A woman in a red dress stands in a large bright room and smiles at the camera

Joint progress

We nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de EOS-groep door empowerment, diversiteit en inclusie te stimuleren, en in de samenleving door onze onderwijsinitiatieven. 

Social Impact through Financial Literacy: Financiële geletterdheid om buitensporige persoonlijke schulden te voorkomen

We willen kinderen bewuster maken van hoe ze met geld moeten omgaan om zo buitensporige persoonlijke schulden te voorkomen. Medewerkers van de EOS-groep hebben in 2019 de finlit foundation opgericht. Het onderwijsinitiatief ManoMoneta van finlit heeft al meer dan 100.000 kinderen tussen 9 en 13 jaar in acht Europese landen bereikt. In 2023 werd een nieuw initiatief in Duitsland gelanceerd: "OhMoney" is bedoeld om jongeren tussen 13 en 17 jaar en hun leraren enthousiast te maken over alledaagse financiële onderwerpen.

Bovendien is EOS in Roemenië, Slovenië en Kroatië actief betrokken bij andere initiatieven voor jongeren en volwassenen, zoals cursussen op scholen en lesvideo's.

Klik op de volgende links voor meer informatie over de finlit foundation en ManoMoneta.
Overzicht CSR

Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Accepteer
In the ManoMoneta program developed by the EOS finlit foundation, schoolchildren aged 9 to 13 can learn about financial products. video_zoom_boxvideo_zoom_box
finlit foundation EOS Group
aborterenaborteren
finlit foundation EOS Group

Diversity, Equality & Inclusion: Een werkomgeving waarin iedereen zich goed voelt

Als internationale groep zijn diversiteit en gendergelijkheid zeer belangrijk voor EOS. Zo wordt 52 procent van de leidinggevende posities bekleed door vrouwen. Dankzij onze Diversity & Inclusion Board beschikken we over een kader om diversiteit binnen EOS op een strategische manier te stimuleren. In 2023 hebben we een cursus gepubliceerd op het online leerplatform Masterplan, die de medewerkers van de EOS-groep leert hoe ze een inclusieve, gastvrije en succesvolle werkomgeving kunnen opbouwen. Deze cursus is verplicht voor managers en HR-medewerkers.

Daarnaast heeft de EOS-community QueerPoint in samenwerking met het LGBTQ-netwerk MORE* van OTTO een Transidentity Guide gepubliceerd. Deze gids helpt collega's tijdens en na hun transitie en biedt antwoorden op veelgestelde vragen van medewerkers en managers over transgenderisme.
Group of four EOS colleagues sitting in workshop area and discuss a topic

Talent Attraction, Development & Retention: Hoe we een nieuwe leercultuur bevorderen

De EOS-groep wil toegewijde medewerkers op lange termijn behouden en kansen geven om zich te ontwikkelen. Met dit in het achterhoofd hebben we diverse aanbiedingen en initiatieven ingevoerd, zoals het NXT-talentbeheerprogramma, waar momenteel 92 getalenteerde medewerkers uit 17 landen aan deelnemen.

We willen onze medewerkers met name leren opkomen voor zichzelf en hen een positieve, op samenwerking gerichte werkplek aanbieden. In 2022/23 heeft elke medewerker gemiddeld 31 uur besteed aan professionele ontwikkeling, een stijging van 22 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Bovendien hebben maar liefst 3.000 medewerkers zich al geregistreerd op het leerplatform Masterplan en individueel opleidingsmateriaal verzameld voor zelfstudie. 
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.