Jaar- en duurzaamheidsverslag 2022/23 - EOS in België
Highlighted numbers 22 23
01

Jaar- en duurzaamheidsverslag

Lees alles over de ontwikkeling van de EOS-groep. Het gedeelte over het boekjaar 2022/23 biedt een overzicht van de belangrijkste cijfers en zakelijke hoogtepunten. Het gedeelte “Onze verantwoordelijkheid” geeft dan weer een woordje uitleg over hoe de EOS-groep aan haar sociale en ecologische verantwoordelijkheden voldoet.

Changing finances for the better

De EOS-groep is een toonaangevende investeerder in portefeuilles met vorderingen en vastgoed, en een expert op het gebied van de verwerking van openstaande vorderingen. Met meer dan 6.000 medewerkers in 24 landen beheren wij vorderingen op een datagestuurde manier, en bieden wij slimme services aan voor onze klanten, partners en consumenten. Al meer dan 45 jaar stellen wij de cashflow van bedrijven veilig, zodat zij zich kunnen focussen op hun core business. GRI 2-6

Het boekjaar in een notendop

GRI 201-1
De omzet steeg met 21,4 procent naar 977,1 miljoen euro. 

miljoen euro

0
In het boekjaar 2022/23 genereerde EOS-groep een EBITDA van 445,9 miljoen euro.

miljoen euro

445,9
In het boekjaar 2022/23 bedroeg het investeringsvolume in vorderingenportefeuilles 1,2 miljard euro.

miljard euro

1,2
In totaal hebben 6.261 medewerkers bijgedragen aan het succesvolle boekjaar 2022/23.

medewerkers

6.261
De EOS-groep is vertegenwoordigd in 24 landen.

landen

24
02

Ons boekjaar 2022/23

In het boekjaar 2022/23 heeft de EOS-groep haar winst en investeringsvolume aanzienlijk kunnen verhogen.
Our financial year 2022/23

Ons resultaat is het succes van het team

Het boekjaar 2022/23 stond in het teken van onzekerheid door de impact van oorlog, inflatie en de energiecrisis op het economische en sociale leven. Aan het begin van het boekjaar werd niet verwacht dat de EOS-groep dergelijke buitengewone winst zou boeken, volgens Marwin Ramcke, voorzitter van de Raad van Bestuur: 'De jarenlange ervaring en inzet van onze medewerkers zijn de drijfveer achter deze ontwikkeling. We zijn met meer dan 6.000 individuen, elk met onze eigen ervaring, vaardigheden en culturele achtergrond. Als team kunnen we heel wat bereiken.’ Dit succes wordt toegeschreven aan de focus op de aankoop van vorderingenportefeuilles en aan de voortdurende ontwikkeling van digitale tools, wat heeft geleid tot betere operationele prestaties en synergieën tussen de EOS-bedrijven.

Interview met het EOS-bestuur

De vijf leden van de Raad van Bestuur analyseren het boekjaar, beschrijven de ontwikkelingen in diverse landen, en vertellen over hun vooruitzichten voor 2023/24. GRI 2-9
suit, people, tourist, acquaintance, student

Zakendoen op een humane manier

Dit is een gezichtsfoto van Cristian Musat, Managing Director EOS International BVG, en de ‘hersenen’ achter het Kollecto+ project.

Kollecto+: software die synergieën schept

Flexibele werktijden Flexibele werktijden 2 minuten
Hoe de EOS-bedrijven hun efficiëntie een boost geven en hun samenwerking verdiepen met Kollecto+.
Kom meer te weten
A photo shows a dilapidated building in Režanci, Croatia. A ‘stranded asset’ that EOS Croatia is putting back on the market.

Hoe EOS gestrande activa terug op de markt brengt

Flexibele werktijden Flexibele werktijden 2 minuten
EOS heeft expertise opgebouwd op het gebied van duurzame renovatie van ongebruikte gebouwen, met als doel ze terug op de markt te brengen.
Kom meer te weten

Details over het boekjaar:
Omzet en winst in vergelijking met voorgaande jaren

We hebben een buitengewone groei meegemaakt. In vergelijking met het vorige boekjaar heeft de EOS-groep haar winst (EBITDA) en omzet in 2022/23 sterk kunnen verhogen.

Omzet- en winstontwikkeling

In het boekjaar 2022/23 lagen de omzet en winst van de EOS-groep beduidend hoger dan in het voorgaande jaar. De twee belangrijkste factoren hiervoor waren de talloze investeringen in vorderingenportefeuilles en de uitstekende prestaties bij de verwerking van NPL-portefeuilles die in de afgelopen jaren zijn opgekocht. GRI 201-1

Jaar-op-jaaromzet

Cijfers in miljoenen euro’s

853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22
977,1
2022/23

Winstontwikkeling (EBITDA)

Cijfers in miljoenen euro’s

343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22
445,9
2022/23

Omzet van de groep per regio 2022/23

Cijfers in miljoenen euro’s
Ontwikkeling in de verschillende regio’s
Met een aandeel van 42,4 procent blijft Oost-Europa de sterkst presterende regio van de EOS-groep. In vergelijking met vorig jaar konden de Oost-Europese bedrijven hun omzet met bijna 50 procent verhogen. De West-Europese EOS-bedrijven hebben 31,0 procent van de totale omzet over het boekjaar 2022/23 gegenereerd. Ook hier zijn de inkomsten aanzienlijk gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De opheffing van aan de pandemie gerelateerde beperkingen heeft bijgedragen aan het positieve resultaat. Duitsland heeft een aandeel van 25,9 procent, hoewel de concurrentiesituatie een uitdaging blijft. De omzet is licht gedaald, maar EOS heeft op een hoog niveau geïnvesteerd.
Totaal
977,1
Oost-Europa
414,1
West-Europa
302,5
Duitsland
253,0
Noord-Amerika
7,5

EOS-nieuws

Nieuwe en bekende partners, nieuw opgezette bedrijfslocaties en een duidelijke toename op het gebied van NPL-aankopen. Enkele bijzonder indrukwekkende ontwikkelingen van het afgelopen boekjaar:

Portugal

Sinds juli 2022 is EOS actief op de Portugese markt met een eigen werkmaatschappij. Luís Chaves werd aangesteld als Managing Director en brengt zijn jarenlange ervaring op het vlak van vorderingenbeheer met zich mee. ‘Wat mij aantrok, was het project’, zegt Chaves, ‘en de kans om te werken voor een bedrijf dat ik had leren kennen als een betrouwbare speler op de markt.’
 Luís Chaves, Managing Director EOS Financial Solutions Portugal , S.A

Frankrijk

In Frankrijk heeft EOS haar investeringen ten opzichte van het voorgaande jaar verdubbeld, met de grootste investering in een gedekte portefeuille in heel de geschiedenis van EOS Frankrijk. ‘We hebben dit resultaat bereikt dankzij een managementteam met meer dan 20 jaar ervaring, onze unieke kennis van de stakeholders op de Franse markt en de steun van heel het team in Hamburg. Maar het is vooral dankzij de uitstekende inzet van alle medewerkers dat we samen onze doelen konden bereiken’, zegt Nathalie Lameyre, Managing Director van EOS Frankrijk.
 Nathalie Lameyre, Managing Director EOS France

Bosnië en Herzegovina 

Voor EOS Bosnië en Herzegovina was het boekjaar net zo goed als voor de EOS-groep in zijn geheel: ‘Bosnië en Herzegovina is een erg kleine markt, dus we waren blij dat we op een hoog niveau konden investeren’, zegt Managing Director Petar Mrkonjić. Een van de hoogtepunten voor hem was de co-investering met de Wereldbank-dochter IFC in de aankoop van niet-renderende gedekte vorderingen. ‘Achter deze succesverhalen schuilt een mix van zowel jonge, extreem bekwame en uiterst gemotiveerde medewerkers als van een team met meer ervaring.’ 
Petar Mrkonjić, Managing Director EOS Matrix d.o.o. Bosnia and Herzegovina

Polen

In Polen zijn het afgelopen boekjaar veel internationale investeerders op de markt gekomen. ‘Dit heeft geleid tot een grote vraag naar NPL's en tot een agressieve concurrentie’, zegt Dariusz Petynka, Managing Director van EOS Polen. ‘Dankzij onze duidelijk uitgelijnde strategie zijn we er echter in geslaagd om ons investeringsvolume ten opzichte van vorig jaar te verhogen en om onze operationele prestaties verder te optimaliseren aan de hand van datagestuurde processen.’
Dariusz Petynka, Managing Director EOS Poland Sp. z o.o.

Denemarken

EOS heeft haar positie op de Deense markt uitgebreid. Door verschillende uitgebreide NPL-portefeuilles aan te kopen, heeft EOS haar vorderingenvolume meer dan verdubbeld. ‘Deze transacties zijn een mijlpaal voor ons en zullen een belangrijke bijdrage leveren aan onze groei’, zegt Peter Hægerstrand Jensen, Managing Director van EOS Denemarken.
Peter Haegerstrand Jensen, Managing Director EOS Danmark A/S

Verenigd Koninkrijk

Na een herstructureringsperiode kwam EOS in het Verenigd Koninkrijk weer op gang. Het bedrijf heeft verschillende ongedekte vorderingenportefeuilles opgekocht. ‘Dit was weer een cruciale stap voor EOS om zich te vestigen op de belangrijke Britse markt’, zegt Anthony Jenks, Managing Director van EOS VK.
Anthony Jenks, Managing Director EOS Solutions UK Plc

Bedrijfsresultaten in het boekjaar 2022/23

 • Omzet per regio

  in duizenden euro’s
  In het boekjaar 2022/23 lag de omzet van 977,1 miljoen euro 21,4 procent hoger dan in het voorgaande jaar (804,9 miljoen euro). De bedrijven in Oost-Europa zagen de grootste stijging met 47,8 procent, gevolgd door West-Europa met 34,1 procent. De omzet in Duitsland daalde licht, maar bleef hoog op 253,0 miljoen euro. De sterke daling van de omzet in Noord-Amerika is te wijten aan de desinvestering van de EOS-werkmaatschappijen eind 2021. De omzet die na de desinvestering is gegenereerd, is gebaseerd op vorderingenportefeuilles die in de voorgaande jaren zijn verworven, die door de EOS-groep zijn ingehouden en die door de koper zijn verwerkt in een fiduciaire hoedanigheid. GRI 201-1
  2022/23 2021/22 Veranderingen t.o.v. vorig jaar in %
  Oost-Europa 414.125 280.148 +47,8
  West-Europa 302.508 225.644 +34,1
  Duitsland 252.953 274.809 -8,0
  Noord-Amerika 7.525 24.276 -69,0
  EOS-groep 977.110 804.877 +21,4
 • Winst-en-verliesrekening van de groep (samenvatting)

  in duizenden euro’s
  In het boekjaar 2022/23 heeft de EOS-groep een winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van 445,9 miljoen gegenereerd (voorgaand jaar: 282,5 miljoen euro). In vergelijking met het voorgaande jaar steeg de omzet met 21,4 procent of 172,2 miljoen euro. De afgenomen omzet als gevolg van de verkoop van de Noord-Amerikaanse bedrijven aan het einde van vorig jaar werd gecompenseerd door het buitengewoon hoge investeringsniveau. GRI 201-1
  2022/23 2021/22
  Omzet 977.110 804.877
  Totaal bedrijfsresultaat 991.251 815.215
  Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) 445.943 282.453
  Winst voor belastingen (EBT) 380.072 228.544
  Netto-inkomen 297.270 201.236
 • Activasituatie

  in duizenden euro’s
  De totale activa van de EOS-groep stegen in vergelijking met het voorgaande jaar met 26,9 procent tot 3,0 miljard euro. Deze stijging is te danken aan de hogere totale investeringen van de groep in vorderingen en vastgoed in het boekjaar 2022/23. Opgekochte portefeuilles vertegenwoordigen 79,4 procent (voorgaand jaar: 75,4 procent) en vastgoed in voorraden 8,7 procent (voorgaand jaar: 7,8 procent) van de totale activa. GRI 201-1

  *Financiële presentatie
  28-02-2023 in % 28-02-2022 in %
  Vaste activa 200.620 6,6 209.498 8,8
  Opgekochte vorderingen en vastgoed in voorraden* 2.670.136 88,0 1.989.455 83,2
  Vorderingen 40.181 1,3 29.949 1,3
  Cash en cash-equivalenten 66.255 2,2 105.455 4,4
  Overige activa 55.608 1,8 56.457 2,4
  Totale activa 3.032.800 100 2.390.815 100
 • Eigen vermogen en financiering

  in duizenden euro’s
  In het afgelopen boekjaar nam de totale financiering ten opzichte van vorig jaar toe met 642,0 miljoen euro tot 3,0 miljard euro. De stijging is voornamelijk het resultaat van de financiering van de hoge investeringen in het afgelopen boekjaar.

  Het eigen vermogen steeg tot 1,1 miljard euro, mede door ingehouden winst van vorig jaar. Ondanks de hoge investeringen in het afgelopen boekjaar daalde de verhouding eigen vermogen/activa slechts licht naar 36,6% (voorgaand jaar: 37,5 percent). Dit blijft een relatief hoog niveau voor een financiële dienstverlener.

  De EOS-groep voorziet in haar herfinancieringsbehoeften met leningen van banken en van het moederbedrijf. Het merendeel van deze financieringen heeft nog steeds een korte looptijd. Ten opzichte van het voorgaande jaar is de schuldfinanciering gestegen van 74 naar 84 procent. GRI 201-1

  Om boekhoudkundige redenen kunnen tabellen en tekst afrondingsverschillen bevatten.
  28-02-2023 in % 28-02-2022 in %
  Eigen vermogen 1.110.654 36,6 895.726 37,5
  Voorzieningen 58.452 1,9 84.218 3,5
  Verplichtingen bij banken 132.387 4,4 92.111 3,9
  Verplichtingen bij gerelateerde partijen en bedrijven 1.482.754 48,9 1.102.833 46,1
  Handelsschulden 47.247 1,6 41.962 1,8
  Overige verplichtingen 201.306 6,6 173.966 7,3
  Totale financiering 3.032.800 100 2.390.815 100

De expertise van EOS in de NPL-markt is ook in 2022/23 weer nuttig gebleken. De groep heeft diverse investeringen in grote portefeuilles gedaan. Enkele hoogtepunten:

Spanje

EOS heeft een NPL-portefeuille met niet-renderende leningen van Caixabank opgekocht met een nominale waarde van 753 miljoen euro – een van de grootste in de geschiedenis van EOS Spanje.

miljoen euro

753

Frankrijk

In 2022 heeft EOS Frankrijk een gedekte portefeuille van ongeveer 4.000 vorderingen ter waarde van 235 miljoen euro (nominale waarde) gekocht van een toonaangevende bank. Dit was de grootste investering zonder co-investeerder in de geschiedenis van EOS Frankrijk, en bovendien een primeur in samenwerking met de bank.

miljoen euro 

235

Oost-Europa

Met een gezamenlijk investeringsfonds hebben EOS en de Wereldbank-dochter International Finance Corporation (IFC) de economie in Kroatië, Servië, Roemenië en Bosnië en Herzegovina versterkt. Samen zullen IFC en EOS over een periode van drie jaar 150 miljoen dollar investeren in deze landen om niet-renderende door vastgoed gedekte vorderingen aan te kopen en zo middelmatig grote en kleine bedrijven te helpen bij het vergroten ven hun liquiditeit.

miljoen dollar 

150

Duitsland

EOS Duitsland B2C heeft buitenlandse vorderingen ter waarde van EUR 30 miljoen (nominale waarde) van een toonaangevende grote Duitse bank opgekocht.

miljoen euro 

30

Griekenland

Na lange tijd was EOS in Griekenland in staat om een aanzienlijke investering te doen in een ongedekte portefeuille met een nominale waarde van ongeveer 800 miljoen euro.

miljoen euro 

800

Portugal

In de zomer van 2022, slechts enkele weken na de start van de bedrijfsactiviteiten, heeft EOS Portugal twee gecombineerde portefeuilles met onder andere ongedekte leningen van een toonaangevende internationale bank opgekocht. De portefeuilles bestonden uit ongedekte en gedekte vorderingen met een nominale waarde van meer dan 144 miljoen euro.

miljoen euro 

144

Investeringen in schuldaankopen en vastgoed in 2022/23

In miljoenen euro’s
De EOS-groep heeft haar investeringsvolume aanzienlijk verhoogd van 668,6 miljoen euro naar 1,2 miljard euro. Deze toename had betrekking op de aankoop van ongedekte en gedekte vorderingen. In West-Europa verviervoudigde de Groep zijn investeringsvolume tot een totaal van 612,4 miljoen euro. De opheffing van de aan de pandemie gerelateerde beperkingen van de afgelopen jaren had een positief effect op de West-Europese markt. Zo is het transactievolume van de verkopende banken bijvoorbeeld weer normaal geworden. In Oost-Europa heeft EOS, met 392,6 miljoen euro aan investeringen, het hoge investeringsniveau van het voorgaande jaar voortgezet, grotendeels dankzij hoge investeringen in Griekenland, Polen, Kroatië en Bosnië en Herzegovina. Hoewel de markt in Duitsland een uitdaging bleef naar aanleiding van de hoge concurrentiedruk, heeft EOS haar investeringen ten opzichte van het voorgaande jaar verdubbeld.

Om boekhoudkundige redenen kunnen tabellen en tekst afrondingsverschillen bevatten.
Totaal
1216,5
Oost-Europa
392,6
West-Europa
612,4
Duitsland
208,3
Centrale functies van de holding
3,1

Niet-gedekt

706,5
Oost-Europa
200,5
West-Europa
347,4
Duitsland
155,5
Centrale functies van de holding
3,1

Gedekt / vastgoed

510,0
Oost-Europa
192,1
West-Europa
265,0
Duitsland
52,8

Opgekochte vorderingen in 2022/23

In miljoenen euro’s
De boekwaarde van de portefeuilles die op het einde van het boekjaar werden erkend, bedroeg 2,7 miljard euro. Dit bedrag is een stijging van 34 procent of van ongeveer 680 miljoen euro in vergelijking met het voorgaande jaar. De waardestijging is het resultaat van de hoge investeringen van de EOS-groep in het boekjaar 2022/23. Hoewel de portefeuille van ongedekte vorderingen in het voorgaande boekjaar nog twee keer zo hoog was als de waarde van die van gedekte vorderingen en vastgoed, is de verhouding tussen de twee gelijk geworden in de loop van het afgelopen boekjaar. De West-Europese bedrijven hebben de hoogste boekwaarde voor de hele groep genoteerd en worden op de voet gevolgd door Oost-Europa en Duitsland. 

Om boekhoudkundige redenen kunnen tabellen en tekst afrondingsverschillen bevatten.
Totaal
2670,1
Oost-Europa
934,4
West-Europa
1028,2
Duitsland
640,8
Centrale functies van de holding
66,8

Niet-gedekt

1660,1
Oost-Europa
500,7
West-Europa
663,9
Duitsland
428,7
Centrale functies van de holding
66,8

Gedekt / vastgoed

1010,0
Oost-Europa
433,7
West-Europa
364,2
Duitsland
212,1
03

Onze verantwoordelijkheid

Dit hoofdstuk van ons eerste gecombineerde Jaar- en duurzaamheidsverslag toont aan hoe wij op een duurzame en verantwoorde manier handelen.  
Our responsibility 2022/23

Voorwoord van onze CEO

Elke dag streven we naar verbetering door verandering. Ons bedrijf is zo succesvol omdat we verandering omarmen en verantwoordelijkheid nemen voor alles wat we doen. We zorgen voor verbetering door verandering voor onze klanten en medewerkers, maar ook voor de consument, sector en samenleving. 

Duurzaamheid speelt een essentiële rol in onze Corporate Responsibility (CR). Ik ben vooral trots op het feit dat we onze CR-strategie in de praktijk hebben gebracht en onze rapportage sinds de lancering in 2020 hebben uitgebreid. In 2022 hebben we de volgende stap gezet en enkele belangrijke CR-thema's geïdentificeerd aan de hand van een eerste materialiteitsanalyse. Dit gedeelte van ons Jaar- en duurzaamheidsverslag is nu voor het eerst gebaseerd op de normen van het Global Reporting Initiative (GRI) en op de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN (United Nations). Door binnen de context van deze normen en doelen over onze activiteiten te rapporteren, maken we onze bijdragen nog transparanter.  

Als financiële dienstverlener betekent duurzaamheid voor ons meer dan enkel de bescherming van het milieu. Onze specifieke zorgen vallen onder vier actievelden binnen onze CR-strategie. In dit gedeelte leggen we uit hoe we voldoen aan de normen in de velden Responsible Collection, Joint Progress, Environmental Protection en Financial Sustainability. Deze vier actievelden vormen dan ook de structuur van dit gedeelte.

Ik wil graag alle collega's bedanken voor hun dagelijkse bijdrage aan het economische succes van EOS en voor hun voortdurende inzet voor duurzaamheid. Zo maken we alles stap voor stap een beetje beter.


Marwin Ramcke, voorzitter van de Raad van Bestuur 

GRI 2-22

Verantwoordelijk vorderingenbeheer

Onze verantwoordelijkheid is breed. Als internationale financiële dienstverlener focussen we ons op maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance. We streven naar verbetering door verandering. Met dit doel in het achterhoofd hebben we vier actievelden binnen onze CR-strategie bepaald:
icon red collaboration

Responsible Collection

EOS staat voor een respectvolle, eerlijke behandeling van de consument en voor een oplossingsgerichte, duurzame schuldverlichting.
Kom meer te weten
icon red networking

Joint Progress

We nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de EOS-groep door middel van empowerment, diversiteit en inclusie, en in de samenleving door onze onderwijsinitiatieven.
Kom meer te weten
icon red charge to claim

Financial Sustainability

EOS pleit voor sterke, bindende normen in de sector en richtlijnen voor verantwoordelijkheid. We hanteren strenge criteria bij de prijsstelling van portefeuille-aankopen en andere investeringen.
Kom meer te weten
icon red website

Environmental Protection

Als een sterk onderdeel van de Otto-groep ondersteunt EOS de klimaatstrategie van de groep, die de doelstelling van het akkoord van Parijs nastreeft om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Samen werken we aan de implementatie van doelgerichte maatregelen.
Kom meer te weten

Materialiteit is het startpunt van onze duurzaamheidsstrategie

In samenwerking met interne en externe experts heeft EOS haar CR-strategie verder ontwikkeld, en hebben we in 2022 een materialiteitsmatrix gecreëerd. De onderstaande matrix toont de belangrijkste duurzaamheidsthema's vanuit het perspectief van EOS als bedrijf (x-as) en vanuit dat van onze externe stakeholders (y-as). Het vormt de basis voor de toekomstige richting van de duurzaamheidsstrategie van EOS.

Materialiteitsmatrix

 • In het gedeelte over duurzaamheid van ons Jaar- en duurzaamheidsverslag vertellen we onze stakeholders over onze belangrijkste activiteiten op het gebied van het milieu, de samenleving en governance in het boekjaar 2022/23. Het verslag omschrijft de actiegebieden en de hoofdthema’s die zijn geïdentificeerd in de eerste materialiteitsanalyse door de in Hamburg gevestigde EOS Holding GmbH. Het duurzaamheidsverslag heeft betrekking op de volledige EOS-groep* tijdens de periode van 1 maart 2022 tot 28 februari 2023**, en verwijst naar de normen van het Global Reporting Initiative (GRI). GRI 2-1, 2-2, 2-3

  *Tenzij anders aangegeven.
  **Met uitzondering van cijfers van een Duitse dochteronderneming en HR-cijfers van de Franse EOS-bedrijven.
 • Responsible Collection 

  • Ethical Collections by Treating Customers Fairly
  • Tech-Driven Transformation & Innovation
  Joint Progress 

  • Societal Impact trough Financial Literacy 
  • Diversity, Equality & Inclusion
  • Talent Attraction, Development and Retention 
  • Local Community Engagement & Participation
  • Employee Satisfaction & Well-Being 
  Financial Sustainability 

  • Digital Responsibility & Cyber Security
  • Business Ethics & Safeguard Compliance
  • Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  • Strengthening Liquidity of Clients 
  • Trustworthy Stakeholder Relations
  • Industry Leadership & Best Practices 
  Environmental Protection

  • Reduction of Environmental Footprint
  GRI 3-2
 • De definitie van onze hoofdthema’s

  Om een kader voor ons duurzaamheidsverslag uit te werken, hebben we in onze eerste materialiteitsanalyse de belangrijkste (oftewel: de materieelste) duurzaamheidskwesties voor EOS geïdentificeerd. Daarna hebben we een longlist van potentiële hoofdthema's samengesteld op basis van status-quo- en benchmarkanalyses en relevante internationale normen, regels en richtlijnen voor verslaggeving opgenomen (bijv. GRI, DNK, SDG's, SASB, UNGC, ESRS*). Tijdens een workshop met zowel interne als externe experts hebben we onze hoofdthema’s dan afgebakend, samengevat en geprioriteerd. We hebben ze beoordeeld volgens hun relevantie voor onze externe stakeholders (y-as) en voor EOS (x-as). Bij het beoordelen van de materiële kwesties voor EOS hebben we het inside-out- en outside-in-perspectief in beschouwing genomen, ook wel “dubbele materialiteit” genoemd. Zo hebben we dus gekeken hoe trends in de sector of CR-factoren de besluitvorming van een bedrijf beïnvloeden, alsook hoe een bedrijf de samenleving en het milieu beïnvloedt. Deze aanpak staat bekend als “dubbele materialiteit”. GRI 2-29, 3-1

  *Bij het samenstellen van de longlist hebben we de versie van de ESRS-normen van april 2022 gebruikt.
 • De EOS-groep heeft zich in 2021 aangesloten bij het Global Compact van de Verenigde Naties (UN Global Compact), 's werelds grootste pact voor verantwoord ondernemen. Als lid verbinden we ons aan de 10 principes van het Compact wat betreft mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. 

  Elk nieuw lid moet eerst zijn eigen doelen afleiden uit de 10 principes, wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. Op basis van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN hebben we geïdentificeerd aan welke doelen we de doeltreffendste bijdrage kunnen leveren. De SDG's die we hebben gekozen, samen met de bijbehorende kerncijfers en -doelen, zijn belangrijke benchmarks voor onze CR-strategie. Zoals vereist door het Compact, zullen we eenmaal per jaar verslag uitbrengen over onze voortgang in onze “Communication on Progress” (COP). GRI 2-23

  We richten ons op de volgende SDG's:

  Icon SDG goal 3: good health and well-being Icon SDG goal 3: good health and well-being
  Good Health and Well-Being
  Kom meer te weten
  Icon SDG goal 4: quality education Icon SDG goal 4: quality education
  Quality Education
  Kom meer te weten
  Icon SDG goal 5: gender equality Icon SDG goal 5: gender equality
  Gender Equality
  Kom meer te weten
  Icon SDG goal 8: decent work and economic growth
  Decent Work and Economic Growth
  Kom meer te weten
  Icon SDG goal 10: reduces inequalities Icon SDG goal 10: reduces inequalities
  Reduced Inequalities
  Kom meer te weten
  Icon SDG goal 13: climate action Icon SDG goal 13: climate action
  Climate Action
  Kom meer te weten
  Icon SDG goal 16: peace justice and strong institutions
  Peace, Justice and Strong Institutions
  Kom meer te weten
  Icon SDG goal 17: partnerships for the goals Icon SDG goal 17: partnerships for the goals
  Partnership for the Goals
  Kom meer te weten
  Onderdelen van individuele initiatieven en maatregelen dragen eveneens bij aan andere SDG's, en zullen we waar nodig opnemen in onze verslagen.
collaborationcollaboration

Responsible Collection

EOS staat voor een respectvolle, eerlijke behandeling van de consument en voor een oplossingsgerichte, duurzame schuldverlichting.
Goed werk en economische groeiGoed werk en economische groei Ongelijkheid verminderenOngelijkheid verminderen

Ethische incasso door klanten eerlijk te behandelen 

(Ethical Collections by Treating Customers Fairly)

EOS staat voor een eerlijke schuldverlichting voor consumenten. We ondersteunen consumenten die in gebreke blijven om hun schuld te helpen verlichten – “Changing finances for the better”, zoals we wel vaker zeggen. We werken eerlijke betalingsplannen uit die economisch haalbaar zijn voor alle betrokkenen en zoeken naar oplossingen voor consumenten die door persoonlijke omstandigheden met speciale uitdagingen te kampen hebben.  

Respectvolle communicatie is de sleutel van onze aanpak. Deze zomer rollen we een internationaal, groepsbreed beleid uit voor het standaardiseren van onze respectvolle en ethische behandeling van consumenten die in gebreke blijven. Het beleid verplicht ons om duidelijke taal te gebruiken, tactvol te spreken en verantwoordelijkheid te nemen voor onze woorden en daden.  

Met behulp van technologische innovaties vereenvoudigen we het betaalproces voor consumenten. Dankzij onze serviceportalen en chatbots kunnen consumenten hun betalingen zelfstandig beheren, zonder rechtstreeks contact met ons op te nemen. Consumenten die toch liever persoonlijk contact wensen, kunnen wel nog steeds terecht bij onze gekwalificeerde medewerkers voor geschikte schuldverlichtingsopties. Om de ervaring verder te verbeteren, bieden we consumenten de betaalmethoden die zij wensen en die worden voorgesteld door onze gegevensanalyse. We blijven onze services voortdurend verbeteren op basis van feedback, bijvoorbeeld aan de hand van enquêtes.  

Eerlijke incasso in cijfers

succesvol afgehandeld door EOS in het boekjaar 2022/23 ter ondersteuning van consumenten die in gebreke blijven.

miljoen en meer incassozaken

0
gebruiken reeds het incassosysteem Kollecto+ van EOS. Deze tool biedt consumenten een volledig digitale ervaring om een oplossing te vinden voor hun schuld. In de nabije toekomst zullen daar nog eens vijf landen bijkomen.

EOS-landen

8
digitale contactpunten opgesteld op groepsniveau in het boekjaar 2022/23, in vergelijking met het voorgaande boekjaar. 

percent meer

38
van de consumenten die in gebreke blijven, kon hun schuld onafhankelijk beheren via online serviceportalen in de verslagperiode. Er zijn twaalf slimme serviceportalen en drie chatbots beschikbaar op groepsniveau om verzoeken de klok rond te verwerken. 

procent

61
meer betalingsplannen gegenereerd via digitale kanalen in de verslagperiode, in vergelijking met het voorgaande boekjaar. 

procent

83
in totaal aangeboden door EOS om zoveel mogelijk consumenten van dienst te zijn. Apple Pay en PayPal zijn twee voorbeelden.

betalingsmethoden

9
gaven EOS in Duitsland feedback in de eerste twee maanden van de enquête, waardoor het bedrijf de service op de lange termijn heeft kunnen verbeteren. 

consumenten

1.000

Eerlijke incasso

EOS pleit voor een respectvolle omgang met consumenten en gebruikt hiervoor nieuwe technologieën.
 A graphic shows several people communicating with each other through email, conversations, and letters.

Door technologie gedreven transformatie & innovatie

(Tech-driven Transformation & Innovation)

Technologische vooruitgang, een belangrijke drijfveer voor EOS, bereidt ons voor op de toekomst. We gebruiken gegevensanalyses en kunstmatige intelligentie om de financiën van klanten en consumenten die in gebreke blijven te verbeteren. Gepersonaliseerde betalingsplannen en intelligente chatbots helpen ons bij dit proces. Ons doel is om klanten en consumenten op groepsniveau een volledig digitaal proces op maat aan te bieden. 

In 2022 werd de Data & Analytics Hub (DAH) gereorganiseerd. De Hub bundelt de analytische competentie van EOS op nationaal en internationaal vlak. "In de Data & Analytics Hub leggen onze collega’s de link tussen gegevens en AI-ondersteuning om aanbevelingen te doen of beslissingen te nemen”, vertelt Jakob Spitzer, het hoofd van de DAH. Zo worden consumenten die in gebreke blijven, bijvoorbeeld benaderd op de manier die het beste bij hen past. Om op nog grotere schaal analyses in de cloud te kunnen maken, zijn we de gegevenspijplijnen die de incassosoftware Kollecto+ verbinden met de Hub aan het uitbreiden. Meer informatie over Kollecto+ vindt u hier
groupgroup

Joint Progress

We nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de EOS-groep door middel van empowerment, diversiteit en inclusie, en in de samenleving door onze eigen onderwijsinitiatieven.
Goede gezondheid en welzijnGoede gezondheid en welzijn Kwaliteitsvol onderwijsKwaliteitsvol onderwijs GendergelijkheidGendergelijkheid Ongelijkheid verminderenOngelijkheid verminderen

Sociale impact door financiële geletterdheid

(Social Impact through Financial Literacy)

Ons doel is om de financiële geletterdheid in de samenleving te versterken om buitensporige particuliere schulden aan banden te leggen.

De studie “Europeans in Financial Trouble?” EOS Consumer Study 2023 toont duidelijk aan dat jonge mensen tussen 18 en 34 jaar graag meer financieel bewustzijn wensen en willen leren om correct met geld om te gaan In deze leeftijdsgroep is bijna een op de 10 ervan overtuigd dat een gebrek aan financiële kennis een van de redenen is waarom mensen nieuwe schulden aangaan.

Om toekomstige generaties te helpen met hun financiële kennis, hebben enkele medewerkers van de EOS-groep in 2019 de finlit foundation gelanceerd. Deze non-profitorganisatie toont kinderen en jongeren hoe ze met geld moeten omgaan en helpt hen zo buitensporige persoonlijke schulden te voorkomen. ManoMoneta, het eerste onderwijsinitiatief van finlit, is gericht op kinderen van 9 tot 13 jaar en is nu actief in scholen in diverse Europese landen. “OhMoney”, een tweede initiatief dat onlangs in Duitsland van start is gegaan, is gericht op jongeren tussen 13 en 17 jaar. De idee is om leerlingen, en ook hun leraren, op een creatieve, boeiende manier kennis te laten maken met relevante financiële onderwerpen en hen te begeleiden op hun weg naar financiële onafhankelijkheid. 

Bovendien is EOS in Roemenië, Slovenië en Kroatië actief betrokken bij andere initiatieven voor jongeren en volwassenen, zoals cursussen op scholen, lesvideo's en deelname aan de Winter Finance School voor tieners. GRI 413-1
De EOS-groep heeft de Duitse prijs voor duurzaamheidsprojecten in de wacht gesleept voor de finlit foundation. In de categorie “Non-profitinitiatief” prees de jury de inzet om buitensporige schuldenlast bij particulieren te voorkomen door financiële kennis bij te brengen.
Seal German Award for Sustainable Projects – German Institute for Service Quality

Onze financiële opleidingen in cijfers

hebben initiatieven geïmplementeerd voor financiële opleidingen voor kinderen en volwassenen.

GRI 413-1

nationale dochterondernemingen van EOS

0
hebben dankzij ManoMoneta sinds 2020 geleerd hoe ze met geld moeten omgaan.

kinderen

87.000
zijn bereikt door finlit via ManoMoneta in het boekjaar 2022/23 alleen al.

kinderen

32.828
hebben ManoMoneta in hun klaslokalen gebruikt sinds de lancering ervan.

scholen

1.400

Financiële bekwaamheid bevorderen en schulden vermijden

Niet weten hoe om te gaan met geld kan de weg naar buitensporige persoonlijke schuld versnellen. Daarom ondersteunt EOS initiatieven voor financiële opleidingen, vooral voor jongeren.
Financial literacy: Learning at an early age about how to handle money properly can protect people from excessive debt later on.

Diversiteit, gelijkheid & inclusie

(Diversity, Equality & Inclusion)

Als internationale groep bevordert EOS diversiteit in haar rangen. We zijn dan ook verheugd wanneer onze medewerkers community's oprichten en daar actief bij betrokken raken. In de Diversity & Inclusion Board beschikken we over een structureel kader om initiatieven te coördineren en strategische richting te geven aan diversiteit. 

We vinden het belangrijk om kennis rond diversiteit en inclusie over te dragen. In april 2023 hebben we “Breaking Down Barriers & Unconscious Biases: A learning path on Diversity & Inclusion” gelanceerd voor de EOS-groep op het online platform Masterplan. Het gaat hierbij om een reeks video's over diversiteit en inclusie op de werkplek die medewerkers helpen bij het ontwikkelen van strategieën voor een geïntegreerde, gastvrije en succesvolle werkomgeving. De cursus staat open voor alle medewerkers, en is verplicht voor managers en HR-medewerkers. Binnenkort worden er ook workshops toegevoegd aan het online aanbod.

Meer inclusie met de Transidentity Guide

De community Queer@EOS heeft een Transidentity Guide gepubliceerd in samenwerking met het LGBTQ-netwerk MORE* van de Otto-groep. Ze ondersteunt medewerkers tijdens en na hun transitie. Zo kunnen trans-collega’s binnen de EOS-groep hun naam bijvoorbeeld eenvoudig veranderen. De gids is een informatiebron voor collega's en managers op zoek naar antwoorden op al hun transgendergerelateerde vragen. 

Gendergelijkheid bij EOS 

van alle EOS-medewerkers is vrouw. (Opmerking: gender aangegeven door medewerkers)

GRI 2-7, 405-1

procent

0
is het aandeel vrouwen in leidinggevende functies binnen de EOS-groep. (Opmerking: gender aangegeven door medewerkers)

GRI 2-7, 405-1

procent

52
van de vrouwelijke medewerkers werkt fulltime bij EOS. Voor mannen is dat 91 procent. (Opmerking: gender aangegeven door medewerkers)

GRI 2-7, 405-1

procent

80

Talent aantrekken: ontwikkeling en behoud

(Talent Attraction: Development and Retention)

We willen onszelf positioneren als een aantrekkelijke werkgever, en willen betrokken medewerkers op de lange termijn behouden en hen doorgroeimogelijkheden bieden. Om die reden heeft de EOS-groep talloze aanbiedingen en initiatieven gelanceerd. Een voorbeeld daarvan is het internationale NXT-talentmanagementprogramma, waarbij 92 getalenteerde medewerkers uit 17 landen gerichte ondersteuning krijgen en hun netwerk binnen de groep kunnen uitbouwen.

EOS is voornamelijk geïnteresseerd in empowerment en een positieve, op samenwerking gerichte werkplek voor haar medewerkers. Het groepsbrede leerplatform Masterplan geeft medewerkers toegang tot een waaier aan trainingsmateriaal dat ze zelf kunnen samenstellen op basis van hun persoonlijke behoeften. Collega's kunnen eenvoudig toegang krijgen tot alle aanbiedingen vanuit hun thuiskantoor en kunnen overal en op eigen tempo leren. GRI 404-2

Empowerment in cijfers

werd gemiddeld gevolgd per EOS-medewerker in het boekjaar 2022/23. Dat is een stijging van bijna 22 procent in vergelijking met het voorgaande jaar, en van meer dan 50 procent in vergelijking met 2020/21.

GRI 404-1

uur geavanceerde training

0
hebben zich geregistreerd op het leerplatform Masterplan sinds januari 2022.

GRI 404-2

EOS-medewerkers

3.000

Talent werven en behouden

Empowerment zorgt voor groei: EOS heeft talloze programma’s gelanceerd voor de professionele en persoonlijke groei van haar medewerkers.
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.
validationvalidation

Financial Sustainability

EOS pleit voor sterke, bindende normen in de sector en voor richtlijnen voor verantwoordelijkheid. We hanteren strenge criteria bij de prijsstelling van portefeuille-aankopen en andere investeringen.
Goed werk en economische groeiGoed werk en economische groei Vrede, gerechtigheid en sterke instellingenVrede, gerechtigheid en sterke instellingen Partnerschappen voor de doelenPartnerschappen voor de doelen

Digitale verantwoordelijkheid & cyberveiligheid 

(Digital Responsibility & Cyber Security)

Het gebruik van gegevens is van fundamenteel belang voor de activiteiten van de EOS-groep. We gaan op een verantwoordelijke manier om met gegevens en verbeteren onze processen en systemen voortdurend om ze te beschermen. Een 90 medewerkers van de groep is betrokken bij de bescherming en beveiliging van gegevens en informatie.

Aan de hand van bewakingstools kunnen we aanvallen vroegtijdig detecteren en stoppen. Momenteel wordt er een nog uitgebreider internationaal beschermingssysteem opgezet als onderdeel van het nieuwe “Iron EOS”-programma, waarbij experts en tools alle nationale dochterondernemingen veilig houden. “Met Iron EOS kunnen we snel reageren binnen de hele groep”, zegt Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer.

Gegevensbeveiliging in cijfers

zijn reeds in het bezit van informatieveiligheidscertificaten (ISO 27001). Implementatieprojecten zijn ondertussen van start gegaan in diverse andere bedrijven. ISO 27001 is de internationaal erkende standaard voor informatieveiligheid. Daarenboven moeten alle EOS-bedrijven eveneens voldoen aan de richtlijnen van het moederbedrijf, de Otto Group. Deze stemmen in grote mate overeen met ISO 27001.

EOS-bedrijven

0
(kritiek en hoog) werden gedetecteerd en opgelost met de bewakingstools van EOS in het boekjaar 2022/23. Hiermee konden we snel inspelen op bedreigingen.

aanvalspunten

600
zijn betrokken bij de bescherming en beveiliging van gegevens en informatie op groepsniveau.

EOS-medewerkers

90
van toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming werden ontvangen na een klacht van een debiteur. Al deze verzoeken bleken ongegrond.

GRI 418-1

verzoeken

82

Hoe EOS gegevens beschermt tegen cyberaanvallen

De bescherming en beveiliging van gegevens en informatie zijn topprioriteiten voor EOS. Het bedrijf geeft zijn cyberweerbaarheid een boost met een nieuw systeem voor de hele groep.
Cybersecurity is a top priority for EOS. To achieve this the company is setting up an international protective shield.

Bedrijfsethiek & waarborgen van compliance

(Business Ethics & Safeguard Compliance)

De EOS-groep pleit voor sterke, bindende industrienormen en verantwoorde richtlijnen voor de incassosector. Om te helpen bij het bepalen van deze normen, zijn we actief betrokken bij verschillende Europese incasso-organisaties en talloze initiatieven. GRI 2-28 

We nemen onze verantwoordelijkheid als bedrijf ernstig en daarom zijn we dan ook lid geworden van het Global Compact van de VN (UN Global Compact), dat bedrijven over heel de wereld aanmoedigt om duurzame en verantwoordelijke bedrijfspraktijken na te streven en te ondersteunen. Als lid ondersteunen we de 10 VN-principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, anticorruptie en milieu. GRI 2-23

Om schendingen of ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, beschikt de EOS-groep over een platform dat klokkenluiders een beschermde ruimte biedt en geïntegreerd is in het mechanisme van de Otto-groep. Hier kunnen medewerkers, maar ook leveranciers, dienstverleners of klanten, overtredingen van EOS en van de Otto-groep melden. Dankzij dit platform kunnen we verbeteringen doorvoeren en klachten verhelpen. GRI 2-25, 2-26
icon black download

Onze Gedragscode (Code of Conduct): Duidelijke regels voor onderlinge eerlijkheid

Met onze Gedragscode bieden we bindende regels voor onze dagelijkse handelingen. De gedefinieerde principes voor verantwoord ondernemen vormen een betrouwbaar richtsnoer voor onze medewerkers, klanten en partners en zijn voor iedereen toegankelijk op de websites van de EOS-bedrijven. We werken voortdurend aan de Gedragscode. De Code of Conduct is iets speciaals, omdat zij dicht bij de mensen staat voor wie zij is gemaakt. Vanaf de zomer van 2023 zullen we onze medewerkers leermodules aanbieden die dieper ingaan op de Gedragscode. GRI 2-23, 2-24

Compliance in cijfers

hebben EOS als lid. We willen betrokken zijn bij het sturen van de sector.

GRI 2-28

organisaties

0
werden gemeld via het klokkenluidersplatform van EOS.

GRI 2-25

De klachten bleken ongegrond, waardoor er geen tegenmaatregelen nodig waren.

GRI 2-26

relevante schendingen

5
heeft toegang tot de Gedragscode van de groep.

GRI 205-2

% van alle EOS-medewerkers

100
hebben plaatsgevonden bij EOS in het afgelopen boekjaar. 

GRI 205-3

bevestigde gevallen van corruptie

0
werd beoordeeld op corruptierisico's.

GRI 205-1

% van de activiteiten van EOS

100

Verantwoorde verwerving van portefeuilles & partnerschappen 

(Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships)

Werken met niet-renderende leningen vereist een grote dosis verantwoordelijkheid. Om die reden hanteert EOS strenge, duidelijk bepaalde criteria bij het nemen van beslissingen over het aannemen van partners en klanten. 

Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met de Wereldbank-dochter International Finance Corporation (IFC), de grootste wereldwijde ontwikkelingsbank. Samen met de bank zal EOS binnen de drie jaar meer dan 100 miljoen euro investeren in niet-renderende leningen en vastgoed in Oost-Europa volgens de ESG-normen (Environmental, Social en Governance). 

Daarnaast zorgen we ervoor dat onze prijzen duurzaam zijn en voldoen aan de zakelijke belangen en ethische normen van alle partijen. Als onderdeel van een familiebedrijf, namelijk de Otto-groep, richten we ons op de lange termijn en beoordelen we alle risico's met grote zorg. 

We kiezen onze zakenpartners bovendien op basis van duidelijk bepaalde criteria en gebruiken daarvoor onze zwarte lijst voor de sector. 

We controleren standaard hoe onze partners en bedrijven omgaan met mensenrechten en met kwesties zoals het witwassen van geld, corruptie en andere criminele handelingen. Verder zorgen we ervoor dat ze alle sanctielijsten naleven. Ook werken we niet samen met bedrijven die actief zijn op het gebied van pornografie, prostitutie, online gokken, abonnementszwendel of onbetrouwbare micro-leningen. 

Om een eerlijke omgang met en door leveranciers te garanderen, werkt EOS op dit moment aan een Gedragscode voor dienstverleners, die zowel SDGs als voorschriften uit de Supply Chain Due Diligence Act zal bevatten. GRI 2-23 

We laten ons leiden door hoge normen in onze eigen activiteiten, en verwachten van onze grensoverschrijdende partners dat zij die ook naleven. Om die reden bieden we aan het begin van onze samenwerking trainingen aan en bezoeken we onze partners ter plaatse tijdens de onboarding, zodat we een duidelijk beeld krijgen van hun activiteiten.
worldworld

Environmental Protection

Als een sterk onderdeel van de Otto-groep ondersteunt EOS de klimaatstrategie van de groep, die de doelstelling van het akkoord van Parijs nastreeft om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Samen werken we aan de implementatie van doelgerichte maatregelen. 
KlimaatactieKlimaatactie

Vermindering van de ecologische voetafdruk 

(Reduction of Environmental Footprint) 

Wetenschappelijk doel

Samen met de Otto-groep streeft EOS op lange termijn naar een netto-nuluitstoot. Op dit moment ontwikkelt de Otto-groep een wetenschappelijk klimaatdoel (Science Based Targets Initiative, SBTi). De gezamenlijke klimaatbeschermingsstrategie is om volledig te voldoen aan het doel van 1,5 graad Celsius van het akkoord van Parijs. Ons oorspronkelijke doel om klimaatneutraliteit in onze eigen kernprocessen tegen 2030 te bereiken, wordt meegenomen in de ontwikkeling van de strategie en maakt deel uit van het toekomstige SBT. 
zoomzoom
People with tools preparing the EOS tree planting project in cooperation with the German association Bergwaldprojekt e.V.
Bergwaldprojekt e.V.

Projecten voor het milieu

Samen met atmosfair, een organisatie gericht op uitstootcompensatie, compenseert EOS sinds 2021 de CO2-uitstoot van haar zakenreizen. Op deze manier ondersteunt EOS het klimaatproject “Small Biogas Plants in Nepal”, dat huishoudens op het platteland van Nepal van milieuvriendelijke energie voorziet. Het project is goedgekeurd door het Clean Development Mechanism (CDM) van het Klimaatverdrag van de VN (the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) en de “Gold Standard for the Global Goals” van de Swiss Gold Standard Foundation. 

Om haar steentje bij te dragen aan het klimaat, heeft EOS bomen geplant in 2022. In een campagne voor de hele groep werd medewerkers gevraagd om verslag uit te brengen van hun persoonlijke inspanningen op het gebied van duurzaamheid. De EOS-groep bedankte hen door samen met het Bergwaldprojekt e.V. 500 inheemse bomen te planten – en voor het komende boekjaar staat er opnieuw een boomplantactie op de planning. 

In haar eigen initiatief “Plantons des arbres” plant EOS Frankrijk om de drie maanden bomen. Voor elke nieuwe medewerker per kwartaal planten ze een boom, en nog een voor elk dienstjaar voor de medewerkers die een jubileum vieren. Vorig jaar heeft EOS Frankrijk meer dan 200 bomen geplant.

 • Duurzaamheid is een topprioriteit voor EOS. Ons doel is om duurzaamheidsbeheer te integreren en relevante maatregelen in het hele bedrijf door te voeren. Onze CEO draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor alles wat met duurzaamheid binnen de EOS-groep te maken heeft. De afdeling Corporate Development (CD) neemt de operationele verantwoordelijkheid voor de implementatie op zich. Om de zes maanden brengt CD verslag uit aan het bestuur over alle activiteiten met betrekking tot duurzaamheid en over de vooruitgang die we boeken ten opzichte van onze doelen. 

  Het CD-team vormt een soort interface binnen het bedrijf, en werkt nauw samen met zowel diverse afdelingen (bijv. Corporate Compliance en Group HR) als met nationale dochterondernemingen. Hun gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot de eerste materialiteitsanalyse die we als kader voor onze duurzaamheidsstrategie gebruiken. Met ons doel in het achterhoofd om elke dag beter te worden, ontwikkelen we voortdurend strategisch relevante kritieke prestatie-indicatoren, initiatieven en maatregelen, die onze Raad van Bestuur vervolgens goedkeurt. GRI 2-12, 2-13, 2-17
 • GRI Content Index Sustainability Report 2022/23

  Statement of use
  EOS has reported the information cited in this GRI content index for the period 1 March 2022 to 28 February 2023, with reference to the GRI Standards.

  GRI 1 used
  GRI 1: Foundation 2021
 • GRI Content
  2-1 Organizational details EOS Holding GmbH is a 100% subsidiary of the Otto GmbH & Co. KG with headquarters in Hamburg, Germany.

  More information: About this section
  More information: Details on the fiscal year
  2-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting Please see: About this section
  2-3 Reporting period, frequency and contact point The combined Annual Report & Sustainability Report of the EOS Group covers the fiscal year 2022/23 from 1 March 2022 to 28 February 2023 and will be published annually from now on. The report was published in July 2023.

  More information: About this section
  More information: Changing finances for the better

  For contact details please see our Corporate Responsibility section on our company website
  2-6 Activities, value chain and other business relationships Please see: Changing finances for the better
  2-7 Employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  The figures are presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February) unless otherwise stated.
  2-8 Workers who are not employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Common types of work performed by these workers include administrative tasks, IT support and marketing services.

  The figure is presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February).
  2-9 Governance structures and composition Please see: Interview with the EOS Board
  2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts More information: Our sustainability management
  2-13 Delegation of responsibility for managing impacts  More information: Our sustainability management
  2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting The Board of Directors has reviewed and approved the information in this report, including the material issues discovered in the materiality assessment.
  2-15 Conflicts of interest The issue of conflicts of interests is addressed in the Code of Conduct, which is publicly available on the company website and within this report.

  More information: Our Code of Conduct
  2-17 Collective knowledge of the highest governance body Please see: Our sustainability management
  2-22 Statement on sustainability development strategy Please see: Foreword from our CEO
  2-23 Policy commitments At EOS we have multiple policies regarding responsible business conduct, including our Code of Conduct and our policy regarding Ethical Debtor Management, all of which are approved by our board of directors. EOS is a signatory to the UN Global Compact (UNGC). We follow the framework for implementation to monitor and enforce universal principles in the areas of human rights, labor, the environment, and anti-corruption as laid out in our public Code of Conduct. Our conduct is based on integrity and compliance with laws, regulations and the Universal Declaration of Human Rights. In following the tradition of our parent company, the Otto Group, we are committed to take action against any kind of human rights violations. This includes our self-imposed requirement to work only with partners and clients who pass our business partner checks and in places with no indications of human rights violations. Furthermore, we are committed to fair treatment of our stakeholders, especially defaulted payers.

  In addition, please see: Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other 
  and Global responsibility: The UN Global Compact as well as Business Ethics & Safeguard Compliance and Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  2-24 Embedding policy commitments In order to ensure coordinated and targeted action within the EOS Group, we have issued guidelines for all employees. The guidelines contain binding framework requirements for a defined scope. They are based on applicable laws, corporate principles and strategic objectives.

  Group-wide guidelines are drawn up by departments with functional responsibility. Adherence to the guidelines and group requirements is monitored by the Compliance Department. Each group guideline must be approved and signed by the EOS Board. In addition, acknowledgement of all managing directors within the EOS Group must be obtained and documented. The group-wide compliance network communicates the policy throughout the organization and provides training on its application.

  The group-wide guidelines of our parent company Otto Group also apply to the EOS Group. These guidelines are directly applicable and require only acknowledgement of the managing directors before they are communicated to the organization.

  Please refer to Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other
  2-25 Processes to remediate negative impacts We at EOS have formulated a clear commitment in the Code of Conduct to ensure compliance and to address all grievances we receive through numerous channels, including our own group-wide whistleblowing hotline. We continuously work on the remediation of negative impacts by taking action wherever necessary. Therefore, we have development a structured process to handle grievances and any report received.  
  We take confidentiality seriously by treating the reports received and the identity of persons providing information with the highest discretion. In every case, we document the correct processing of all reports received.
  Our whistleblowing portal is publicly available through every local company website. When submitting a report, the whistleblower can decide whether to provide their clear name and whether the report should be submitted to EOS and the Otto Group jointly or to the Otto Group only.
  The whistleblower is able to set-up a PostBox on the platform so we can provide prompt feedback and interact with the person while ensuring anonymity. If no PostBox is set up, no feedback and inquiry can be made directly. 
  After receiving the report, we apply clear criteria (severity, complexity, functional level) and determine the compliance relevance on a case-by-case basis. Further, we decide whether a report can be processed by the local compliance organization and whether local clarification work must be carried out directly by the central compliance organization.
  We ensure that compliant-relevant issues are handled carefully and result in the implementation of remediation plans as needed. In the case of serious allegations, an ad-hoc report is sent to the CEO and the EOS Group management member responsible for the national company and to the Otto Group. In the case of minor offenses, the cases are handled by the Compliance Organization. The Executive Board is informed as part of the consolidated regular reporting.

  In addition, please see Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns It is in the interest of all of us to safeguard the reputation of EOS and to prevent compliance issues from arising. Therefore, we are committed to fair and responsible business conduct and have formulated overarching guidelines in our Code of Conduct. To ensure that individuals are able to raise concerns about our business conduct, we have published the access to our whistleblowing system on every company website and encourage not only employees, but also business partners and customers to report any violations of our business conduct. 
  We take reports about violations of compliance and business conduct seriously, investigate them and take appropriate measures - also beyond our company. Only if we know about infringements can we act to prevent future risks and to ensure the compliance with our standards. 
  Furthermore, we enable our business partners to implement our organizational policies and practices for responsible business conduct by publishing the Code of Conduct on our company website and providing additional guidance. By establishing business relations with EOS, our suppliers commit themselves to compliance with laws and our standards.

  In addition, please refer to Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-28 Membership associations For the list of membership associations, please see the final version of the sustainability section Association work for high standards.
  2-29 Approach to stakeholder engagement Please see: Materiality analysis
  2-30 Collective bargaining agreements Share of employees covered by collective bargaining agreements as of 28 February 2022/23: 40%

  The above-mentioned figure refers to agreements between employee representatives and EOS. For all other employees, there are individual agreements with the employer.
  3-1 Process to determine material topics Please see: Materiality analysis
  3-2 List of material topics Please see: Our material topics
  201-1 Direct economic value generated and distributed Please see: The financial year at a glance
  205-1 Operations assessed for risks related to corruption 100% of EOS operations are assessed for risks related to corruption. 

  More information: Compliance in figures 
  205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 100% of employees had direct access to the Code of Conduct or Anti-Corruption policies during the reporting period 2022/23. 

  More information: Compliance in figures
  205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Confirmed incidents of corruption: 2020/21: 0; 2021/22: 0; 2022/23: 0. 

  More information: Compliance in figures 
  401-1 New employee hires and employee turnover Please see: HR-Table in the sustainability section
  401-3 Parental leave Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: The figure contains multiple entries for absences spanning more than one fiscal year.
  404-1 Average hours of training per year per employee Average hours of training per employee: 2020/21: 20.0; 2021/22: 25.5; 2022/23: 31.2.

  More information: Empowerment in figures
  404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs Please see: Empowerment in figures
  405-1 Diversity of governance bodies and employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: Gender as indicated by the employees themselves. In the reporting year, fewer than five (5) employees did not assign themselves to either of the two binary genders and therefore are not shown for data protection reasons.

  Please note: Management is defined as staff with responsibility for leading people (including call center supervisors, team leaders, line managers, etc.)
  413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs Please see: Social Impact through Financial Literacy
  418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data Requests received by data protection supervisory authorities following debtor complaints 2022/23: 82; of those substantiated: 0.

  More information: Data security in figures
PDF-rapporten
Per juli 2023 
Verslagperiode: 1 maart 2022 tot 28 februari 2023 

Disclaimer