Nieuwe regio Centraal-Europa: "We creëren openheid voor nieuwe doelen" - EOS in België
Headshot of Stephan Ohlmeyer, member of the EOS Board, and Jan Ottenbreit, Head of Division Central Europe.
  • De nieuwe EOS regio "Centraal-Europa" bestaat sinds 1 maart 2024
  • EOS Groep brengt haar nationale dochterondernemingen dichter bij elkaar
  • Structurele verandering om kennisoverdracht te vergemakkelijken en openheid te creëren voor nieuwe zakelijke gebieden
EOS verandert zijn structuur. Sinds 1 maart 2024 heeft het bedrijf een nieuwe regio “Centraal-Europa”. Naast Oostenrijk omvat deze regio Zwitserland, Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Hongarije, die daarvoor deel uitmaakten van de bestaande EOS-regio's West- en Oost-Europa, en EOS Duitsland, dat voorheen tot geen enkele regionale structuur behoorde. In dit interview lichten Stephan Ohlmeyer, die als nieuw lid van de raad van bestuur van EOS verantwoordelijk wordt voor de regio Centraal-Europa, en Jan Ottenbreit, die als hoofd van Division Management Central Europe de regio zal leiden, het proces toe.

Wat was de reden voor het creëren van een nieuwe EOS-regio “Centraal-Europa”? 

Stephan Ohlmeyer: We hebben de voordelen gezien van regionale structuren, dus het was logisch om een nieuwe regio met sterke groei op te richten die ook de Duitse markt omvat. Tot nu toe was Duitsland een soort eiland binnen de Groep.

Wat zijn de voordelen van regionale structuren?

Stephan Ohlmeyer: Een cruciale factor is dat ze het gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot interne expertise. Met name de Oost-Europese landen hebben zich de afgelopen jaren bijvoorbeeld sterk gericht op beveiligde vastgoedportefeuilles en hebben als gevolg daarvan uitgebreide professionele expertise op dit gebied opgebouwd waar Duitsland ook van kan profiteren. Een voorbeeld hiervan is de incassosoftware Kollecto+ die door EOS Roemenië is ontwikkeld, deze wordt inmiddels door bijna alle EOS-landen gebruikt om hun incassozaken te verwerken. 

Jan Ottenbreit: Andere synergieën ontstaan bijvoorbeeld door gezamenlijke bedrijfsontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat verschillende landen in een regio met elkaar afstemmen om zich als één aanbieder aan een klant te kunnen presenteren. Of dat we als "forward flow purchaser" van een specifieke bank kopen tegen uniforme voorwaarden in alle landen. Samenwerken met partners die in heel Europa investeren is ook eenvoudiger, omdat elke deal die de landsgrenzen overschrijdt niet meer individueel hoeft te worden verwerkt. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de IFC, een lid van de Wereldbankgroep die samen met EOS een platform heeft opgezet voor non-performing loans (NPL's) in Oost-Europa.

Hoe zal de nieuwe structuur het personeelsbestand beïnvloeden?

zoomzoom
Headshot of Stephan Ohlmeyer, member of the EOS Board.
In het bestuur van EOS is Stephan Ohlmeyer verantwoordelijk voor de nieuwe regio Centraal-Europa.
Jan Ottenbreit: Ik denk dat de teams binnen de Groep nog internationaler zullen worden. We hebben nu bijvoorbeeld al uitwisselingsprogramma's waarbij collega's een paar maanden op een andere locatie in een ander EOS-land kunnen werken. En dat zal zeker toenemen.

Stephan Ohlmeyer: Binnen de regionale structuur zullen de interactie en discussies tussen collega's veel regelmatiger plaatsvinden. Bovendien zullen medewerkers uit alle gebieden nu rechtstreeks met elkaar praten op operationeel niveau. Dit alleen al zal leiden tot veranderingen en kennisoverdracht, omdat mensen elkaar zullen vragen: “Hoe doen jullie dat?” En dan zullen ze leren dat er misschien een heel andere aanpak is waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt.

Betekent de nieuwe structuur ook dat er nieuwe rollen worden gecreëerd?

Jan Ottenbreit: Ja, we richten drie teams op, vergelijkbaar met de opzet voor onze andere regio's, waarbij we voornamelijk kunnen putten uit interne kandidaten. Een landenadministratieteam, dat de verschillende landen zal ondersteunen bij hun dagelijkse administratie, bijvoorbeeld op het gebied van financiën of governance. Een business development team, dat zich zal richten op het optimaal benutten van de beschikbare investeringsbudgetten. En een team voor organisatieontwikkeling, dat zich bezighoudt met operationele verbeteringen op gebieden als incasso, IT en personeelsontwikkeling. 

Stelt EOS zichzelf ook nieuwe doelen met de nieuwe structuur?

Jan Ottenbreit: Wat mij aanspreekt in de nieuwe structuur is dat we deze kunnen gebruiken om de bedrijfsontwikkeling uit te breiden. In deze context willen we ons niet beperken tot slechts een paar doelen, maar een algemene openheid creëren, een ontvankelijkheid voor het vinden van nieuwe kapitaalpartners of het aanboren van nieuwe zakelijke gebieden. Een punt is bijvoorbeeld dat in de landen in de Centraal-Europese regio het volume ongedekte NPL's dat wordt aangeboden afneemt, en dat dit eigenlijk onze kernactiviteit was. We moeten daarom kijken welke nieuwe mogelijkheden er zijn in deze landen, bijvoorbeeld het ontwikkelen van onze activiteiten op het gebied van gedekte NPL's.

Zullen de economieën in de landen die deel uitmaken van de nieuwe regio ook profiteren van de nieuwe structuur?

Stephan Ohlmeyer: In wezen lossen we de problemen van banken op als we hun portefeuilles opkopen. Tegelijkertijd helpen we consumenten om van hun schulden af te komen. Alles wat ons beter maakt in het bereiken van deze twee doelen, helpt ook de consumenten en de economieën in deze landen. Want zonder debiteurenbeheer zou er ook geen banksector zijn in deze landen.

Als je meer wilt weten over de nieuwe regio Centraal-Europa bij EOS, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Fotocredits: EOS