Ondernemings verantwoordelijkheid bij EOS: Incasso betekent verantwoordelijkheid nemen.

De EOS-groep voert haar programma inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vastberaden uit. Naast de doelstelling van klimaatbescherming is de MVO-strategie echter gebaseerd op een sterk maatschappelijk en bedrijfsmatig engagement om een voorbeeld te zijn voor een duurzaam schuldbeheer.

TijdTijd
  • Bij veel bedrijven heeft de COVID-19-crisis het denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen een extra impuls gegeven.
  • Op basis van haar nieuwe claim "Changing finances for the better" heeft de EOS Groep een MVO-strategie ontwikkeld die een sterk pleidooi houdt voor meer verantwoordelijkheid in de incassosector.
  • De MVO-strategie richt zich op vier actiegebieden: Verantwoorde Incasso, Gezamenlijke Vooruitgang, Financiële Duurzaamheid en Milieubescherming. 

Als bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst, denken veel mensen meteen aan het verlagen van de CO2-uitstoot en andere maatregelen om het klimaat te beschermen. Grote autofabrikanten als Audi en BMW hebben onlangs aangekondigd dat hun wagenpark in de toekomst in toenemende mate of zelfs geheel uit elektrische auto's zal bestaan. Bovendien stellen bedrijven zich steeds ambitieuzere doelen om tegen een bepaalde datum klimaatneutraal te produceren. Maar welke opties hebben bedrijven die niet actief zijn in de productie of verkoop van emissierijke producten? Wat voor bijdrage kunnen financiële dienstverleners als EOS bijvoorbeeld leveren? 

" Persoonlijk wil ik alleen bij een gerespecteerd bedrijf werken."

Klaus Engberding, CEO van de EOS Groep.

Sociale verantwoordelijkheid: EOS richt zich op vier belangrijke domeinen

cream, heart, button, cell, alarm

Verantwoordelijk innen: Verantwoordelijkheid en schuld - hoe gaat dat samen?

Als incassodienstverlener opereert EOS altijd op dat gevoelige raakvlak tussen schuld en financiën. "Aan de ene kant heb je de belangen van je klanten, aan de andere kant de belangen van de debiteuren, die eerlijk en respectvol behandeld willen worden", zegt Ben Kleinebrecht, Head of Debtor Centricity and Communication bij EOS. "Alleen door aan ieders behoeften tegemoet te komen, kunnen we tot een duurzame en haalbare oplossing komen die een volledige vereffening van de schulden mogelijk maakt." EOS komt aan ieders behoeften tegemoet door op gelijke voorwaarden te communiceren, door elk dossier individueel te bekijken en kunstmatige intelligentie in te zetten. AI helpt EOS-medewerkers om voor elke debiteur de best mogelijke beslissing te nemen over de meest geschikte incassomaatregel en invorderingstermijn. Op basis van zijn uitgebreide database stelt de incassosoftware de meest geschikte aanpak voor.

In Bulgarije werkt het team ook met veel succes met de "nudge-methode", waarbij je iemands gedrag positief probeert te beïnvloeden door hem een "duwtje" in de goede richting te geven om zijn schulden af te lossen. Dit kan gebeuren in de vorm van aanmoedigingsbrieven die EOS aan debiteuren met een achterstand stuurt, of onderhandelingen tussen incassomedewerkers en debiteuren om hen te motiveren hun schulden te betalen. Daarbij houden de medewerkers altijd rekening met de levensomstandigheden van de debiteuren een past het aflossingsplan dienovereenkomstig aan. Er kunnen ook redenen zijn waarom iemand zelfs op lange termijn geen schulden kan vereffenen, bijvoorbeeld in geval van ernstige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Om dergelijke gevallen te behandelen, heeft EOS in Duitsland de "hardship case community" opgericht, waarin collega's ervoor zorgen dat deze zaken op de best mogelijke manier worden behandeld en dit in het belang van de debiteur. Altijd respectvol en beleefd.

Joint Progress: Waarom zelfs kinderen financiële geletterdheid moeten ontwikkelen.

Sebastian Richter, directeur van de finlit foundation gGmbH, een initiatief voor financiële educatie dat speciaal door de EOS Groep is ontwikkeld, weet maar al te goed hoe belangrijk dat is. "Ons ideaal van een schuldenvrije wereld verplicht ons tot actie", zegt hij, "maar dat is niet alleen haalbaar via onze bedrijfsvoering. We moeten overmatige schulden proactief aanpakken, door maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van financiële educatie." Het doel van Finlit: het stigma rond geld en schulden wegnemen en mensen financiële basiskennis voor hun dagelijks leven bijbrengen om te voorkomen dat ze te veel schulden maken. "Financiële educatie begint al op de basisschool", zegt Richter. Daarom lanceerden hij en zijn team vorig jaar september ManoMoneta, een multimediaal lespakket voor Duitse scholen. Wat in Duitsland net van start is gegaan, bestaat in Slovenië al bijna twee jaar: sinds september 2019 steunt EOS KSI de "Financial School", een non-profit initiatief om financiële educatie te bieden aan adolescenten, millenials en andere volwassenen. EOS versterkt ook intern zijn sociaal engagement voor zijn eigen medewerkers. Individuele sterke punten, capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken worden beter benut en medewerkers krijgen meer zichtbaarheid.  Medewerkers worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Initiatieven als Queer@EOS en W:isible, die binnen onze teams zijn ontstaan, geven al een signaal af over genderdiversiteit en gelijke kansen bij EOS.
CSR strategy of the EOS Group: Sebastian Richter, Managing Director of the finlit foundation gGmbH
We moeten buitensporige schulden proactief aanpakken, door middel van sociale betrokkenheid op het gebied van financiële educatie.
Sebastian Richter, directeur van de finlit stichting gGmbH

Financiële duurzaamheid: Hoe de incassosector wordt gedreven door waarden.

Wat het EOS-bedrijfsleven betreft, is het van bijzonder belang verder te gaan dan het formuleren van normen voor eerlijke inzameling en verantwoord gedrag. "Deze normen moeten transparant, tastbaar en concreet zijn", voegt Klaus Engberding eraan toe. Daarom is EOS een groot voorstander van ethisch en professioneel gedrag in de sector, zoals blijkt uit haar werkzaamheden in nationale en internationale incasso-verenigingen zoals de Federation of European National Collection Associations (FENCA) of de Duitse vereniging van incassobedrijven (BDIU). Bovendien is de onderneming lid van het Global Compact-programma van de Verenigde Naties, 's werelds grootste initiatief op het gebied van verantwoord ondernemingsbestuur. Global Compact vraagt bedrijven zich te verbinden tot duidelijke doelstellingen en algemene principes. EOS heeft zijn eigen gedragscode opgesteld, waarin de regels en beginselen zijn vastgelegd waaraan zijn werknemers zich bij hun dagelijkse activiteiten moeten houden. Het doel is schuldeisers, klanten en debiteuren zo goed mogelijk van dienst te zijn, onregelmatigheden aan te pakken en de economische liquiditeit te waarborgen. "De gedragscode verandert niet voortdurend; wij beschouwen hem echter als een levend document", zegt Sibylle Weingart, Senior Compliance Officer van de EOS Groep. "Ze is bedoeld om de veranderingen in onze bedrijfscultuur en de samenlevingen waarin we leven en werken in kaart te brengen. Daarom moeten we het kritisch bekijken en voortdurend aanpassen. Dit helpt ons steeds weer bij onze dagelijkse activiteiten." 

Environmental Protection: Hoe kunnen incassobedrijven helpen het klimaat te beschermen?

Samen met het moederbedrijf, de Otto Groep, streeft EOS ernaar om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Al sinds 2006 is CO2-reductie een van de bedrijfsdoelen die Otto Group nastreeft via groepsbrede richtlijnen voor duurzaam ondernemen. Met dit in het achterhoofd heeft EOS gerichte maatregelen gedefinieerd die snel kunnen worden geïmplementeerd: overschakeling op 100% groene elektriciteit voor een grotere energie-efficiëntie, verkleining van de kantoorruimte voor een optimaal gebruik van grondstoffen, de beschikbaarheid van elektrische voertuigen in het wagenpark van het bedrijf en het gebruik van digitale communicatiekanalen voor een betere CO2-voetafdruk. Dit zijn maatregelen waarmee EOS de bescherming van het klimaat en het milieu wil bevorderen, en die een integrerend deel uitmaken van de EOS-strategie inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Pas als ze bij wijze van spreken het papier verlaten en deel gaan uitmaken van het DNA, niet alleen van de organisatie maar ook van ieder individu daarbinnen, wordt verantwoord incasseren werkelijkheid", zegt Klaus Engberding, CEO van de EOS Group. Dit is hoe incasso de wereld een beetje verantwoordelijker kan maken

Contact

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

Telefoon: +49 40 2850-2291

d.schenk@eos-solutions.com

Photo credits: Andreas Wemheuer, Matthias Oertel, EOS