Welkom bij ons Jaarrapport voor 2021/22

U komt alles te weten over de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen van de EOS-groep.
2021202120212021
2022202220222022
01

Dit is EOS

Hier vindt u de belangrijkste cijfers van de EOS-groep en video-verklaringen van de voltallige Raad van Bestuur.

EOS – uw expert in het beheer van vorderingen

De EOS-groep is een toonaangevende internationale, technologisch vooraanstaande expert in het beheer van vorderingen, met meer dan 6.000 medewerkers in 24 landen. Al meer dan 45 jaar helpen wij bedrijven met onze operationele expertise, zodat zij zich kunnen focussen op hun core business. Onze klanten zijn werkzaam in vele verschillende sectoren, zoals het bankwezen, energiebedrijven, vastgoed, mobiliteit, verzekeringen, telecommunicatie, en e-commerce.

Het boekjaar 2021/22 in het kort

in jaaromzet

werd gegenereerd door de EOS-groep in het boekjaar 2021/22. Dat is een stijging van 1,6 procent ten opzichte van vorig jaar.

miljoen euro

0

EBITDA

in winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA), een lichte daling in vergelijking met vorig jaar.

miljoen euro

282,5

was het investeringsvolume.

De EOS-groep verhoogde haar investeringen in vorderingen en vastgoed tot
134,3 miljoen euro.

miljoen euro

668,6
werken voor ongeveer 20.000 klanten over de hele wereld.

medewerkers

6.252
De EOS-groep is vertegenwoordigd in 24 landen.

landen

24

Stabiele ontwikkeling in turbulente tijden

De EOS-groep kijkt terug op een solide boekjaar 2021/22. EOS sloot het boekjaar af met een lichte omzetstijging ondanks pandemiegerelateerde beperkingen, planningsonzekerheid en een gespannen concurrentieomgeving.

De vijf leden van de Raad van Bestuur tekenen een positief beeld en blikken terug op de hoogtepunten van het boekjaar:

Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Accepteer
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group
aborterenaborteren
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group

Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Accepteer
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group
aborterenaborteren
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group

Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Accepteer
Carsten Tidow Member of the EOS Board video_zoom_boxvideo_zoom_box
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe
aborterenaborteren
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe

Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Accepteer
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Andreas Kropp reviews the results for Germany
aborterenaborteren
Andreas Kropp reviews the results for Germany

Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Accepteer
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe
aborterenaborteren
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe

“We hebben ons succes te danken aan onze meer dan 6000 medewerkers die EOS elke dag dynamischer en digitaler maken.”

Marwin Ramcke
CEO van de EOS-groep

“Door ons risico te diversifiëren worden we op lange termijn een stabiele partner voor onze klanten. We breiden bovendien ook onze analytische datapool uit om meer efficiëntie te bereiken dankzij een betere controle.”

Justus Hecking-Veltman
CFO van de EOS-groep

“We gaan nog actiever worden op de NPL-markt, vooral met gedekte schulden.”

Dr Andreas Witzig
Lid van de Raad van Bestuur van de EOS-groep, verantwoordelijk voor West-Europa

“Achter elke innovatie schuilen er mensen. Daarom is het voor ons belangrijk om nog meer te netwerken.”

Carsten Tidow
Lid van de Raad van Bestuur van de EOS-groep, verantwoordelijk voor Oost-Europa

“We verbeteren continu op gebieden als data-analyse, intelligente software en flexibel werken.”

Andreas Kropp
Lid van de Raad van Bestuur van de EOS-groep, verantwoordelijk voor Duitsland
02

Het boekjaar 2021/22

Welke ontwikkelingen zien we in omzet en winst? De financiële prestaties van de EOS-groep worden hier beschreven.

Inzichten in het boekjaar: Een vergelijking van omzet en inkomsten

Na een lichte daling in het voorgaande jaar noteerde EOS in het boekjaar 2021/22 een stijging van 1,6 procent van de totale omzet. De groep kende vooral groei in Oost- en West-Europa. Voor de eerste keer was Duitsland niet de regio met de hoogste omzet.
In het boekjaar 2021/22 bleef de omzet van de EOS-groep op een hoog niveau, wat de sterke operationele prestaties van de afgelopen jaren bevestigt. De succesvolle afhandeling van de in voorgaande jaren aangekochte portefeuilles zorgde het afgelopen boekjaar opnieuw voor een stijging van de omzet. Boekhoudkundige voorzorgsmaatregelen als gevolg van de oorlog in Oekraïne hadden echter een dempend effect. Daardoor daalde de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) licht.

Jaar-op-jaar omzet

in miljoen euro

813,7
2018/19
853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22

Winstontwikkeling (EBITDA)

in miljoen euro

283,6
2018/19
343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22

Geconsolideerde omzet per regio 2021/22

in miljoen euro
Het aandeel van de geconsolideerde omzet gegenereerd door Oost- en West-Europa blijft groeien. Ondanks een lichte daling van vijf procent blijft Duitsland een van de best presterende regio's binnen de EOS-groep. De omzetdaling is vooral een gevolg van de grote concurrentie op de NPL-markt. De sterkste daling werd opgetekend voor de Noord-Amerikaanse markt, wat kan worden toegeschreven aan de desinvestering van de Noord-Amerikaanse dochterondernemingen in de loop van het jaar.
804,9
Oost-Europa
280,1
Duitsland
274,8
West-Europa
225,6
Noord-Amerika
24,3

Petra Scharner-Wolff: “EOS heeft zich gevestigd als een vaste waarde van de Otto Group"

Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Accepteer
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Petra Scharner-Wolff
aborterenaborteren
Petra Scharner-Wolff
EOS is voortgekomen uit de aanmaandivisie van de eenmanszaak OTTO en is nu een van de focusbedrijven van de Otto-groep. Petra Scharner-Wolff, lid van de Raad van Bestuur van de Otto-groep, legt in dit video-interview de wederzijdse voordelen uit voor beide groepen van bedrijven uit.

Financiële resultaten 2021/2022

Omzet per regio

in duizenden EUR
In het boekjaar 2021/22 steeg de geconsolideerde omzet met 1,6 procent tot 804,9 miljoen euro, iets meer dan vorig jaar (792,5 miljoen euro). Met een stijging van 12,2 procent noteerden de bedrijven in Oost-Europa de sterkste verhoging, gevolgd door West-Europa met een stijging van 9 procent.

De omzet in Duitsland daalde licht, maar bleef hoog op 274,8 miljoen euro. De resultaten in Noord-Amerika weerspiegelen de desinvestering van de dochterondernemingen die in de loop van het jaar plaatsvonden. De omzet in die markt lag beduidend onder het niveau van vorig jaar.
 2021/2022 22020/2021 Wijziging ten opzichte van vorig jaar (%)
Oost-Europa 280.148 249.719 +12,2
Duitsland 274.809 289.124 -5,0
West-Europa 225.644 207.104 +9,0
Noord-Amerika 24.276 46.575 -47,9
EOS-groep 804.877 792.522 +1,6

Winst - en verliesrekening

Overzicht, in duizenden euro
In het boekjaar 2021/22 behaalde de EOS-groep een EBITDA van 282,5 miljoen euro (vorig jaar: 312,4 miljoen euro). In vergelijking met vorig jaar steeg de omzet met 12,4 miljoen euro als gevolg van het economisch herstel na het eerste jaar van de pandemie. Ten opzichte van de omzet en afgezien van boekhoudkundige voorzorgsmaatregelen, stegen de overige bedrijfskosten proportioneel met 9,4 procent, ofwel met 23,3 miljoen euro. De overige bedrijfsresultaten en eigen werk (incassosoftware) met een effect op het resultaat lagen op hetzelfde niveau als vorig jaar.
 2021/22 2020/21
Omzet 804.877 792.522
Totaal bedrijfsresultaat 815.215 804.003
Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) 282.453 312.406
Winst voor belastingen (EBT) 228.544 253.805
Netto inkomen 201.236 223.822

Investering van activa

in duizenden euro
Totale activa van de EOS-groep stegen met 4,7 procent tot 2,4 miljard euro in vergelijking met het voorgaande jaar. De stijging is onder meer toe te schrijven aan de opgekochte portefeuille vorderingen en vastgoed*. Deze steeg in het boekjaar tot 2,0 miljard euro door het hogere volume investeringen. Gekochte portefeuilles zijn goed voor 75,4 procent, en vastgoed in voorraden voor 7,8 procent van de totale activa.

*Financiële presentatie
 28.02.2022 % 28.02.2021 %
Vaste activa 209.498 8,8 234.620 10,3
Opgekochte vorderingen en vastgoed in voorraden* 1.989.455 83,2 1.898.522 83,1
Vorderingen 29.949 1,3 60.964 2,7
Cash en cash-equivalenten 105.455 4,4 50.211 2,2
Overige activa 56.457 2,4 39.161 1,7
Totale activa 2.390.815 100 2.283.478 100

Eigen vermogen en financiering

in duizenden euro
In het afgelopen boekjaar nam de totale financiering ten opzichte van vorig jaar toe met 107,3 miljoen euro tot 2,4 miljard euro. Het eigen vermogen steeg tot 895,7 miljoen euro, mede door een gedeeltelijke winstinhouding op het resultaat van vorig jaar. Zo nam de verhouding eigen vermogen-activa verder toe tot 37,5 procent (vorig jaar: 35,1 percent). Dit blijft een relatief zeer hoog niveau voor een financiële dienstverlener. De EOS-groep voorziet in haar herfinancieringsbehoeften met leningen van banken en het moederbedrijf. Het merendeel van deze financieringen heeft nog steeds een korte looptijd, die ten opzichte van het voorgaande jaar is gestegen van 71 naar 74 procent van de schuldfinanciering.

Om boekhoudkundige redenen kunnen tabellen en tekst afrondingsverschillen bevatten.
 28.02.2022 % 28.02.2021 %
Eigen vermogen 895.726 37,5 802.131 35,1
Voorzieningen 84.218 3,5 100.355 4,4
Verplichtingen bij banken 92.111 3,9 162.043 7,1
Verplichtingen bij verbonden partijen en bedrijven 1.102.833 46,1 1.010.266 44,2
Handelsschulden 41.962 1,8 42.147 1,8
Overige verplichtingen 173.966 7,3 166.537 7,3
Totale financiering 2.390.815 100 2.283.478 100

Ook in het boekjaar 2021/22 ondersteunde EOS bedrijven en banken bij het afbouwen van hun non-performing loans (NPL's) en vorderingen. Enkele highlights op een rij:

Spanje

Een toonaangevende Spaanse bank en EOS in Spanje hebben in het verleden al talloze NPL-portefeuilles afgehandeld. Nu is de eerste portefeuille met gedekte schulden van eigenaar veranderd - een primeur voor EOS in Spanje.

miljoen euro (nominale waarde)

60

Servië

Met in totaal 1,7 miljard euro sloot EOS in Servië de grootste deal in de geschiedenis van EOS in Oost-Europa. De portefeuille werd verworven als onderdeel van een secundaire transactie en bestaat grotendeels uit gedekte schulden.

miljard euro

1,7

Frankrijk

Eind 2021 sloot EOS in Frankrijk zijn grootste deal van het boekjaar af. De portefeuille met grotendeels gedekte schulden is afkomstig van drie regionale banken van de BPCE-bankgroep, waarmee de onderneming al geruime tijd een goede zakelijke relatie heeft.

miljoen euro (nominale waarde)

66,2

Duitsland

EOS ontving meer dan een half miljoen vorderingen van een gerenommeerde "buy-now-pay-later"-provider voor verwerking in een fiduciaire hoedanigheid.

duizend

500

We blijven op hoog niveau investeren

Na het verdwijnen van de pandemie verhoogde EOS in boekjaar 2021/22 opnieuw de investeringen in niet-renderende schulden en vastgoed. De toename van het totale volume besloeg drie cijfers. EOS stimuleerde met name de aankoop van gedekte vorderingen en onroerend goed.

Investeringen in schuldaankopen en vastgoed 2021/22

in miljoen euro
De EOS-groep verhoogde zijn investeringen aanzienlijk in vergelijking met vorig jaar. Het totale volume steeg met ongeveer 25 procent, van een totaal van 534,3 miljoen euro vorig jaar naar 668,6 miljoen euro. Er werd geïnvesteerd in ongedekte en gedekte schulden en in vastgoed. EOS kocht opnieuw de meeste NPL-portefeuilles op de Oost-Europese markt, gevolgd door West-Europa en Duitsland. Daarnaast kocht EOS-vorderingenportefeuilles in landen waar de groep niet wordt vertegenwoordigd door het eigen bedrijf. EOS werkt samen met lokale incasso-experts bij het nemen van beslissingen over mogelijke aankopen van vorderingenportefeuilles, die de partner vervolgens op een professionele manier lokaal afhandelt. Bij EOS worden deze samenwerkingen 'Debt Collection 4.0' genoemd.

Totaal
668,6
Oost-Europa
402,5
West-Europa
144,5
Debt collection 4.0
16,9
Noord-Amerika
3,0
Duitsland
101,7

Niet-gedekt

382,8
Oost-Europa
176,0
Noord-Amerika
3,0
West-Europa
88,5
Debt collection 4.0
16,9
Duitsland
98,4

Gedekt / vastgoed

285,8
Oost-Europa
226,5
West-Europa
56,0
Duitsland
3,3

Gekochte vorderingen 2021/22

in miljoen euro
De boekwaarde van de portefeuilles die op het einde van het boekjaar werden erkend, bedroeg 1,99 miljard euro* en lag net onder de grens van twee miljard. Dit is een stijging van bijna vijf procent dankzij een totale waarde van ongeveer 100 miljoen euro boven het cijfer van vorig jaar. Het is een ontwikkeling die laantoont dat schuldaankopen nog steeds groeien. Met 1,31 miljard euro bedroegen de niet-gedekte vorderingenportefeuilles nog steeds meer dan het dubbele van dat bedrag voor gedekte portefeuilles en gebouwen samen. Oost-Europa heeft de meeste vorderingen van de hele groep, op de voet gevolgd door West-Europa en Duitsland.

*Financiële presentatie

Om boekhoudkundige redenen kunnen tabellen en tekst afrondingsverschillen bevatten.
Totaal
1989,5
Oost-Europa
731,2
Duitsland
602,5
West-Europa
574,6
Debt collection 4.0
53,6
Noord-Amerika
27,6

niet-gedekt

1310,3
Oost-Europa
419,5
Duitsland
417,9
West-Europa
391,8
Debt collection 4.0
53,6
Noord-Amerika
27,6

Gedekt / vastgoed

679,1
Oost-Europa
339,5
Duitsland
184,5
Oost-Europa
155,1
03

Onze Aandachtspunten

Als bedrijf willen we vandaag en morgen succesvol zijn. Voor onze toekomst bouwen we voort op de drie belangrijke pijlers van verantwoord ondernemen, technologische vooruitgang en internationale samenwerking.

Schuldvordering betekent verantwoordelijkheid opnemen

EOS heeft duurzaamheidsdoelen gedefinieerd in haar Corporate Responsibility (CR)-strategie. In zijn inspanningen om de financiën ten goede te veranderen, neemt het bedrijf meer verantwoordelijkheid op vier actiegebieden.
icon red networking

Verantwoordelijke schuldvordering

EOS staat voor respectvol en eerlijk communiceren met consumenten, en voor oplossingsgerichte, duurzame schuldverlichting.
icon red collaboration

Gezamenlijk proces

EOS neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid in het eigen bedrijf door middel van empowerment, diversiteit en inclusie, en in de samenleving door eigen onderwijsinitiatieven te starten.
icon red insurance

Milieubescherming

Samen met de Otto-groep zet EOS gerichte maatregelen in die snel kunnen worden doorgevoerd om tegen 2030 klimaatneutraliteit te bereiken.
icon red website

Financiële duurzaamheid

EOS pleit voor strikte, bindende industrienormen en voor verantwoorde gedragscodes.

De hoogtepunten van bedrijfsverantwoordelijkheid van het jaar in een video.

Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Accepteer
video_zoom_boxvideo_zoom_box
EOS CR activities
aborterenaborteren
EOS CR activities

Elk bedrijf in elke branche kan bijdragen tot meer duurzaamheid.

Elk bedrijf in elke branche kan bijdragen tot meer duurzaamheid. EOS heeft het afgelopen jaar verschillende stappen ondernomen om haar inspanningen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen op te voeren. We produceerden lesmateriaal voor financiële opleidingen op scholen, plantten bomen om de klimaatverandering tegen te gaan, en namen een publiek standpunt in voor meer diversiteit. De verschillende activiteiten laten zien dat elke inspanning, hoe klein ook, een verschil maakt en verandering teweegbrengt.

Lees meer over de bedrijfsverantwoordelijkheid van EOS:

Financial literacy means responsibility: A girl sits at a laptop and takes part in online learning.

Comment EOS se fait le défenseur d’un monde sans dettes

Flexibele werktijden Flexibele werktijden 5 minuten
Pour juguler le surendettement privé, EOS assume une responsabilité et apporte sa pierre à l’édifice pour l’amélioration de l’éducation à la gestion financière dans la société. Les initiatives s'adressent aux jeunes enfants, dès l’âge d’être scolarisés en primaire.
Kom meer te weten

We beleven technologie in al haar facetten

Technologische vooruitgang is altijd een onmisbaar onderdeel geweest van het DNA van ons bedrijf. Het omvat alles; van analysemodellen en chatbots tot de digitale transformatie van de hele groep van bedrijven. Een overzicht.

Data en analyse

 • Een krachtig data- en analyseplatform op basis van cloud-technologie
 • Dynamische workflows voor soepele processen
 • AI-ondersteunde besluitvormings- en rekenmodellen

Focus op consumenten

 • Persoonlijke communicatie met onze next-best action-aanpak
 • Self-services geïntegreerd in slimme portals
 • Chatbots voor gemakkelijke interactie

Kansen - en risicobeheer

 • Op gegevens gebaseerde evaluatie van portefeuilles / op waarde gebaseerde prijsstelling
 • Risicoanalyse van de IT-systemen / IT-beveiligingsbeheer
 • Ontwikkeling en innovatie van bedrijfsmodellen

Digitale transformatie

 • Lenige organisatie met een hybride werkmodel
 • Culturele transformatie als basis van ons bedrijf
 • Internationale samenwerking om synergie-effecten te benutten

“Gegevens hebben het aanzien van onze wereld veranderd”

Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Accepteer
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Driven by technology: Data Analyses at EOS
aborterenaborteren
Driven by technology: Data Analyses at EOS
Marie-Laure Jacobs is een data-analist bij EOS Aremas in België. In de video legt ze uit hoe data-analyse het incassoproces optimaliseert, en welke voordelen het heeft voor de financiën.
is het bedrag dat EOS investeerde in innovatieve technologie en IT-processen in boekjaar 2021/22.

miljoen euro

0
werknemers ontwikkelen en implementeren digitale processen.

Ongeveer

600
De chatbot van de Belgische dochteronderneming EOS Contentia voert meer dan 350 maandelijkse gesprekken met consumenten.

meer dan

350
gebruiken de modernste technologie om de informatiebeveiliging bij EOS te waarborgen.

tools voor beveiligingsbewaking

2

Lees hier meer over EOS-technologieprojecten:

Technology highlights of the EOS Group: overview of all trends.

Technologische hoogtepunten van de EOS-groep

EOS omarmt de voordelen van digitale transformatie, en investeert jaar na jaar in nieuwe technologieën, van zelflerende analysemodellen tot ondoordringbare IT-beveiligingssystemen. Vier voorbeelden nader bekeken.
Meer informatie

Netwerken in 24 landen om één enkele groep te vormen

De EOS-groep richt zich op internationaal netwerken. Onze experts in 24 landen werken nauw samen om de financiën van onze klanten en consumenten in positieve zin te veranderen. Door hun samenwerking is EOS een expert geworden op het gebied van grensoverschrijdende incasso. Met ons netwerk van 83 partnerbedrijven verwerkt EOS grensoverschrijdende incassozaken in meer dan 180 landen. Aan het hart daarvan ligt ons IT-platform EOS Global Connection, via hetwelk partners en klanten de ontwikkeling van een case in realtime kunnen volgen.
verwerkt door EOS-werknemers over de hele wereld in 2021/22.

internationale cases

81.648
werden buiten de rechtbank beslecht, met snellere oplossing en lagere kosten.

procent van alle succesvolle incasso's

 

98
waaronder 581 nieuwe klanten, maakten gebruik van de internationale incassodiensten van EOS.

bedrijven

 

1.519

landen

verwerkte EOS in het afgelopen boekjaar incasso's.

In

189
werken voor EOS in grensoverschrijdende incasso, waarvan 286 bij EOS-bedrijven.

medewerkers

511
lees het ePaper
Sinds juli 2022