• Als gecentraliseerd incassosysteem verbetert Kollecto+ de efficiëntie van de EOS-Groep.
  • Het ontwerp van het platform maakt het bedrijven mogelijk om kennis en ervaring te delen.
  • Teams van experts verzekeren een snelle implementatie en een continue verbetering.
Maandelijks komen medewerkers van verschillende EOS-bedrijven samen in een callcenter: Men kan dit ook beschouwen als het samenkomen van twee werelden, vermits in “Kollecto+ Community Call”, IT en Operations met elkaar spreken. Twee verschillende activiteitsgebieden met hetzelfde doel: Hoe kunnen we incassoprocessen standaardiseren om ze efficiënter te maken – en dit op internationaal niveau?

Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Accepteer
Cristian Musat, Managing Director EOS Technology Solutions video_zoom_boxvideo_zoom_box
Interview Cristian Musat
aborterenaborteren
Interview Cristian Musat

Incassoplatform voor de volledige EOS-Groep levert wereldwijde voordelen

Incassosystemen zijn de basis van incassobedrijven. Zij maken voor de medewerkers alle gegevens beschikbaar die belangrijk zijn voor openstaande vorderingen, zoals betalingen, contactpogingen, of berekeningen voor gespreide betalingsschema’s. Oorspronkelijk had elk EOS-bedrijf zijn eigen systeem, tot EOS-Roemenië de opdracht kreeg om Kollecto+ te ontwikkelen, een softwareprogramma dat processen standaardiseert.

De groep van tien specialisten die deze taak oorspronkelijk kreeg toegewezen, is ondertussen uitgegroeid tot een team met 76 medewerkers. Het systeem dat zij hebben ontworpen, heeft een perfect voorbeeld gecreëerd van grensoverschrijdende samenwerking, en de reden hiervoor is dat zij Kollecto+ hebben opgezet als web-gebaseerd platform via hetwelk alle op het systeem aangesloten bedrijven hun ervaring kunnen delen. “Dit maakt het ons mogelijk om processen te standaardiseren, om gebruik te maken van synergieën waar dat mogelijk is, en om het volledige incassoproces efficiënter te maken”, aldus Cristian Musat, Managing Director EOS Technology Solutions, die van in het begin de “hersenen” was achter het project.

Benefiting from the experiences of other countries

Voordeel halen uit de ervaringen in andere landen.

Wat dit precies inhoudt, werd bijvoorbeeld duidelijk op het moment van de transfer van de nieuwe data-hub van het bedrijf naar de cloud, zegt González Pedreira, Strategy Project Manager bij EOS Spain, waar de planning is dat Kollecto+ zal geïmplementeerd worden tegen eind 2023: “EOS Croatia had deze transfer al succesvol uitgevoerd. Bij EOS Spain kunnen wij nu kunnen gebruikmaken van de ervaring die zij al hadden opgedaan – en dat zal eveneens het geval zijn voor alle andere EOS-bedrijven die deel zullen uitmaken van het systeem.”

“80 tot 90 procent van de taken en uitdagingen waarmee de diverse bedrijven te maken krijgen, zijn gelijkaardig,” voegt Mirjana Ćevriz daar nog aan toe. Mirjana is een business analyst bij EOS Serbia en lid van K+ Experts – een team met specialisten met een gedegen kennis van Kollecto+ en expertise in de meest verschillend gebieden van EOS, zoals business users, ontwikeling, of data en analyse. Dit zorgt ervoor dat het team wereldwijd EOS-collega’s kan ondersteunen en helpen op het vlak van het gebruik en de verdere ontwikkeling van Kollecto+. Mirjana’s ervaring kan dus als volgt samengevat worden: “In de plaats van tijd en energie te verspillen op niveau van de afzonderlijke bedrijven, helpen wij elkaar nu. Dit betekent dat elk bedrijf voor elk proces niet langer van nul dient te beginnen.”
Op de foto ziet u González Pedreira, Strategy Project Manager bij EOS Spain.
Op de foto ziet u Mirjana Ćevriz, business analyst bij EOS Serbia, en lid van het K+ Experts team.

In de plaats van tijd en energie te verspillen op niveau van de afzonderlijke bedrijven, helpen wij elkaar nu. Dit betekent dat elk bedrijf voor elk proces niet langer van nul dient te beginnen.

Mirjana Ćevriz
Business analyst bij EOS Serbia, en lid van het K+ Experts team

Individuele bijzonderheden werden in beschouwing genomen

Ondanks alle gemeenschappelijkheden maakt de modulaire opbouw het mogelijk om de diverse individuele bijzonderheden van alle bedrijven in beschouwing te nemen. Deze bestaan uit verschillende behoeften en eisen op het vlak van markten en klanten, verschillende regelgeving, en op maat gemaakte nationaal-specifieke aanpakken voor klanten die hun verplichtingen niet nakomen.

Het systeem vormt ook de basis voor het digitaliseren van processen, aldus Cristian: “In Kollecto+ worden vele beslissingen automatisch genomen op basis van markers in het systeem. De hulpmiddelen en tools die door het systeem ter beschikking worden gesteld, zorgen ervoor dat verbruikers en klanten een volledig digitale ervaring kunnen hebben, een ervaring die wij continu trachten te verbeteren.”
Sinds 2023 werd Kollecto+ volledig geïmplementeerd in zeven van de 24 EOS-landen. In Spanje zal de roll-out afgerond worden in 2023, gevolgd door Slovakije, Griekenland, Polen, België, en Duitsland in de loop van de volgende twee jaren. Gecoördineerd door EOS IT Romania, verbetert het team van experts het systeem op continue basis. “Naast alle meetbare successen, ben ik vooral heel blij met de houding en de manier van denken die wij gecreëerd hebben in en doorheen de volledige EOS-Groep,” aldus Cristian. “Wij denken niet langer in hokjes, maar werken nu samen op internationaal niveau. Kollecto+ heeft dan ook aangetoond dat het niet alleen mogelijk is om processen aan te sturen met behulp van technologie, maar dat dezelfde technologie ook bepalend kan zijn voor een bedrijfscultuur.”

Wereldwijd efficiënte incasso

Wilt u uw vorderingenbeheer uitbesteden aan een bedrijf dat internationaal dezelfde standaarden en dezelfde efficiëntie kan garanderen?

Wij brengen u graag in contact.
Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefoon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Contacteer ons

Dit is een gezichtsfoto van Cristian Musat, Managing Director EOS International BVG, en de ‘hersenen’ achter het Kollecto+ project.

Cristian Musat
Managing Director EOS Technology Solutions

Telefoon: +491628885714

c.musat@eos-group-int.com

Photo credits: EOS