We behandelen uw data met zorg

 • 1. Naam en contactgegevens van de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking ('data controller') en de functionaris voor de gegevensbescherming van het bedrijf

  Het privacybeleid is van toepassing op gegevens die verwerkt worden door:

  EOS Aremas Belgium SA/NV

  Boulevard St Lazarelaan 4-10/2
  1210 Bruxelles/Brussel
  BELGIË

  Telefoon: +32 2 5080-230

  Managing Director: Roel Dumont

  Commercial Register
  BE 0466.301.368
  VAT – BE 466.301.368

  De verantwoordelijke voor gegevensbescherming voor het bedrijf EOS in Belgium kan gecontacteerd worden op bovenstaand adres (vermeld de regel T.A.V: EOS in Belgium – be.eos-solutions.com) of per e-mail aan DPO-EOS@EOS-AREMAS.COM

  2. Toepassingsgebied

  Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen van persoonlijke gegevens op onze website en de verdere verwerking van deze gegevens door ons.  

  Dit privacybeleid is verder gericht op informatieverstrekking conform de artikelen 13 en 14 van de AVG ten behoeve van gegevensverwerking buiten het kader van de verzameling via deze website. Als zodanig zullen wij u voorzien van een afzonderlijk privacybeleid voor specifieke verwerking van gegevens op een case-by-case basis.

  3. Privacy-beleid van de andere vennootschappen van de EOS-groep

  Dit privacybeleid is niet van toepassing op gegevens verwerkt door de andere vennootschappen van de EOS-groep. Dit is ook het geval als deze andere bedrijven van de EOS-groep samen met hun contacten op onze website vernoemd worden en/of hun diensten worden getoond op onze website. 

  De andere bedrijven van de EOS-groep zullen u voorzien van een aparte privacybeleid voor specifieke verwerking van gegevens op een case-by-case basis.

  4. Inzameling en opslag van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van de verwerking ervan

  a. Wanneer u de website bezoekt

  Wanneer u onze website eos-globalcollection.com oproept, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en opgeslagen totdat deze automatisch verwijderd na 3 dagen: 

  • IP-adres ophalen van de computer,
  • datum en tijdstip van toegang,
  • naam en URL van opgehaald bestand,
  • website van waaruit toegang is opgetreden (verwijzer URL),
  • website opgehaald van onze website,
  • de browser van uw computer en eventueel besturingssysteem evenals de naam van uw internet-aanbieder. 

  De eerder genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden: 

  • om een probleemloze verbinding met de website te garanderen,
  • om te zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
  • voor het analyseren van de systeemveiligheid, stabiliteit, en
  • voor andere administratieve doeleinden. 

  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Art. 6(1) Lid 1 (f) van de AVG. Onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens voor het doel van het bepalen van conclusies over u.

  Daarnaast maken we gebruik van cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde informatie hierover kan worden gevonden in secties 4 en 5 van dit privacybeleid.

  Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail

  Als u dat doet worden de persoonsgegevens die u via de e-mail verzend opgeslagen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met het oog op het leggen van contacten is artikel 6(1)(f) van de AVG. Indien contact wordt opgenomen met het oog op het sluiten van een overeenkomst is een aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking Art. (6)(1)(b) van de AVG.

  We verwijderen de persoonlijke gegevens verzameld door ons na verwerking van uw aanvraag op voorwaarde dat we niet wettelijk het recht hebben of verplicht zijn deze verder te verwerken.

  5. Doorgeven van de gegevens

  We geven uw persoonlijke gegevens enkel door hebben aan andere bedrijven van de EOS-groep of andere derde partijen (ontvangers) als:

  • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt verstrekt voor een of meer specifieke doeleinden uit hoofde van Art. 6(1) Lid 1(a) van de AVG,
  • openbaarmaking overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1(f) van de AVG noodzakelijk is voor de indiening, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u er een primair beschermingswaardig belang bij hebt dat uw gegevens niet worden bekendgemaakt,
  • voor het geval dat er een wettelijke verplichting voor openbaarmaking bestaat overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1 (c) van de AVG en
  • het wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1 (b) van de AVG.

  We hebben de gegevens verwerkt namens ons in overeenstemming met Art. 28 van de AVG.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde treedt niet op.

  6. Cookies

  Zoals de meeste websites, gebruiken wij cookies wanneer u onze website bezoekt om uw ervaring zo comfortabel en efficiënt mogelijk te maken. Cookies zijn kleine bestanden die worden aangemaakt door de website en automatisch worden opgeslagen in de browser van uw apparaat (laptop, tablet, smartphone enzovoort). Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software. Informatie die wordt verkregen in verband met het specifieke apparaat dat wordt gebruikt, wordt opgeslagen in de cookie. Dit betekent echter niet dat wij op deze manier rechtstreeks informatie over uw identiteit verkrijgen.

  Het gebruik van cookies zorgt er onder andere voor dat wij ons aanbod aangenamer voor u kunnen maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te detecteren of u individuele pagina's op onze website eerder hebt gezocht. Deze worden automatisch verwijderd zodra u onze website verlaat. Om het gebruiksgemak te optimaliseren, gebruiken wij ook tijdelijke cookies, die gedurende een specifieke periode op uw apparaat worden bewaard. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze services, wordt automatisch gedetecteerd dat u ons eerder hebt bezocht, inclusief uw input en instellingen.

  Cookies worden opgedeeld in vier categorieën: “Noodzakelijk”, “Statistieken”, “Voorkeuren” en “Marketing”.

  Noodzakelijke cookies zijn vereist voor de werking en basisfunctionaliteit van onze website. Zij zorgen voor de veiligheidsrelevante functionaliteit van deze website.

  Statistische cookies worden gebruikt om ons aanbod te verbeteren, ons design aan te passen aan de behoeften en onze website voortdurend te optimaliseren. Hiervoor verzamelen wij geanonimiseerde gegevens voor statistische en analysedoeleinden—bijvoorbeeld voor het bepalen van het websiteverkeer, statistieken met betrekking tot paginabezoeken en het gedrag van de gebruikers, alsook voor het aanpassen en verbeteren van de inhoud en ervaring van onze website.

   

  Voorkeurscookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Als u deze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze service, wordt automatisch gedetecteerd dat u onze website eerder hebt bezocht, inclusief uw input en instellingen. Zo moet u bijvoorbeeld niet elke keer uw gebruikersgegevens opnieuw invoeren, maar hebt u toegang tot de reeds ingevoerde gegevens wanneer u de website opnieuw bezoekt.

  Wij gebruiken marketingcookies om u relevante inhoud op basis van uw interesses aan te bieden wanneer u onze website bezoekt.

  De gegevens die worden verwerkt via noodzakelijke cookies dienen voor de vermelde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f van de AVG, waaronder de correcte werking van de website.

  De gegevens die worden verzameld en verwerkt via voorkeurs-, statistische en marketingcookies—uitsluitend indien u hiervoor toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a van de AVG—dienen voor het aanbieden van gepersonaliseerde inhoud, voor statistische doeleinden ter verbetering van de gebruikerservaring en voor marketingdoeleinden. Hiervoor kunt u uw toestemming wijzigen/intrekken door te klikken op ‘Change Cookies settings’ (‘Cookie-instellingen wijzigen’) onderaan de website.

  Cookiebeheer

  De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat deze geen cookies bewaart op uw computer of dat er elke keer een melding verschijnt wanneer een nieuwe cookie wordt geplaatst. Elke browser behandelt cookies op een andere manier. Het Help-menu van elke browser geeft meer uitleg over de cookie-instellingen. Volg de onderstaande links afhankelijk van uw browser:

  Als u cookies echter volledig uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.

  Wij gebruiken de volgende cookies:

  7. Analysetools

  De hieronder opgesomde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art. 6(1) Lid 1 (f) van de AVG. Wij gebruiken deze trackingmaatregelen om ervoor te zorgen dat onze website ontworpen is volgens de eisen en geoptimaliseerd wordt op een continue basis. We gebruiken de trackingmaatregelen ook om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te analyseren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten worden beschouwd als legitiem in de zin van bovengenoemde verordening.

  De respectieve doeleinden voor gegevensverwerking en gegevenscategorieën vindt u in de bijbehorende trackingtools in deze sectie.

  Het gebruik van Siteimprove Analytics

  Deze website maakt gebruik van Siteimprove Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Siteimprove. Siteimprove Analytics gebruikt "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om EOS Aremas Belgium SA/NV  te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoekers wordt door Siteimprove opgeslagen en verwerkt op servers in Denemarken.

  IP-adressen worden onomkeerbaar geanonimiseerd voordat gegevens beschikbaar worden gesteld in de Siteimprove Analytics of Intelligence Suite voor EOS.

  8. Sociale media en YouTube-video's

  a. Shariff solution

  We gebruiken Shariff-knoppen van sociale netwerken Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn en Xing op onze website. De knoppen zijn eenvoudige HTML-koppelingen. De procedure die we gebruiken, past in het kader van de Shariff-oplossing. Met de Shariff-oplossing haalt een script het aantal keren op, bijv. de share-knop op een pagina is aangeklikt: het script neemt hiervoor contact op met het sociale netwerk via de programmeerinterfaces en haalt de nummers op. Geen van uw persoonlijke gegevens worden verzonden in het proces. In plaats van uw IP-adres, wordt alleen het adres van onze server verzonden naar Google, Facebook en Twitter. U worden alleen rechtstreeks aangesloten op Facebook, Google of Twitter als u een actie uitvoert. Voordien kunnen de sociale netwerken geen gegevens over u verzamelen. Zolang u niet klikt op een koppeling om de inhoud te delen blijft u onzichtbaar voor de netwerken. Als u op een koppeling klikt, berust de verplichting tot het verstrekken van informatie over gegevensverzameling en -verwerking niet langer bij ons, maar eerder bij de beheerder van het het sociale netwerk.

  a. YouTube filmpjes

  Onze website bevat links naar video's van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Als u een website op onze website bezoekt die een dergelijke video bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de YouTube-server nadat u de video hebt geactiveerd.

  YouTube ontvangt de informatie dat je onze website hebt bezocht met je IP-adres. Als je op de link naar de video klikt, wordt je IP-adres doorgestuurd naar YouTube.

  We willen erop wijzen dat we als aanbieder van onze website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door YouTube. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van YouTube (https://www.youtube.com/)

  9. Rechten van de betrokkene

  U heeft het recht:

  • overeenkomstig artikel 15 van de AVG om informatie op te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, in het bijzonder over de doeleinden voor verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op het indienen van een klacht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en indien van toepassing betekenisvolle informatie over hun gegevens;
  • overeenkomstig Art. 16 van de AVG om onmiddellijke rectificatie te eisen van onjuiste of voltooiing van de persoonlijke gegevens opgeslagen door ons over u;
  • overeenkomstig artikel 17 van de AVG te verlangen dat de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens worden gewist zolang verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
  • overeenkomstig artikel 18 van de AVG om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen zolang de juistheid van de gegevens door u wordt betwist en de verwerking ervan onwettig is, maar u verwerpt het wissen ervan en wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u eist ze voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of u hebt een bezwaar ingediend tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 van de AVG;
  • overeenkomstig artikel 20 van de AVG om ontvangst te eisen in een gestructureerd, standaard en machine-leesbaar formaat van uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt of aan een andere verantwoordelijke partij hebt doorgegeven;
  • overeenkomstig artikel 7(3) van de AVG om te allen tijde de toestemming in te trekken die u ons eerder hebt gegeven. Dit heeft tot gevolg dat we niet kunnen doorgaan met de verwerking van de gegevens waarop deze toestemming was gebaseerd in de toekomst en
  • overeenkomstig Art. 77 van de AVG om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Gewoonlijk kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woonplaats of werkplaats of ons hoofdkantoor.

  10. Recht op bezwaar

  Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1 (f) van de AVG hebt u op grond van art. 21 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zolang er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie voor deze of het bezwaar is gericht op directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen bezwaarrecht, dat door ons zonder opgave van een bijzondere situatie zal worden uitgeoefend.

  Als u gebruik wilt maken van uw recht tot het intrekken of weigeren hoeft u enkel een e-mail te sturen naar DPO-EOS@EOS-AREMAS.COM

  11. Gegevensbeveiliging

  Binnen het website be.eos-solutions.com bezoeken we het wijdverbreide gebruik van SSL (secure socket layer) - methode in combinatie met het hoogste niveau van encryptie ondersteund door uw browser. Dit is in het algemeen 256-bits versleuteling. Als uw browser geen ondersteuning biedt voor 256-bits encryptie, rekenen we op 128-bits v3 technologie in de plaats daarvan. U kunt herkennen dat een individuele webpagina in onze aanwezigheid op het internet versleuteld wordt verzonden door het gesloten sleutel- of hangslot-pictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

  Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden doorlopend verbeterd conform de technologische ontwikkelingen.

  12. Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

  Dit privacybeleid is momenteel van kracht en werd voor het laatst bijgewerkt in augustus  2018.

  Het kan nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen als gevolg van verbeteringen op onze website en de aanbiedingen via onze website of wegens gewijzigde wettelijke of officiële vereisten. Het huidige privacybeleid kan op be.eos-solutions.com van onze website worden opgevraagd en te allen tijde worden afgedrukt.

  Informatienota Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Informatienota Algemene Verordening Gegevensbescherming.pdf

 • Ons privacybeleid vindt u hier.

Website Cookies

Cookies noodzakelijk

Naam Java Session Cookie
Aanbieder

Eigenaar van deze website

Doel

Deze cookie wordt gebruikt door de applicatieserver en is essentieel voor de correcte werking van de applicatiesoftware. Hierbij worden geen persoonsgegevens bewaard.

Naam cookie jsessionid

Vervaltermijn cookie

Sessiecookie - verwijderd zodra u uw browser afsluit.

 

Naam cookieconsent_status
Aanbieder Eigenaar van deze website
Doel

Noodzakelijke cookie die uw bevestiging van de cookiebanner bewaart.

Naam cookie cookieconsent_status
Vervaltermijn cookie

60 dagen

Cookies voorkeuren

Naam VISITOR
Aanbieder

Eigenaar van deze website

Doel Wij gebruiken deze cookie om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden.
Naam cookie VISITOR

Vervaltermijn cookie

Sessiecookie - verwijderd zodra u uw browser afsluit.

 

Naam

NEW_Visitor

Aanbieder Eigenaar van deze website
Doel

Wij gebruiken deze cookie om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden.

Naam cookie

new_visitor

Vervaltermijn cookie

1 dag

Cookies statistieken

Naam nmstat
Aanbieder

Siteimprove GmbH

Doel Deze cookie registreert het gebruik van de website door de gebruiker.
Ze verzamelt statistieken over het gebruik van de website, zoals de laatste keer dat de gebruiker de website heeft bezocht.
Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Deze Siteimprove Analytics-cookie bevat een willekeurig gegenereerd ID dat wordt gebruikt om de browser te detecteren wanneer een gebruiker een pagina leest. De cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt alleen gebruikt voor webanalysedoeleinden.
Naam cookie nmstat

Vervaltermijn cookie

Persistent – vervalt na 400 dagen

 

Cookies marketing

Naam

siteimproveses

Aanbieder

Siteimprove GmbH

Doel

Deze cookie wordt uitsluitend gebruikt om de volgorde van de pagina's die een gebruiker bekijkt tijdens een bezoek aan de website te traceren.

Deze informatie kan worden gebruikt om gebruikerstrajecten (User Journeys) samen te stellen en kan gebruikers in staat stellen om sneller relevante informatie te vinden.
Naam cookie

siteimproveses

Vervaltermijn cookie

Sessiecookie - verwijderd zodra u uw browser afsluit.

 

COOKIE-INSTELLINGEN

Wij gebruiken cookies op onze website om u de best mogelijke ervaring te bieden. Het gaat hierbij om cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruiken van de website; die uitsluitend worden gebruikt voor anonieme statistieken; die worden gebruikt voor het instellen van voorkeuren; en die worden gebruikt om u gepersonaliseerde inhoud op basis van uw interesses aan te bieden. U kunt zelf beslissen of u het gebruik van cookies voor statistieken, voorkeuren en marketing toestaat. Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming wijzigen/intrekken door te klikken op ‘Change Cookies settings’ (‘Cookie-instellingen wijzigen’) onderaan de website. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.

Noodzakelijk

Wij gebruiken noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking en basisfunctionaliteit van de website. Specifieker gezegd, zorgen zij voor de veiligheidsrelevante functionaliteit van onze website. Hier vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

Voorkeuren

Als u voorkeurscookies toestaat, kunnen wij het eenvoudiger maken om onze website te gebruiken. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze services, wordt automatisch gedetecteerd dat u ons eerder hebt bezocht, inclusief uw input en instellingen. Zo moet u bijvoorbeeld niet elke keer uw gebruikersgegevens opnieuw invoeren, maar hebt u toegang tot de reeds ingevoerde gegevens wanneer u de website opnieuw bezoekt.
Hier vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

Statistieken

Wij gebruiken statistische cookies om ons aanbod te verbeteren, ons design aan te passen aan de behoeften en onze website voortdurend te optimaliseren.
Hiervoor verzamelen wij geanonimiseerde gegevens voor statistische en analysedoeleinden—bijvoorbeeld voor het bepalen van het websiteverkeer en het gedrag van de gebruikers, alsook voor het aanpassen en verbeteren van de inhoud en ervaring van onze website.
Hier vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

Marketing

Wij gebruiken marketingcookies om u relevante inhoud op basis van uw interesses aan te bieden wanneer u onze website bezoekt.
Hier vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken.