Boekjaar 2020/21.
Het resultaat van een buitengewoon boekjaar

Onverwachte bewegingen op de regionale markten en talloze hindernissen in het dagelijkse werk: ons boekjaar 2020/21 stond helemaal in het teken van de wereldwijde coronapandemie. Toch zijn we met beide benen op de grond beland en hebben we op internationaal vlak succes kunnen boeken.

Vier goede redenen voor onze stabiliteit in onzekere tijden

  • Markt: We beleggen met succes in de opkoop van vorderingen en behalen recordresultaten in individuele landen. 
  • Technologie: We zetten alles in op digitalisering en verbeteren zo onze operationele activiteiten en interne netwerken. 
  • Referenties: Ook in moeilijke tijden vertrouwen onze klanten en zakenpartners op onze diensten.
  • Verantwoordelijkheid: We streven naar een wereld zonder schulden en willen de financiën van onze klanten en late betalers ten goede veranderen. 

Volledig rapport

Lees alle details over ons boekjaar 2020/21 in een handige e-paper.
Lees onze ePaper

Markt.

Succesverhaal in moeilijke marktomstandigheden

EOS heeft een zeer zwaar boekjaar achter de rug vanwege de wereldwijde coronacrisis. Toch zijn we erin geslaagd winst te boeken in deze volatiele tijden. We halen ons recordresultaat van 2019/20 misschien niet, maar onze totale omzet in 2020/21 ligt nog steeds bijzonder hoog. 

aan omzet gegenereerd door EOS.

aan investeringen in innovatieve technologieën en belangrijke IT-systemen door EOS.

heeft EOS ontvangen van een toonaangevend ratingbureau.

“Het afgelopen jaar hebben we alles in het werk moeten stellen om dit positieve resultaat te kunnen behalen. Dankzij onze sterke kerncompetenties konden we in deze krimpende markt relevant en internationaal succesvol blijven. Ik ben dan ook trots op de geweldige prestatie die onze teams hebben geleverd.”
Klaus Engberding, CEO van de EOS-groep

Omzet en winst: licht verlies, maar stabiel

The graph shows the revenues generated by EOS in the last four financial years: in 2017/18 it is €795.0 million, in 2018/19 it is €813.7 million, in 2019/20 it is €853.1 million, in 2020/21 it is €792.5 million.

Omzetgroei gedurende de afgelopen vier jaar (in mln. euro’s)

De EOS-groep sluit het boekjaar 2020/21 af met een licht verlies, maar blijft wel bemoedigend stabiel. De totale omzet bedroeg 792,5 miljoen euro en ligt dus 7,1 procent onder de uitstekende omzet van vorig jaar. bedroeg
Kom meer te weten
The graph shows the results that EOS has generated in the last four financial years: in 2017/18 it is 279.8 million euros, in 2018/19 it is 283.6 million, in 2019/20 it is 343.4 million, in 2020/21 it is 312.4 million.

Winstgroei (EBITDA) de afgelopen vier jaar (in mln. euro’s)

Het resultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) bedroeg € 312,4 miljoen in 2020/21. Ondanks de lichte daling kon EOS het coronajaar toch met een duidelijke winst afsluiten.
Kom meer te weten
Lees meer feiten en cijfers over de ontwikkeling van de activiteiten voor 2020/21 in de ePaper.
Lees hier

In detail: overzicht van de diverse EOS-regio’s

The EOS Group's sales in the financial year 2020/21 are distributed among the individual regions as follows: 36.5 % at € 289.1 million is attributable to Germany, 31.5 % at € 249.7 million to Eastern Europe, 26.1 % at € 207.1 million to Western Europe and 5.9 % at € 46.6 million to North America. Eastern Europe accounts for 31.5 %, Western Europe for 26.1 % at € 207.1 million, and North America for 5.9 % at € 46.6 million.

Over het algemeen hebben alle regio’s een daling ervaren die te wijten is aan corona. Toch konden enkele landen positieve resultaten behalen en mogen we terugkijken op een aantal uitzonderlijke succesverhalen in deze uitdagende tijden.
In het boekjaar 2020/21 blijft Duitsland de EOS-regio met de hoogste omzet.
Bepaalde landen in West- en Oost-Europa konden ook positieve resultaten boeken. Zo heeft Spanje in de tweede helft van het jaar bijvoorbeeld recordbeleggingen behaald. Frankrijk en België hebben zich, naast Duitsland, ook bewezen als toonaangevende opkopers van vorderingen. Rusland en Polen, ten slotte, hebben het beleggingsniveau van vorig jaar overtroffen.

Onze regio’s in een notendop

Stabiele beleggingen:

Duitsland heeft in totaal 168,2 miljoen euro belegd en bleef zo op een consistent niveau. Met een omzet van 289,1 miljoen euro, goed voor 36,5% van de totale omzet van de groep, is Duitsland opnieuw de sterkste regio binnen de EOS-groep.

Transformaties:

In Spanje is EOS getransformeerd van een trustmaatschappij naar een opkoper van vorderingen. Tegelijkertijd hebben we hier als opkoper van portefeuilles een sterke marktpositie opgebouwd.

Overtroffen doelen:

In Rusland, Slovenië, Slowakije en Polen konden we het resultaat van vorig jaar aanzienlijk overtreffen. In Kroatië, Polen en Bosnië en Herzegovina lagen de beleggingen boven het niveau van vorig jaar.

Solide beleggingen:

Het segment van de opkoop van vorderingen lag in de VS beduidend hoger dan vorig jaar. Ook de resultaten van het servicessegment zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Versterking van de marktpositie:

De Duitse markt voor opkopen van vorderingen in 2020/21 wordt overwegend gekenmerkt door revolverende vorderingen. We zijn erin geslaagd het trustvolume te vergroten. 

Hoog beleggingsniveau:

In Oost-Europa hebben we het niveau van in NPL-beleggingen ten opzichte van vorig boekjaar met ongeveer 3 procent kunnen verhogen tot 195,3 miljoen euro. De sterkste NPL-beleggingen vonden we terug in Kroatië (30%), op de voet gevolgd door Polen (27%) en Rusland (14%). 

Andere cijfers uit onze regio's

Technologie.

Ons DNA is digitaal

Het afgelopen jaar is het weer maar eens duidelijk geworden hoe belangrijk het wel niet is om onze bedrijfsprocessen te digitaliseren. We hebben bij EOS al veel bereikt op dit gebied. AI-ondersteunde gegevensanalyse is een centraal onderdeel van ons bedrijfsmodel. Realtimecommunicatie en digitale tools ondersteunen ook onze dagelijkse bedrijfsvoering. We focussen ons voortdurend op de manieren waarop we IT en technologie kunnen gebruiken om de ervaringen van onze klanten te verbeteren. 

“Binnen de groep verbeteren we de samenwerking in het algemeen door gedeelde databases aan te maken en processen te standaardiseren. Dit maakt het voor de EOS-bedrijven beduidend eenvoudiger om onderling gegevens uit te wisselen. En daar draait het allemaal om: betere technische infrastructuur zorgt voor betere communicatie en samenwerking.”
Justus Hecking-Veltman, CFO van de EOS-groep

Technologie in actie: digitaliseringsprojecten bij EOS

Incassosystemen:

De software “Kollecto” en de nieuwe webgebaseerde versie “Kollecto+” dragen bij aan de standaardisering van onze processen. Hierdoor zijn 12 van onze landen nu in staat om vorderingen nog efficiënter te verwerken. In Duitsland zijn er het afgelopen jaar maar liefst acht keer zoveel nieuwe gebruikers geregistreerd voor het door EOS zelf ontwikkelde incassosysteem FX.

Chatbots:

Deze virtuele collega’s zijn al in diverse landen aan de slag. Ze verminderen de druk op ons servicecentrum, beantwoorden vragen automatisch en verwerken vorderingen. In de toekomst willen we dit concept ook uitbreiden naar andere EOS-locaties. 

Gegevensanalyse:

In Frankrijk zijn we ons incassoproces volop aan het optimaliseren aan de hand van de cloud. In Denemarken werkt EOS momenteel aan een AI-gebaseerde besluitvormingstool, waarmee we het succes van gerechtelijke incassoprocedures kunnen inschatten. En met behulp van machinelearningalgoritmen evalueren we onze eigen processen om betalingsplannen te ontwikkelen die financiële overbelasting proberen te voorkomen. 

In onze e-paper vindt u meer details hierover en over andere projecten.

Ontdek meer in onze e-paper
Lees de ePaper

Referenties.

Samen sterker

In het boekjaar 2020/21 werden veel van onze ongeveer 20.000 klanten getroffen door veranderingen in hun bedrijfstakken en -activiteiten, de ene wat zwaarder dan de andere. We zijn trots op het feit dat we in deze bewogen tijden met onze services ons steentje hebben kunnen bijdragen om voor meer stabiliteit en veiligheid te zorgen.

“Al meer dan 15 jaar werken we samen met EOS in Zwitserland op het gebied van vorderingenbeheer. We werken niet zomaar samen; we zijn partners. Het team behandelt de patiënten van onze klanten op een respectvolle, professionele manier en houdt ook altijd rekening met hun financiële situatie. In de zorg is dat enorm belangrijk.”
Zwitserland: David Pravato, Swisscom Health

“Na meer dan 15 jaar partners met EOS te zijn, waarderen we de service en samenwerking enorm. Het team zoekt altijd naar de juiste oplossing voor elk specifiek geval en gaat hierbij steeds flexibel te werk, wat duidelijk heeft geleid tot meer betalingsdiscipline bij late betalers. Van het contact met onze klanten en professionele onderhandelingen tot succesvolle incassoprocedures … EOS voldoet altijd aan onze verwachtingen.”
Slowakije: a.s.-Mgr. Marek Jakab, Všeobecná úverová banka, a.s.

Verantwoord­elijkheid.

Changing for the better

Digitalisering, klimaatverandering en corona: we leven in veranderende tijden. We kunnen deze economische en sociale uitdagingen alleen de baas door vooruitziend en verantwoord te werk te gaan. En dat beseft EOS maar al te goed. Om die reden hebben we in het boekjaar 2020/21 vier kernthema’s binnen onze Corporate Responsibility-strategie (CR) uiteengezet. We blijven deze thema’s verder uitwerken om positieve veranderingen op de lange termijn te garanderen. 

Responsible Collection:

EOS streeft naar een respectvolle, eerlijke behandeling van late betalers en oplossingsgerichte, duurzame schuldverlichting.

Joint Progress:

EOS neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid – zowel intern door empowerment, diversiteit en inclusie te bevorderen als sociaal via haar eigen educatieve initiatieven.

Environmental Protection:

EOS hanteert gerichte en snel uitvoerbare maatregelen om klimaatneutraliteit in 2030 te bereiken. 

Financial Sustainability:

EOS zet zich in voor strenge, bindende industrienormen en richtlijnen voor verantwoord gedrag.

Onze ER-strategie in detail

Downloads en services

Lees het volledige jaarverslag als ePaper.

Download het jaarverslag in PDF-formaat: