Young woman in white blouse stands on a gallery in front of a high glass façade and looks at her smartphone.

Financial sustainability

EOS pleit voor sterke, bindende sectornormen en voor verantwoordelijkheidsrichtlijnen. We hanteren strenge criteria bij de prijsbepaling van portefeuille-aankopen en andere investeringen.

Digital Responsibility & Cyber Security: Hoe beschermt EOS vertrouwelijke gegevens?

Gegevens vormen de basis van de activiteiten van de EOS-groep. Dat is dan ook de reden waarom wij ongeveer 90 mensen over de volledige Groep inzetten om op continue wijze de gegevensbescherming en de informatiebeveiliging te verbeteren. Met behulp van monitoringtools zijn wij in staat geweest om alleen in 2022/23 reeds ongeveer 600 aanvalspogingen te identificeren en te voorkomen. Als onderdeel van het nieuwe programma “Iron EOS” zijn wij op dit moment bezig met het opzetten van een beveiligingssysteem dat ons in staat moet stellen om niet alleen snel, maar ook op gecoördineerde wijze te reageren over de hele Groep heen.
Close up of a man going through a data analysis on a tablet

Business Ethics & Safeguard Compliance: Bijdragen tot de ontwikkeling van onze sector

De EOS-groep maakt deel uit van 23 Europese incasso-organisaties en diverse initiatieven om strenge en bindende normen en verantwoordelijke richtlijnen op te stellen binnen de incassosector. 

Om onregelmatigheden te elimineren, beschikt de EOS-groep eveneens over een platform dat klokkenluiders een beschermde ruimte biedt en geïntegreerd is in het mechanisme van de Otto-groep. Daar kunnen medewerkers, leveranciers, dienstverleners en klanten overtredingen bij EOS en binnen de Otto-groep melden. Geen van de vijf gevallen die in 2022/23 werden gerapporteerd, waren gegrond of vereisten tegenmaatregelen.
EOS in the UN Global Compact: Alisha Kumar and Sibylle Weingart discuss the CR strategy of EOS.

Samenwerking met verenigingen voor hoge normen

Dankzij ons lidmaatschap van diverse nationale en internationale verenigingen draagt EOS actief bij tot het opstellen en implementeren van ethische normen binnen de sector. 

Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships: Degelijke waarden op het vlak van samenwerking

Werken met niet-renderende leningen vraagt om een grote dosis verantwoordelijkheid. Als onderdeel van een familiebedrijf, de Otto-groep, zorgen wij eveneens voor prijsstellingen die op de lange termijn tegemoetkomen aan de interesses en ethische normen van alle partijen. Bijvoorbeeld: samen met de International Finance Corporation (IFC), een dochteronderneming van de Wereldbank, zal EOS meer dan € 100 miljoen investeren in niet-renderende leningen en vastgoed in Oost-Europa binnen een tijdspanne van 3 jaren, in overeenstemming met de ESG-normen (Environmen, Social en Governance). 

Bij het kiezen van partners en klanten hanteert EOS ook strenge criteria. Dit omvat niet alleen de gebruikelijke controles van partners en bedrijven om na te gaan hoe zij omgaan met onderwerpen zoals mensenrechten, witwassen van geld en corruptie, maar ook het gebruik van een zwarte lijst voor de sector.

Onze Code of Conduct voor dienstverleners, die de SDG’s van de VN en clausules van de Supply Chain Duty of Care Act omvat, verzekert een eerlijke activiteit door en met leveranciers.
During an official ceremony on September 20, 2022, representatives of IFC and EOS formalized their collaboration on the purchase of NPLs and distressed real estate in Eastern Europe. Marwin Ramcke, Vittorio Di Bello, Carsten Tidow, Ariane Di Iorio

Onze Code of Conduct: Duidelijke regels voor eerlijke contacten

Dankzij onze Code of Conduct creëren wij bindende verplichtingen voor onszelf op het vlak van onze dagelijkse activiteiten. De gedefinieerde gedragsprincipes vormen een betrouwbaar referentiepunt voor onze medewerkers, klanten en partners, en zijn voor iedereen toegankelijk op de websites van de EOS-bedrijven. We verfijnen de Code of Conduct voortdurend. Wat onze Code zo speciaal maakt, is dat ze een getrouwe afspiegeling is van de realiteit van de doelgroep waarvoor we ze hebben gecreëerd. Als aanvulling op dit document bieden we onze medewerkers leermodules aan over dit onderwerp.
Nu downloaden
Overzicht CSR