We streven naar verbetering door verandering. 

De EOS-groep heeft duurzaamheidsdoelen gedefinieerd in haar strategie op het vlak van Corporate Responsibility (CR). Dit geeft structuur aan onze inspanningen en moedigt ons aan om nog verantwoordelijker te handelen. 
A green world flourishes with plants as two individuals promote sustainability - one painting a heart, the other standing on a small ladder, symbolizing care and progress.
00

Inleiding

“Voor ons betekent schuldvordering verantwoordelijkheid opnemen, niet alleen voor de medewerkers en de klanten, maar ook voor de consument, de samenleving en de incassosector in het algemeen. Kort gezegd: verbetering door verandering.”

Marwin Ramcke
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de EOS-groep 
coating, master-of-ceremonies, jacket, suit, president
01

Duurzaamheidsstrategie en -doelen

Verantwoordelijk vorderingenbeheer

Ons bedrijf is zo succesvol omdat we verandering omarmen en verantwoordelijkheid nemen voor alles wat we doen. We willen niet alleen de situatie van onze klanten en medewerkers verbeteren, maar ook die van de consument, de sector en de samenleving.

Duurzaamheid is een kernonderdeel van onze corporate responsibility. Onze CR-activiteiten gaan verder dan de bescherming van het milieu. Als internationale financiële dienstverlener hechten we bijzonder veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance.

Onze specifieke zorgen vallen onder vier actievelden binnen onze CR-strategie: Responsible collection, Joint progress, Financial sustainabilityEnvironmental protection.
CR Model describing the four fields of action: <br/>Changing for the better: EOS is improving the financial situation of clients, business partners and defaulting payers and is striving to change the world in which we work for the better.<br/>Responsible collection: “How can we change debt-filled lives for the better?” EOS stands for respectful and fair treatment of consumers and for solution-driven sustained debt relief.<br/>Joint progress: “How can we change society for the better?” We take on social responsibility within the EOS Group by promoting empowerment, diversity and inclusion, and in society through our education initiatives.<br/>Environmental protection: “How can we change climate for the better?” EOS supports the Otto Group’s climate protection strategy that pursues the Paris Agreement goal to limiting global warming to 1,5 C. together we work on implementing targeted measures. <br/>Financial Sustainability: “How can we change the debt collection business for the better?”<br/>EOS advocates strong binding industry standards and responsibility guidelines. We apply strict criteria when we price portfolio purchases and make other investments.

Materialiteit als startpunt van onze duurzaamheidsstrategie

In 2022 heeft EOS, samen met interne en externe experts, haar CR-strategie verder uitgewerkt en een materialiteitsmatrix ontwikkeld. Deze matrix vertegenwoordigt de belangrijkste duurzaamheidsthema's, zowel voor onze externe stakeholders als voor EOS, en vormt de basis voor de toekomstige richting van onze duurzaamheidsstrategie.

Globale verantwoordelijkheid: Het Global Compact van de VN

Overview of eight UN Global Compact icons showing #3 good health and well-being, #4 quality education, #5 gender equality, #10 reduced inequalities, #16 peace, justice and strong institutions, #17 partnerships for the goals, #13 climate actions.
De EOS-groep heeft zich in 2021 aangesloten bij het Global Compact van de Verenigde Naties, 's werelds grootste pact voor verantwoord ondernemen. Als lid verbinden we ons aan de tien principes van het Compact wat betreft mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Elk nieuw lid moet eerst zijn eigen doelen afleiden uit de tien principes, wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. We bepaalden onze doelen door te analyseren aan welke van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN we de doeltreffendste bijdrage kunnen leveren. De SDG's die we hebben gekozen, samen met de bijbehorende kerncijfers en -doelen, zijn belangrijke referentiepunten voor onze CR-strategie. Zoals vereist door het Compact, zullen we eenmaal per jaar verslag uitbrengen over onze voortgang in onze “Communication on Progress” (COP).
02

Nieuws en activiteiten

Erkenning via een uitstekende ESG-risicorating van Morningstar Sustainalytics

In december 2023 heeft de EOS-groep een ESG-risicorating ontvangen van het gerenommeerde ratingbureau Morningstar Sustainalytics. Het bureau gaf ons een score van 10,2 (laag risico), waardoor we bij de beste twee procent horen binnen de sector “Consumer Finance”.

“Uit deze onafhankelijke ESG-rating blijkt hoe wij bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Onze topscore toont aan dat onze CR-strategie een succes is en dat we op veel gebieden sterk staan”, verklaart CEO Marwin Ramcke.

Samen met onze partners, klanten en de volgende generatie bouwen we aan een wereld waarin duurzaamheid een prioriteit is voor iedereen.

ESG staat voor “Ecologie”, “Sociaal” en “Governance”. 
Badges: ESG Regional top rated & ESG Industry top rated - Morningstar Sustainalytics

Meer informatie over onze actievelden

icon red networking

Joint progress

We nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de EOS-groep door empowerment, diversiteit en inclusie te stimuleren, en in de samenleving door onze onderwijsinitiatieven.
Meer informatie over Joint progress
icon red website

Environmental protection

Als een sterk lid van de Otto-groep sluit EOS zich aan bij de klimaatstrategie van de groep, die streeft naar de doelstelling van het akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Samen werken we aan de implementatie van doelgerichte maatregelen.
Meer informatie over Environmental protection
icon red charge to claim

Financial sustainability

EOS pleit voor sterke, bindende sectornormen en voor verantwoordelijkheidsrichtlijnen. We hanteren strenge criteria bij de prijsbepaling van portefeuille-aankopen en andere investeringen.
Meer informatie over Financial sustainability
03

Extra materiaal en inhoud

Onze verantwoordelijkheid. Pdf-rapport om te downloaden.

Download de overzichts-pdf hier.  
Nu downloaden

Vragen over onze CR-strategie? We beantwoorden ze met plezier!

Martine T’Jampens

Managing Director van EOS Contentia