Van analytics tot veiligheidstool: de tech-highlights van de EOS-groep.

Elk jaar investeert EOS in nieuwe technologische trends. Vier voorbeelden laten zien hoe EOS-klanten en consumenten vandaag de dag profiteren van de technologieën.

TijdTijd
  • Machine learning en gegevensmodellen voor een efficiëntere be- en verwerking van uitstaande vorderingen
  • Chatbots verhogen de kwaliteit van de service en maken een anonieme communicatie met consumenten mogelijk
  • Veiligheidsmonitoringtools beschermen gevoelige gegevens van klanten en consumenten.

Wereldwijd werken ongeveer 600 medewerkers bij EOS eraan om de technologische vooruitgang volledig over te zetten op de branche Beheer van Openstaande Vorderingen. Technologie wordt hierbij erg veelzijdig ingezet. Met haar hulp wordt geautomatiseerd en geprognosticeerd, geïnformeerd en beschermd. Het doel is altijd hetzelfde: de financiën van alle klanten en consumenten verbeteren. Hoe dat werkt, laten deze vier voorbeelden zien.

Center of Analytics: Een gegevensplatform voor iedereen.

Technology highlights of the EOS Group: EOS is developing its own data platform.
De activiteiten van EOS zijn sterk gegevensgestuurd. De gebruikte gegevensmodellen en veel andere ontwikkelingen uit het vakgebied van de kunstmatige intelligentie komen van het Center of Analytics (CoA). Hier werken 14 medewerkers eraan om de analytische expertise van de volledige EOS-groep verder te ontwikkelen. Hiervoor hebben ze een cloud-platform gecreëerd waartoe elk nationaal EOS-bedrijf op termijn toegang zal kunnen krijgen om zijn modellen voor machine learning te trainen en voorspellingen te doen in het incassoproces.
Om de incassostap te vinden met de hoogste kans op betaling, wordt in het platform gezocht naar gelijksoortige situaties uit het verleden. EOS in Frankrijk heeft in 2021 voor één enkele klant al bijna een half miljoen modelzoekopdrachten gestart om een optimale betalingsbereidheid bij de consumenten te bereiken.

Naast de prognosemodellen werkt het Center aan een centrale Reporting voor alle activiteiten op het gebied van aankoop van gedekte vorderingen. Hier worden alle gegevens van afgesloten aankopen verzameld en geanalyseerd. Het doel: de synergiën binnen de groep te benutten en de processen verder te optimaliseren om de klanten eerlijke prijzen te kunnen bieden. Op dit moment zijn vier EOS-landen aangesloten op het systeem.

Lage uitstaande posten dankzij machine learning.

Technology highlights of the EOS Group: how AI helps with receivables management.
Welke volgende incassomaatregel is het meeste veelbelovend? Het antwoord op deze vraag komt van het Duitse incassosysteem FX. Op basis van historische gegevens neemt een kunstmatige intelligentie (AI) miljoenen analytische beslissingen per maand, en creëert het systeem automatisch een voor elke individuele consument op maat gemaakte oplossing. De inhoud omvat bijvoorbeeld het kanaal en het tijdstip van contact, evenals de verduidelijking van de vraag met op welk tijdstip en in welke tonaliteit de consument moet worden aangesproken.
Gerichte communicatie verhoogt de kans op betaling. Tegelijkertijd worden kostenintensieve en economisch ongeschikte maatregelen vermeden, wat alle betrokken partijen ten goede komt.

Het aantal gegevenspakketten dat met FX verbonden is, groeit elke dag. Daarmee groeit ook de hoeveelheid gegevens en daarmee de nauwkeurigheid van de voorspellingen. Op die manier wordt de behandeling van dossiers bij EOS elke dag nauwkeuriger en efficiënter, wat resulteert in eerlijke prijzen.

Chatbots verbeteren service.

Technology highlights of the EOS Group: Chatbots support communication with consumers.
Wist u dat twee derde van de bedrijven in Europa een chatbot gebruiken? Dat was het resultaat van de EOS chatbot-studie 2021. Ook EOS maakt sinds een aantal jaren gebruik van de voordelen van deze trendtechnologie. Op die manier hoeven consumenten bij vragen over hun openstaande betalingen niet meer de telefoon te pakken. In plaats daarvan kunnen ze veel zaken eenvoudig regelen via de chatbot.
Dat is niet alleen winst op het gebied van service en anonimiteit voor consumenten, maar ontlast bovendien ook nog eens de servicemedewerkers van EOS die zich nu met complexere situaties kunnen bezighouden. Tot nu toe is de digitale helper ingezet in Frankrijk, België en Kroatië. Andere landen volgen.

EOS Chatbot-studie 2021: Hoe gebruiken bedrijven chatbots?

Wat zijn de kansen en uitdagingen van chatbox-technologie in de communicatie? Wij hebben 2.800 bedrijven uit 14 Europese landen naar hun ervaringen gevraagd met de digitale helper. Alle resultaten vindt u in onze EOS chatbot-studie 2021.

Naar de resultaten

Moderne monitoringtools zoeken veiligheidsrisico's.

Technology highlights of the EOS Group: Security tools protect sensitive data.
Het beheer van openstaande vorderingen gaat hand in hand met de omgang met gevoelige gegevens. Het beschermen hiervan heeft de hoogste prioriteit – en vormt door de toenemende digitalisatie een steeds grotere uitdaging. Om onszelf en onze klanten te beschermen tegen cyberaanvallen werken er meer dan 25 security experts bij EOS. Deze worden sinds 2022 ondersteund door twee onafhankelijke veiligheidsmonitoringtools, want: twee paar ogen zien meer dan één paar.
In tegenstelling tot klassieke penetratietests controleren de twee instrumenten voortdurend en neutraal de IT-infrastructuur van de hele EOS-groep op mogelijke zwakke plekken in de beveiliging. Zij doen dit door de digitale voetafdruk van EOS van buitenaf in detail te analyseren, met inbegrip van cloud assets. Op die manier kunnen eventuele kwetsbaarheden in een vroeg stadium worden opgespoord, namelijk voordat potentiële aanvallers zich ervan bewust worden. De tools werken hun database ook voortdurend bij met nieuw gepubliceerde kwetsbaarheden, zodat deze kunnen worden opgespoord en gevonden. 

Tot dusver hebben de instrumenten de bescherming op meer dan 200 plaatsen kunnen helpen verbeteren. De gegevens van de vele EOS-klanten en -consumenten zijn dus gevrijwaard van eventuele ongeoorloofde toegangen. Op bijzonder kritieke gebieden, zoals de EOS-klantenportalen, worden nog steeds specifieke penetratietests uitgevoerd om de grootst mogelijke informatiebeveiliging te garanderen.

Meer informatie? Meldt u zich dan gewoon bij ons!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefoon: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com