Changing finances for the better - EOS in België

EOS in België.
Changing finances for the better.

Door welk bedrijf wordt u gecontacteerd? U twijfelt? Kijk op de brief e-mail of SMS die u ontvangen hebt.

Woman with short hair looks at her mobile phone and has her credit card in the other hand.

EOS Contentia

Incasso voor overheidsdiensten, nutsbedrijven, verzekeraars, telecombedrijven, gezondheidssector en andere bedrijven.
Kom meer te weten

Dit was ons boekjaar 2022/23

Het boekjaar 2022/23 stond in het teken van onzekerheid. Ontdek hoe de EOS-groep toch een positief resultaat heeft kunnen bereiken. In ons Jaar- en duurzaamheidsverslag vindt u al onze KPI’s en highlights, en komt u te weten hoe de EOS-groep voldoet aan haar ESG-verantwoordelijkheden (Environmental, Social en Governance).
Lees verder

EOS-enquête “Europese betalingspraktijken 2022”: Laattijdige betalingen brengen bedrijven in de problemen.

flag, envelope, ski video_zoom_boxvideo_zoom_box
EPP 2022
aborterenaborteren
EPP 2022

In de loop van de pandemie is het betalingsgedrag van klanten in Europa erop achteruit gegaan. Hoe reageren bedrijven? In de EOS-enquête "Europese betalingspraktijken 2022" geven 3.200 financiële experts uit 16 landen inzicht over hun bedrijven: Welke rol spelen outsourcing en de digitalisering van het debiteurenbeheer, datagestuurde beslissingen, duurzaamheidsstrategieën of artificiële intelligentie?

Lees verder
Young black man in a colorful shirt talking with a redhead woman and a man in a white shirt

We koesteren het talent van morgen.

Wij stellen onze medewerkers in staat hun eigen beslissingen te nemen. We moedigen onafhankelijkheid, durf en samenwerking aan. Samen verleggen we grenzen.
Toon meer

Ontwikkel de toekomst.

Waar werken meer dan 6.000 werknemers wereldwijd elke dag aan voor de EOS-Groep?
Toon meer