Top view of a stack papers and a smartphone.

Responsible collection

EOS staat voor een respectvolle, eerlijke behandeling van de consument en voor een oplossingsgerichte, duurzame schuldverlichting.
Overzicht CSR

Ethical Collections by Treating Customers Fairly: Eerlijke oplossingen voor duurzame schuldafbouw

We ontwikkelen eerlijke betalingsplannen en individuele oplossingen voor consumenten die vanwege persoonlijke omstandigheden voor bijzondere uitdagingen staan. Hierdoor konden we in 2022/23 alleen al vijf miljoen incassozaken met succes afhandelen.

Voor ons is een respectvolle interactie met consumenten die in gebreke blijven cruciaal. Daarom hebben we in 2023 een beleid op groepsniveau ingevoerd dat onze medewerkers onder andere verplicht om duidelijke taal te spreken en tactvol te handelen. Verder kunnen consumenten dankzij technologische innovaties zoals dienstverleningsportalen en chatbots hun betalingen beheren zonder rechtstreeks contact met ons op te nemen. In 2022/23 maakte maar liefst 61 procent van de consumenten hiervan gebruik. We blijven deze diensten voortdurend verbeteren met behulp van feedback, bijvoorbeeld uit enquêtes.
Man scanning an QR code debtor letter with mobile phone

Tech-driven Transformation & Innovation: Betere financiële situaties met behulp van technologie

We willen onze klanten en consumenten een volledig digitaal proces op groepsniveau bieden. Robots, gegevensanalyses en kunstmatige intelligentie kunnen ons hierbij helpen ons aanbod af te stemmen op hun behoeften. Voorbeelden hiervan zijn individuele betalingsplannen of consumenten aanspreken via het kanaal dat ze verkiezen. De hoeksteen van ons werk is het internationale incassosysteem Kollecto+, dat een efficiënt proces garandeert en momenteel al is geïmplementeerd in acht landen waar EOS actief is. 
View of a smartphone on which a chatbot is displayed.