die bij u passen. En hoe klein de eerste aflossing ook is, het is een begin. Een start naar een toekomst die u bevrijdt van uw schuldenlast. Een start die goed aanvoelt en geleidelijk aan beter en beter voelt. Praat gewoon met ons: we zijn echte mensen die u graag helpen. En deze hulp kost u geen cent. Neem gewoon contact op.

Oké, dan heeft onze brief, e-mail of sms je misschien verrast. Sorry daarvoor. We hebben je geschreven omdat je een lening of een krediet niet hebt betaald. Misschien ben je het gewoon vergeten. Nu heeft de schuldeiser ons gevraagd hierbij te helpen. Daarom staat onze naam op de brief. Maar u vindt de naam van de oorspronkelijke schuldeiser ook in onze brief. Kijk maar eens rustig na Als u zich uw lening of krediet herinnert, controleer dan uw bankrekening. Misschien is er iets misgegaan met de betaling. Neem dan contact met ons op. We kunnen u door de betalingsopties leiden. Bedankt.

Dat is goed nieuws. Misschien heeft de betaling ons nog niet bereikt, of misschien is er ergens anders iets misgegaan. Sorry daarvoor. Laten we het samen controleren. Neem contact op om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van een misverstand.  Dat was alles. Bedankt voor uw hulp en tijd.

Oei. Onze excuses hiervoor. Neem aub. Contact op met ons zodat we kunnen stoppen met betalingsherinneringen te sturen naar uw adres.
Oke. Soms gaat het mis. En dat is lastig voor alle betrokkenen. Laten we samen kijken waar het fout is gegaan. Neem contact op om ons te laten weten dat het verzoek tot betaling niet correct is. Dat is belangrijk omdat we het nu niet weten. En u krijgt anders waarschijnlijk meer onnodige brieven, e-mails of telefoontjes. Neem contact op met ons; we zullen de zaak onderzoeken en alles recht zetten. Bedankt.

Ja. We zijn een wereldwijde speler met een lange traditie van dienstverlening, jarenlange ervaring. Blader gewoon door deze site of het web. Of neem contact op zoals u wilt: schrijf een e-mail, bel ons of bezoek onze kantoren. Nou, dat is al het bewijs dat we kunnen aanreiken. Heeft het geholpen? Als u nog steeds niet zeker bent, kan u op de website van de FOD Economie terecht om te raadplegen of wij officieel erkend zijn.

https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/schuldenlast/incassobureaus

Mogelijk wel, ja. U moet reageren op het sms-bericht van EOS. Hetzelfde geldt voor alle brieven die u hebt ontvangen. Als het sms-bericht een dossiernummer bevat, kunt u dit gebruiken om rechtstreeks in te loggen op onze internetportal en meer te weten te komen over de openstaande schuld. Of neem hier direct contact op.
 • Het registreren van gegeven bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren draagt bij aan de bestrijding van een overmatige schuldenlast bij consumenten.
 • Kredietgevers hebben de verplichting om de Centrale te raadplegen vooraleer ze een nieuw krediet toestaan.
 • Schuldbemiddelaars hebben eveneens toegang tot de gegevens van hun klanten.
 • Wanneer u een consumentenkrediet ondertekend heeft, dan zal de kredietgever, binnen de 2 werkdagen, uw identiteit en de gegevens betreffende het krediet doorgeven aan de Centrale aan Particulieren voor Kredieten.
 • De kredietgevers zullen de Centrale ook informeren wanneer er zich een betalingsachterstand voordoet in één van uw kredieten en dit binnen de 8 werkdagen na het vaststellen van de achterstand.
 • U bent gemeld op de Centrale voor Kredieten aan Particulieren wanneer u ondertekennaar of mede-ondertekennaar bent van een krediet.  U bent niet gemeld wanneer u als borg getekend heeft voor een krediet.
Neen, enkel deze worden gemeld:

 • De krediettransacties met een privé doel, zoals een verkoop op afbetaling, lening op afbetaling, leasingovereenkomsten en hypothecaire kredieten.
 • De kredietopening met een privé doel, voorbeelden zijn kredieten gelinkt aan een kaart (kredietkaart van de bank, kaarten die aangeboden worden door sommige winkels of door postorderbedrijven) of kredietlijnen verbonden aan de zichtrekening.
Indien u uw krediet normaal afbetaald, zoals voorzien in het kredietcontract, dan verdwijnen de geregistreerde gegevens automatisch drie maanden en 8 dagen na de voorziene einddatum van uw contract.
Indien uw krediet echter een betalingsachterstand vertoont, dan blijft de melding gedurende maximum 10 jaar.

Het is altijd mogelijk uw situatie te regulariseren door de totale achterstand terug te betalen. In dit geval blijft u gemeld op de Centrale als geregulariseerd gedurende 1 jaar en dit vanaf de datum van volledige terugbetaling. Na dit jaar verdwijnt de melding automatisch.

Voor de regularisatie van uw krediet, kan u ons via mail contacteren : supportctx@eos-aremas.com, telefonisch op het nummer  02/508 02 33 of via https://my.eos-aremas.com/
 • Ja, maar enkel voor de op uw naam geregistreerde gegevens. De consulatie is niet-betalend. Dit kan op verschillende manieren:
 •  De snelste manier om dit te doen is via de website www.nbb.be. (via uw elektronische identiteitskaart of de itsme-app).
 • Per brief, u dient een recto verso kopie van uw identiteitskaart toe te voegen: Nationale Bank van België (centrale voor kredieten aan particulieren), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
 • Persoonlijk aan de loketten van de NBB, met uw identiteitskaart bij de hand: de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel
 • U kan zich met uw verzoek wenden tot EOS Aremas Belgium via mail: supportctx@eos-aremas.com of via het nummer 02/508 02 33. Wij bekijken uw verzoek en zullen er u gepast op antwoorden.
 • Bent u het nadien nog niet eens met de geregistreerde gegevens dan kan u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst Economie.
 • De echtgenoten blijven beiden aansprakelijk voor de kredietovereenkomsten die ze samen ondertekend hebben, zelfs indien in de scheidingsovereenkomst kredieten toegewezen worden aan één van beiden echtgenoten. Deze kredieten blijven dus ook geregistreerd op beide echtgenoten op de Centrale.
 • Bezorg het gewezen vonnis aan EOS Aremas Belgium (supportctx@eos-aremas.com).
 • EOS Aremas Belgium zal dienen over te gaan tot de schrapping van uw naam uit alle kredietovereenkomsten waarbij u kredietnemer was en zal u dus ook schrappen van de NBB voor de desbetreffende kredietovereenkomsten.
 • Voor kredietovereenkomsten die kaderden in uw beroepsactiviteit, geldt de kwijtschelding ook voor uw eventuele (ex)-echtgeno(o)te of (gewezen) wettelijk samenwonende.
 • Leg een klacht neer bij de Politie.
 • Neem contact op met EOS Aremas Belgium via mail (supportctx@eos-aremas.com) of via 02/508 02 33.
Natuurlijk. We vinden het spijtig dit te vernemen, maar laat ons samen uitzoeken wat er fout is gelopen. Contacteer ons : schrijf een email of brief, telefoneer ons of bezoek onze kantoren.  Heb je al een klacht ingediend bij ons en werd het probleem niet opgelost of heb je nog geen antwoord gekregen binnen een redelijke termijn, dan kan je een klacht indienen bij Ombudsfin (een klacht indienen | Ombudsfin) of de BVI (een klacht neerleggen - ABR/BVI (abrbvi.be)).