EOS-onderzoek ‘Wat zijn gegevens waard?’

Gegevens zijn over de hele wereld de nieuwe munt.

Representatief onderzoek van gegevens en hun waarde in Europa, Rusland en de VS.

Digitale gegevens zijn een centrale economische asset geworden. Bedrijven verzamelen, analyseren en interpreteren die ter optimalisering van hun bedrijfsmodellen. Daarom zijn de verantwoorde omgang met deze gegevens en de waardering van het gebruik ervan in toenemende mate bepalend voor het publieke debat. Wat vinden consumenten van de vrijgave en de waarde van gegevens? Zijn ze bereid om persoonlijke informatie te verkopen? Zijn er landspecifieke verschillen? En hoe winnen bedrijven het vertrouwen voor het gebruik van de gegevens?

Het internationale, representatieve onderzoek van de EOS-groep rond het onderwerp ‘Wat zijn gegevens waard?’ biedt antwoorden op deze vragen. De online bevraging werd in het voorjaar 2020 in 17 landen uitgevoerd door Kantar, een van ‘s werelds toonaangevende marktonderzoeksinstituten.

Over het onderzoek ’Wat zijn gegevens waard?’

 • Nieuw EOS-onderzoek over het onderwerp ‘Wat zijn gegevens waard?’

  Wie?

  Telkens 1000 deelnemers als representatieve steekproef van de bevolking vanaf 18 jaar per land.

 • Nieuw EOS-onderzoek over het onderwerp ‘Wat zijn gegevens waard?’

  Waar?

  15 landen in Europa plus de VS en Rusland.

 • Nieuw EOS-onderzoek over het onderwerp ‘Wat zijn gegevens waard?’

  Hoe?

  Online bevraging met gestandaardiseerde vragenlijst.

Gegevens als valuta 

Zijn gegevens het nieuwe goud? 

Elke dag geven wij een schat aan persoonlijke gegevens vrij: contact- en persoonsgegevens, informatie over ons koopgedrag, rekeninggegevens en feiten over onze gezondheid. Ze helpen bedrijven om hun klanten en hun wensen beter te begrijpen en op markttrends te reageren. Deze gegevens zijn dan ook waardevol. Volgens dit onderzoek is de meerderheid van de respondenten van mening dat zij voor dit gebruik van hun gegevens gecompenseerd moeten worden. Als er concreet wordt gevraagd naar het soort gegevens, zijn velen zelfs bereid om bepaalde gegevens aan betrouwbare bedrijven te verkopen - maar er zijn ook grenzen. 

Kernbevindingen

 • Een derde van de bevraagden zou zijn eigen gegevens afstaan voor een concrete tegenprestatie. In Rusland is dat zelfs 50 procent.

 • Niet-geldelijke bonussen of kortingen staan in de voorkeursranglijst van tegenprestaties helemaal bovenaan, dienstverlening of statusvoordelen staan helemaal onderaan.

 • Toegang tot gegevens over hun bankrekening of rekening-/kredietkaarten is bijna onverkoopbaar (minder dan één op tien).

In alle landen is de meerderheid van de consumenten voorstander van een compensatie, als ze hun eigen gegevens aan bedrijven verstrekken. Bij de vraag wie de deal ‘gegevens verstrekken voor een tegenprestatie’ reeds gesloten heeft, zijn er echter verschillen tussen de landen. De respondenten verwachten van de bedrijven dat ze hun persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen - dan is er een goede kans op een transactie.

EOS-gegevensonderzoek: Wat zijn gegevens waard?

Grote kansen voor bedrijven om gegevens te kopen

Eén op de drie in Europa en de VS zou de deal ‘Gegevensverstrekking met tegenprestatie’ aangaan. In Rusland is het zelfs één op de twee. Als het er concreet om gaat minstens één persoonsgegeven te verkopen voor geld, stijgt het aantal merkbaar. 82 procent van de Europeanen, 75 procent van de Amerikanen en 90 procent van de Russen waren daartoe bereid. Altijd onder deze voorwaarde: het bedrijf dat de gegevens verwerkt is betrouwbaar. Het gemakkelijkst te verkopen zijn soorten gegevens als aankoopbeslissingen of contactinformatie. Voor fitness- en ziektegegevens neemt de bereidheid al enigszins af. Erg kritisch wordt elke verstrekking van rekening- en kredietkaartgegevens. Het is verrassend dat internationaal de gevoeligheid van de verschillende soorten gegevens op dezelfde manier ingeschat wordt. Grotere verschillen zijn er daarentegen tussen de landen bij de vraag of de respondenten de deal ‘Gegevensverstrekking met tegenprestatie’ al hebben gesloten.

Respondenten hebben de deal ‘Gegevensoverdracht met tegenprestatie’ al gesloten.

In welke landen loopt de handel in gegevens al?

Ruim één op zes heeft al een grensoverschrijdende zakelijke transactie gesloten en eigen gegevens voor een tegenprestatie met bedrijven gedeeld. Er zijn echter zeker verschillen in de vergelijking tussen de landen: In Spanje (26 %) en Roemenië (24 %) werd de deal al vaker aangegaan, terwijl in andere Zuidoost-Europese landen zoals Slovenië (10 %) of Noord-Macedonië (7 %) de transactie nog vaker afgewezen wordt.

Spannend: De bereidheid van de consumenten om eigen gegevens te verkopen (één op drie) is zelfs groter dan de vraag van de bedrijven, want tot nu toe werd slechts aan ongeveer één op vijf een compensatie aangeboden. Er bestaan dus goede kansen voor bedrijven om zaken te doen met de consumenten - als ze hun vertrouwen winnen.

 • Smartphonegebruikers in de grote stad: gegevens zijn een centrale economische asset geworden.

  Zal het digitale leven van Europese burgers er binnenkort uitzien als dat van China?

  Lees meer over de volledige resultaten van de EOS-enquête en wat er gebeurt als persoonlijke gegevens op zichzelf een valuta worden.

  Lees het artikel hier

Digitaal vertrouwen als uitdaging 

De bedrijven moeten handelen 

Het onderzoek bewijst dit: consumenten zijn in principe bereid persoonsgegevens te verstrekken aan betrouwbare bedrijven. Maar precies hier ligt de behoefte aan een inhaalslag, omdat er bij velen geen vertrouwen bestaat in het verantwoord omgaan met hun persoonlijke informatie. De grootste uitdaging voor bedrijven zal dan ook zijn om door een passend en transparant gebruik van gegevens dit wantrouwen weg te werken.

 • Consumenten hebben weinig digitaal vertrouwen in bedrijven.

  Scepsis

  Ondanks de principiële bereidheid zijn veel consumenten nog sceptisch als het gaat om het delen van gegevens op het internet. Zo gelooft in Europa slechts 33 procent dat bedrijven verantwoordelijk omgaan met hun digitale gegevens. In de VS is het zelfs slechts 23 procent, in Rusland altijd nog 41 procent.

 • De scepsis tegenover bedrijven wordt ook gekenmerkt door onzekerheid.

  Onwetendheid

  Deze scepsis is ook gekenmerkt door onzekerheid: zo weet de meerderheid van de consumenten niet hoe ongewenst gegevensgebruik beperkt kan worden (Europa: 58 %, VS: 62 %, Rusland: 66 %). Om zo weinig mogelijk gegevens na te laten op het internet zou men bijvoorbeeld tracking-cookies kunnen blokkeren. Eén op de drie gebruikers in Europa en Rusland maakt echter zelden gebruik van deze mogelijkheid.

Vertrouwensrangschikking van de sectoren

Naast de onwetendheid over hoe de gegevensoverdracht gericht ingeperkt kan worden, voelt de meerderheid van de consumenten zich volgens het onderzoek ook vaak gedwongen om gegevens te verstrekken (Europa: 66 %, VS 58 %, Rusland 81 %). Dat bepaalde diensten alleen met een overvloed aan gegevens volledig gebruikt kunnen worden, bevordert het wantrouwen tegenover bedrijven en verklaart de algemene scepsis.

EOS-gegevensonderzoek: Wat zijn gegevens waard?

Er zijn echter ook sectoren die een duidelijke voorsprong hebben in de race om het digitale vertrouwen. Vooral banken nemen het voortouw (Europa: 54 %, VS 56 %, Rusland 54 %) en aanbieders van online betalen (Europa: 46 %, VS 46 %, Rusland 58 %). Ook nutsbedrijven doen het relatief goed (Europa: 39 %, VS 38 %, Rusland 34 %). De verliezers op de vertrouwensranglijst voor digitale gegevens zijn telecommunicatiebedrijven, de online handel en als hekkensluiter sociale netwerken zoals Messenger (Europa: 14 %, VS 11 %, Rusland 18 %). Net in deze sectoren ligt ongebruikt potentieel en de toekomst zal uitwijzen met welke strategieën deze bedrijven gepast kunnen reageren op het wantrouwen van de klanten.

 • Zakenman wegkijken: het digitale vertrouwen van de consumenten is klein.

  Wat de Amerikaanse verkiezingen hebben te maken met het digitale vertrouwen van Europeanen.

  Hebben we nog een keuze over het vrijgeven van onze gegevens? Ontdek waar actie nodig is - voor bedrijven en consumenten.

  Lees het artikel hier

De digitale wereld nivelleert 

Gegevens zijn nu al een waardevolle asset en de juiste omgang ermee wordt steeds belangrijker. Het onderzoek maakt dit duidelijk: consumenten willen voor hun overdracht vergoed worden, en hebben een duidelijke voorstelling van welke gegevens zij aan bepaalde bedrijven verkopen en welke niet. De druk om te handelen stijgt hierdoor snel in alle sectoren, om de belangrijke handel met gegevens te optimaliseren. Het onderzoek biedt eerste inzichten in waar bedrijven actie kunnen ondernemen. Grootste uitdaging: met waardering en transparantie gepast te reageren op de scepsis van de consumenten en zo het digitaal vertrouwen te winnen. Het is verrassend dat er internationaal nauwelijks verschillen zijn zowel met betrekking tot het vertrouwen als op het gebied van ervaringen en attitudes. Of het nu in Europa, de VS of in Rusland is - iedereen die op het internet navigeert en online diensten gebruikt, treft over alle grenzen heen bijna dezelfde voorwaarden aan. Het is dan ook aan de gegevensverwerkende bedrijven in de hele wereld om maatregelen te treffen en in het digitale vertrouwen te investeren.

Gratis witboek over
"Wat is de waarde van de gegevens"

Selectie van verdere kernthema’s ’Wat zijn gegevens waard?’

Download de whitepaper Download de whitepaper

COOKIE-INSTELLINGEN

Wij gebruiken cookies op onze website om u de best mogelijke ervaring te bieden. Het gaat hierbij om cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruiken van de website; die uitsluitend worden gebruikt voor anonieme statistieken; die worden gebruikt voor het instellen van voorkeuren; en die worden gebruikt om u gepersonaliseerde inhoud op basis van uw interesses aan te bieden. U kunt zelf beslissen of u het gebruik van cookies voor statistieken, voorkeuren en marketing toestaat. Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming wijzigen/intrekken door te klikken op ‘Change Cookies settings’ (‘Cookie-instellingen wijzigen’) onderaan de website. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.

Noodzakelijk

Wij gebruiken noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking en basisfunctionaliteit van de website. Specifieker gezegd, zorgen zij voor de veiligheidsrelevante functionaliteit van onze website. Hier vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

Voorkeuren

Als u voorkeurscookies toestaat, kunnen wij het eenvoudiger maken om onze website te gebruiken. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze services, wordt automatisch gedetecteerd dat u ons eerder hebt bezocht, inclusief uw input en instellingen. Zo moet u bijvoorbeeld niet elke keer uw gebruikersgegevens opnieuw invoeren, maar hebt u toegang tot de reeds ingevoerde gegevens wanneer u de website opnieuw bezoekt.
Hier vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

Statistieken

Wij gebruiken statistische cookies om ons aanbod te verbeteren, ons design aan te passen aan de behoeften en onze website voortdurend te optimaliseren.
Hiervoor verzamelen wij geanonimiseerde gegevens voor statistische en analysedoeleinden—bijvoorbeeld voor het bepalen van het websiteverkeer en het gedrag van de gebruikers, alsook voor het aanpassen en verbeteren van de inhoud en ervaring van onze website.
Hier vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

Marketing

Wij gebruiken marketingcookies om u relevante inhoud op basis van uw interesses aan te bieden wanneer u onze website bezoekt.
Hier vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken.