We behandelen uw data met zorg

 • 1. Naam en contactgegevens van de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking ('data controller') en de functionaris voor de gegevensbescherming van het bedrijf

  Het privacybeleid is van toepassing op gegevens die verwerkt worden door:

  EOS Aremas Belgium SA/NV

  Boulevard St Lazarelaan 4-10/2
  1210 Bruxelles/Brussel
  BELGIË

  Telefoon: +32 2 5080-230

  Managing Director: Roel Dumont

  Commercial Register
  BE 0466.301.368
  VAT – BE 466.301.368
  M.A.E. – 206657

  De verantwoordelijke voor gegevensbescherming voor het bedrijf EOS in Belgium kan gecontacteerd worden op bovenstaand adres (vermeld de regel T.A.V: EOS in Belgium – be.eos-solutions.com) of per e-mail aan DPO-EOS@EOS-AREMAS.COM

  2. Toepassingsgebied

  Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen van persoonlijke gegevens op onze website en de verdere verwerking van deze gegevens door ons.  

  Dit privacybeleid is verder gericht op informatieverstrekking conform de artikelen 13 en 14 van de AVG ten behoeve van gegevensverwerking buiten het kader van de verzameling via deze website. Als zodanig zullen wij u voorzien van een afzonderlijk privacybeleid voor specifieke verwerking van gegevens op een case-by-case basis.

  3. Privacy-beleid van de andere vennootschappen van de EOS-groep

  Dit privacybeleid is niet van toepassing op gegevens verwerkt door de andere vennootschappen van de EOS-groep. Dit is ook het geval als deze andere bedrijven van de EOS-groep samen met hun contacten op onze website vernoemd worden en/of hun diensten worden getoond op onze website. 

  De andere bedrijven van de EOS-groep zullen u voorzien van een aparte privacybeleid voor specifieke verwerking van gegevens op een case-by-case basis.

  4. Inzameling en opslag van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van de verwerking ervan

  a. Wanneer u de website bezoekt

  Wanneer u onze website eos-globalcollection.com oproept, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en opgeslagen totdat deze automatisch verwijderd na 3 dagen: 

  • IP-adres ophalen van de computer,
  • datum en tijdstip van toegang,
  • naam en URL van opgehaald bestand,
  • website van waaruit toegang is opgetreden (verwijzer URL),
  • website opgehaald van onze website,
  • de browser van uw computer en eventueel besturingssysteem evenals de naam van uw internet-aanbieder. 

  De eerder genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden: 

  • om een probleemloze verbinding met de website te garanderen,
  • om te zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
  • voor het analyseren van de systeemveiligheid, stabiliteit, en
  • voor andere administratieve doeleinden. 

  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Art. 6(1) Lid 1 (f) van de AVG. Onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens voor het doel van het bepalen van conclusies over u.

  Daarnaast maken we gebruik van cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde informatie hierover kan worden gevonden in secties 4 en 5 van dit privacybeleid.

  Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail

  Als u dat doet worden de persoonsgegevens die u via de e-mail verzend opgeslagen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met het oog op het leggen van contacten is artikel 6(1)(f) van de AVG. Indien contact wordt opgenomen met het oog op het sluiten van een overeenkomst is een aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking Art. (6)(1)(b) van de AVG.

  We verwijderen de persoonlijke gegevens verzameld door ons na verwerking van uw aanvraag op voorwaarde dat we niet wettelijk het recht hebben of verplicht zijn deze verder te verwerken.

  5. Doorgeven van de gegevens

  We geven uw persoonlijke gegevens enkel door hebben aan andere bedrijven van de EOS-groep of andere derde partijen (ontvangers) als:

  • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt verstrekt voor een of meer specifieke doeleinden uit hoofde van Art. 6(1) Lid 1(a) van de AVG,
  • openbaarmaking overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1(f) van de AVG noodzakelijk is voor de indiening, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u er een primair beschermingswaardig belang bij hebt dat uw gegevens niet worden bekendgemaakt,
  • voor het geval dat er een wettelijke verplichting voor openbaarmaking bestaat overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1 (c) van de AVG en
  • het wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1 (b) van de AVG.

  We hebben de gegevens verwerkt namens ons in overeenstemming met Art. 28 van de AVG.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde treedt niet op.

  6. Cookies

  Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch aangemaakt worden door uw browser en worden opgeslagen op uw toestel (laptop, tablet, smartphone of iets dergelijks) wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

  In de cookie worden respectievelijk gegevens opgeslagen die afkomstig zijn van de combinatie met het specifieke gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we hierdoor onmiddellijk op de hoogte worden gebracht over uw identiteit.

  Om te beginnen dient het gebruik van cookies om ons aanbod voor u aangenamer te maken. Daartoe maken we gebruik van zogenaamde sessie-cookies om te bepalen of u individuele pagina's op onze website al hebt bezocht. Ze worden automatisch gewist wanneer u onze website verlaat.

  We gebruiken ook tijdelijke cookies die worden opgeslagen op uw apparaat voor een opgegeven periode om bruikbaarheid te verbeteren. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt u automatisch herkend als een terugkerende bezoeker en worden de eerder ingevoerde gegevens en instellingen automatisch herkend, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren.

  Gebruiken we cookies ook om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te analyseren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie paragraaf 7).

  Met deze cookies kunnen we automatisch herkennen dat u een terugkerende bezoeker bent, wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website op de respectieve geldigheidsdatum.

  De gegevens die worden verwerkt door cookies zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden voor de bescherming van onze legitieme belangen en de legitieme belangen van derden op grond van Art. 6(1) Lid 1 (f) van de AVG.

  De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser configureren om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw computer of om een bericht weer te geven dat een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Als u cookies volledig uitschakelt kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.

  7. Analysetools

  De hieronder opgesomde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art. 6(1) Lid 1 (f) van de AVG. Wij gebruiken deze trackingmaatregelen om ervoor te zorgen dat onze website ontworpen is volgens de eisen en geoptimaliseerd wordt op een continue basis. We gebruiken de trackingmaatregelen ook om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te analyseren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten worden beschouwd als legitiem in de zin van bovengenoemde verordening.

  De respectieve doeleinden voor gegevensverwerking en gegevenscategorieën vindt u in de bijbehorende trackingtools in deze sectie.

  Het gebruik van Siteimprove Analytics

  Deze website maakt gebruik van Siteimprove Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Siteimprove. Siteimprove Analytics gebruikt "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om EOS Aremas Belgium SA/NV  te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoekers wordt door Siteimprove opgeslagen en verwerkt op servers in Denemarken.

  IP-adressen worden onomkeerbaar geanonimiseerd voordat gegevens beschikbaar worden gesteld in de Siteimprove Analytics of Intelligence Suite voor EOS.

  EOS gebruikt deze informatie om het gebruik van de website door de bezoekers te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en uiteindelijk de website-ervaring voor bezoekers te verbeteren. Siteimprove zal deze informatie niet aan derden doorgeven of gebruiken voor marketing- of reclamedoeleinden.

  Dit zijn de cookies die Siteimprove gebruikt op deze website:

  Cookienaam: nmstat
  Type: Persistent - vervalt na 1000 dagen

  Deze cookie wordt gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers bij te houden. Het wordt gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van de site, zoals wanneer de bezoeker de site het laatst bezocht. De cookie bevat geen persoonlijke informatie en wordt alleen gebruikt voor internet-analyse.

  Cookienaam: siteimproveses
  Type: Sessie-cookie

  Dit cookie wordt uitsluitend gebruikt om de volgorde bij te houden van de pagina's die een bezoeker bekijkt tijdens een bezoek aan de site. Door gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker toestemming voor het verwerken van gegevens over hem/haar door Siteimprove op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  U kunt het verzamelen van uw gegevens door Siteimprove Analytics voorkomen door op de link aan het einde van de pagina te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld.

  8. Sociale media en YouTube-video's

  a. Shariff solution

  We gebruiken Shariff-knoppen van sociale netwerken Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn en Xing op onze website. De knoppen zijn eenvoudige HTML-koppelingen. De procedure die we gebruiken, past in het kader van de Shariff-oplossing. Met de Shariff-oplossing haalt een script het aantal keren op, bijv. de share-knop op een pagina is aangeklikt: het script neemt hiervoor contact op met het sociale netwerk via de programmeerinterfaces en haalt de nummers op. Geen van uw persoonlijke gegevens worden verzonden in het proces. In plaats van uw IP-adres, wordt alleen het adres van onze server verzonden naar Google, Facebook en Twitter. U worden alleen rechtstreeks aangesloten op Facebook, Google of Twitter als u een actie uitvoert. Voordien kunnen de sociale netwerken geen gegevens over u verzamelen. Zolang u niet klikt op een koppeling om de inhoud te delen blijft u onzichtbaar voor de netwerken. Als u op een koppeling klikt, berust de verplichting tot het verstrekken van informatie over gegevensverzameling en -verwerking niet langer bij ons, maar eerder bij de beheerder van het het sociale netwerk.

  a. YouTube filmpjes

  Onze website bevat links naar video's van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Als u een website op onze website bezoekt die een dergelijke video bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de YouTube-server nadat u de video hebt geactiveerd.

  YouTube ontvangt de informatie dat je onze website hebt bezocht met je IP-adres. Als je op de link naar de video klikt, wordt je IP-adres doorgestuurd naar YouTube.

  We willen erop wijzen dat we als aanbieder van onze website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door YouTube. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van YouTube (https://www.youtube.com/)

  9. Rechten van de betrokkene

  U heeft het recht:

  • overeenkomstig artikel 15 van de AVG om informatie op te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, in het bijzonder over de doeleinden voor verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op het indienen van een klacht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en indien van toepassing betekenisvolle informatie over hun gegevens;
  • overeenkomstig Art. 16 van de AVG om onmiddellijke rectificatie te eisen van onjuiste of voltooiing van de persoonlijke gegevens opgeslagen door ons over u;
  • overeenkomstig artikel 17 van de AVG te verlangen dat de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens worden gewist zolang verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
  • overeenkomstig artikel 18 van de AVG om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen zolang de juistheid van de gegevens door u wordt betwist en de verwerking ervan onwettig is, maar u verwerpt het wissen ervan en wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u eist ze voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of u hebt een bezwaar ingediend tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 van de AVG;
  • overeenkomstig artikel 20 van de AVG om ontvangst te eisen in een gestructureerd, standaard en machine-leesbaar formaat van uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt of aan een andere verantwoordelijke partij hebt doorgegeven;
  • overeenkomstig artikel 7(3) van de AVG om te allen tijde de toestemming in te trekken die u ons eerder hebt gegeven. Dit heeft tot gevolg dat we niet kunnen doorgaan met de verwerking van de gegevens waarop deze toestemming was gebaseerd in de toekomst en
  • overeenkomstig Art. 77 van de AVG om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Gewoonlijk kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woonplaats of werkplaats of ons hoofdkantoor.

  10. Recht op bezwaar

  Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1 (f) van de AVG hebt u op grond van art. 21 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zolang er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie voor deze of het bezwaar is gericht op directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen bezwaarrecht, dat door ons zonder opgave van een bijzondere situatie zal worden uitgeoefend.

  Als u gebruik wilt maken van uw recht tot het intrekken of weigeren hoeft u enkel een e-mail te sturen naar DPO-EOS@EOS-AREMAS.COM

  11. Gegevensbeveiliging

  Binnen het website be.eos-solutions.com bezoeken we het wijdverbreide gebruik van SSL (secure socket layer) - methode in combinatie met het hoogste niveau van encryptie ondersteund door uw browser. Dit is in het algemeen 256-bits versleuteling. Als uw browser geen ondersteuning biedt voor 256-bits encryptie, rekenen we op 128-bits v3 technologie in de plaats daarvan. U kunt herkennen dat een individuele webpagina in onze aanwezigheid op het internet versleuteld wordt verzonden door het gesloten sleutel- of hangslot-pictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

  Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden doorlopend verbeterd conform de technologische ontwikkelingen.

  12. Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

  Dit privacybeleid is momenteel van kracht en werd voor het laatst bijgewerkt in augustus  2018.

  Het kan nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen als gevolg van verbeteringen op onze website en de aanbiedingen via onze website of wegens gewijzigde wettelijke of officiële vereisten. Het huidige privacybeleid kan op be.eos-solutions.com van onze website worden opgevraagd en te allen tijde worden afgedrukt.

  Informatienota Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Informatienota Algemene Verordening Gegevensbescherming.pdf

 • 1. Naam en contactgegevens van de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking ('data controller') en de functionaris voor de gegevensbescherming van het bedrijf

  Het privacybeleid is van toepassing op gegevens die verwerkt worden door:

  EOS Contentia Belgium SA/NV

  FUTUR X CENTER
  Industrielaan 54 K
  7700 Mouscron
  BELGIË
  Telefoon: +32 56 39 17 11

  Managing Director: Martine T’Jampens

  Commercial Register 
  BE 0454.609.009
  VAT – BE 454.609.009
  M.A.E. – 206729

  The data protection officer for EOS Contentia SA/NV can be contacted at the above address or by email at privacy@eos-contentia.com

  2. Toepassingsgebied

  Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen van persoonlijke gegevens op onze website en de verdere verwerking van deze gegevens door ons.  

  Dit privacybeleid is verder gericht op informatieverstrekking conform de artikelen 13 en 14 van de AVG ten behoeve van gegevensverwerking buiten het kader van de verzameling via deze website. Als zodanig zullen wij u voorzien van een afzonderlijk privacybeleid voor specifieke verwerking van gegevens op een case-by-case basis.

  3. Privacy-beleid van de andere vennootschappen van de EOS-groep

  Dit privacybeleid is niet van toepassing op gegevens verwerkt door de andere vennootschappen van de EOS-groep. Dit is ook het geval als deze andere bedrijven van de EOS-groep samen met hun contacten op onze website vernoemd worden en/of hun diensten worden getoond op onze website. 

  De andere bedrijven van de EOS-groep zullen u voorzien van een aparte privacybeleid voor specifieke verwerking van gegevens op een case-by-case basis.

  4. Inzameling en opslag van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van de verwerking ervan

  a. Wanneer u de website bezoekt

  Wanneer u onze website eos-globalcollection.com oproept, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en opgeslagen totdat deze automatisch verwijderd na 3 dagen: 

  • IP-adres ophalen van de computer,
  • datum en tijdstip van toegang,
  • naam en URL van opgehaald bestand,
  • website van waaruit toegang is opgetreden (verwijzer URL),
  • website opgehaald van onze website,
  • de browser van uw computer en eventueel besturingssysteem evenals de naam van uw internet-aanbieder. 

  De eerder genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden: 

  • om een probleemloze verbinding met de website te garanderen,
  • om te zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
  • voor het analyseren van de systeemveiligheid, stabiliteit, en
  • voor andere administratieve doeleinden. 

  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Art. 6(1) Lid 1 (f) van de AVG. Onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens voor het doel van het bepalen van conclusies over u.

  Daarnaast maken we gebruik van cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde informatie hierover kan worden gevonden in secties 4 en 5 van dit privacybeleid.

  Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail

  Als u dat doet worden de persoonsgegevens die u via de e-mail verzend opgeslagen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met het oog op het leggen van contacten is artikel 6(1)(f) van de AVG. Indien contact wordt opgenomen met het oog op het sluiten van een overeenkomst is een aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking Art. (6)(1)(b) van de AVG.

  We verwijderen de persoonlijke gegevens verzameld door ons na verwerking van uw aanvraag op voorwaarde dat we niet wettelijk het recht hebben of verplicht zijn deze verder te verwerken.

  5. Doorgeven van de gegevens

  We geven uw persoonlijke gegevens enkel door hebben aan andere bedrijven van de EOS-groep of andere derde partijen (ontvangers) als:

  • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt verstrekt voor een of meer specifieke doeleinden uit hoofde van Art. 6(1) Lid 1(a) van de AVG,
  • openbaarmaking overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1(f) van de AVG noodzakelijk is voor de indiening, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u er een primair beschermingswaardig belang bij hebt dat uw gegevens niet worden bekendgemaakt,
  • voor het geval dat er een wettelijke verplichting voor openbaarmaking bestaat overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1 (c) van de AVG en
  • het wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1 (b) van de AVG.

  We hebben de gegevens verwerkt namens ons in overeenstemming met Art. 28 van de AVG.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde treedt niet op.

  6. Cookies

  Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch aangemaakt worden door uw browser en worden opgeslagen op uw toestel (laptop, tablet, smartphone of iets dergelijks) wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

  In de cookie worden respectievelijk gegevens opgeslagen die afkomstig zijn van de combinatie met het specifieke gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we hierdoor onmiddellijk op de hoogte worden gebracht over uw identiteit.

  Om te beginnen dient het gebruik van cookies om ons aanbod voor u aangenamer te maken. Daartoe maken we gebruik van zogenaamde sessie-cookies om te bepalen of u individuele pagina's op onze website al hebt bezocht. Ze worden automatisch gewist wanneer u onze website verlaat.

  We gebruiken ook tijdelijke cookies die worden opgeslagen op uw apparaat voor een opgegeven periode om bruikbaarheid te verbeteren. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt u automatisch herkend als een terugkerende bezoeker en worden de eerder ingevoerde gegevens en instellingen automatisch herkend, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren.

  Gebruiken we cookies ook om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te analyseren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie paragraaf 7).

  Met deze cookies kunnen we automatisch herkennen dat u een terugkerende bezoeker bent, wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website op de respectieve geldigheidsdatum.

  De gegevens die worden verwerkt door cookies zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden voor de bescherming van onze legitieme belangen en de legitieme belangen van derden op grond van Art. 6(1) Lid 1 (f) van de AVG.

  De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser configureren om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw computer of om een bericht weer te geven dat een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Als u cookies volledig uitschakelt kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.

  7. Analysetools

  De hieronder opgesomde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art. 6(1) Lid 1 (f) van de AVG. Wij gebruiken deze trackingmaatregelen om ervoor te zorgen dat onze website ontworpen is volgens de eisen en geoptimaliseerd wordt op een continue basis. We gebruiken de trackingmaatregelen ook om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te analyseren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten worden beschouwd als legitiem in de zin van bovengenoemde verordening.

  De respectieve doeleinden voor gegevensverwerking en gegevenscategorieën vindt u in de bijbehorende trackingtools in deze sectie.

  Het gebruik van Siteimprove Analytics

  Deze website maakt gebruik van Siteimprove Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Siteimprove. Siteimprove Analytics gebruikt "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om EOS Contentia Belgium SA/NV  te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoekers wordt door Siteimprove opgeslagen en verwerkt op servers in Denemarken.

  IP-adressen worden onomkeerbaar geanonimiseerd voordat gegevens beschikbaar worden gesteld in de Siteimprove Analytics of Intelligence Suite voor EOS.

  EOS gebruikt deze informatie om het gebruik van de website door de bezoekers te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en uiteindelijk de website-ervaring voor bezoekers te verbeteren. Siteimprove zal deze informatie niet aan derden doorgeven of gebruiken voor marketing- of reclamedoeleinden.

  Dit zijn de cookies die Siteimprove gebruikt op deze website:

  Cookienaam: nmstat
  Type: Persistent - vervalt na 1000 dagen

  Deze cookie wordt gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers bij te houden. Het wordt gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van de site, zoals wanneer de bezoeker de site het laatst bezocht. De cookie bevat geen persoonlijke informatie en wordt alleen gebruikt voor internet-analyse.

  Cookienaam: siteimproveses
  Type: Sessie-cookie

  Dit cookie wordt uitsluitend gebruikt om de volgorde bij te houden van de pagina's die een bezoeker bekijkt tijdens een bezoek aan de site. Door gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker toestemming voor het verwerken van gegevens over hem/haar door Siteimprove op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  U kunt het verzamelen van uw gegevens door Siteimprove Analytics voorkomen door op de link aan het einde van de pagina te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld.

  8. Sociale media en YouTube-video's

  a. Shariff solution

  We gebruiken Shariff-knoppen van sociale netwerken Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn en Xing op onze website. De knoppen zijn eenvoudige HTML-koppelingen. De procedure die we gebruiken, past in het kader van de Shariff-oplossing. Met de Shariff-oplossing haalt een script het aantal keren op, bijv. de share-knop op een pagina is aangeklikt: het script neemt hiervoor contact op met het sociale netwerk via de programmeerinterfaces en haalt de nummers op. Geen van uw persoonlijke gegevens worden verzonden in het proces. In plaats van uw IP-adres, wordt alleen het adres van onze server verzonden naar Google, Facebook en Twitter. U worden alleen rechtstreeks aangesloten op Facebook, Google of Twitter als u een actie uitvoert. Voordien kunnen de sociale netwerken geen gegevens over u verzamelen. Zolang u niet klikt op een koppeling om de inhoud te delen blijft u onzichtbaar voor de netwerken. Als u op een koppeling klikt, berust de verplichting tot het verstrekken van informatie over gegevensverzameling en -verwerking niet langer bij ons, maar eerder bij de beheerder van het het sociale netwerk.

  a. YouTube filmpjes

  Onze website bevat links naar video's van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Als u een website op onze website bezoekt die een dergelijke video bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de YouTube-server nadat u de video hebt geactiveerd.

  YouTube ontvangt de informatie dat je onze website hebt bezocht met je IP-adres. Als je op de link naar de video klikt, wordt je IP-adres doorgestuurd naar YouTube.

  We willen erop wijzen dat we als aanbieder van onze website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door YouTube. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van YouTube (https://www.youtube.com/)

  9. Rechten van de betrokkene

  U heeft het recht:

  • overeenkomstig artikel 15 van de AVG om informatie op te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, in het bijzonder over de doeleinden voor verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op het indienen van een klacht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en indien van toepassing betekenisvolle informatie over hun gegevens;
  • overeenkomstig Art. 16 van de AVG om onmiddellijke rectificatie te eisen van onjuiste of voltooiing van de persoonlijke gegevens opgeslagen door ons over u;
  • overeenkomstig artikel 17 van de AVG te verlangen dat de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens worden gewist zolang verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
  • overeenkomstig artikel 18 van de AVG om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen zolang de juistheid van de gegevens door u wordt betwist en de verwerking ervan onwettig is, maar u verwerpt het wissen ervan en wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u eist ze voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of u hebt een bezwaar ingediend tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 van de AVG;
  • overeenkomstig artikel 20 van de AVG om ontvangst te eisen in een gestructureerd, standaard en machine-leesbaar formaat van uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt of aan een andere verantwoordelijke partij hebt doorgegeven;
  • overeenkomstig artikel 7(3) van de AVG om te allen tijde de toestemming in te trekken die u ons eerder hebt gegeven. Dit heeft tot gevolg dat we niet kunnen doorgaan met de verwerking van de gegevens waarop deze toestemming was gebaseerd in de toekomst en
  • overeenkomstig Art. 77 van de AVG om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Gewoonlijk kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woonplaats of werkplaats of ons hoofdkantoor.

  10. Recht op bezwaar

  Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1 (f) van de AVG hebt u op grond van art. 21 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zolang er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie voor deze of het bezwaar is gericht op directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen bezwaarrecht, dat door ons zonder opgave van een bijzondere situatie zal worden uitgeoefend.

  Als u gebruik wilt maken van uw recht tot het intrekken of weigeren hoeft u enkel een e-mail te sturen naar privacy@eos-contentia.com

  11. Gegevensbeveiliging

  Binnen het website be.eos-solutions.com bezoeken we het wijdverbreide gebruik van SSL (secure socket layer) - methode in combinatie met het hoogste niveau van encryptie ondersteund door uw browser. Dit is in het algemeen 256-bits versleuteling. Als uw browser geen ondersteuning biedt voor 256-bits encryptie, rekenen we op 128-bits v3 technologie in de plaats daarvan. U kunt herkennen dat een individuele webpagina in onze aanwezigheid op het internet versleuteld wordt verzonden door het gesloten sleutel- of hangslot-pictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

  Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden doorlopend verbeterd conform de technologische ontwikkelingen.

  12. Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

  Dit privacybeleid is momenteel van kracht en werd voor het laatst bijgewerkt in augustus  2018.

  Het kan nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen als gevolg van verbeteringen op onze website en de aanbiedingen via onze website of wegens gewijzigde wettelijke of officiële vereisten. Het huidige privacybeleid kan op be.eos-solutions.com van onze website worden opgevraagd en te allen tijde worden afgedrukt.

  Informatienota Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Informatienota Algemene Verordening Gegevensbescherming.pdf