• In boekjaar 2022/23 verhoogde de EOS-groep haar winst en investeringsvolume.
  • Internationale samenwerking, digitalisering en diversiteit verklaren het succes van de onderneming.
  • Aandacht voor sociale aspecten en duurzaamheid wordt steeds belangrijker.
Een positieve evolutie in resultaten en investeringsvolume. Wat heeft dit succes mogelijk gemaakt? Hoe is de situatie in de verschillende regio's van de EOS-groep? En wat zijn de volgende doelstellingen?

Deze thema’s verkennen we in een interview met CEO Marwin Ramcke en de bestuursleden Justus Hecking-Veltman (CFO), Dr. Andreas Witzig, hij is verantwoordelijk voor West-Europa, Carsten Tidow, bevoegd voor Oost-Europa, en Andreas Kropp, verantwoordelijk voor de Duitse markt.

De EOS-groep sloot het boekjaar 2022/23 af met een resultaat van 446 miljoen euro (EBITDA) en grote investeringen voor een bedrag van 1,2 miljard euro. Dat zijn forse stijgingen tegenover het vorige jaar. Was dit voorspeld?

Marwin Ramcke:
Vanwege de moeilijke internationale politieke en macro-economische situatie hadden we dit niet verwacht. Sinds het begin van 2022 wordt ons leven gedomineerd door de oorlog, de energiecrisis en inflatie. Hoe de zaken zich zouden ontwikkelen, was moeilijk te voorspellen. Een bijkomende factor voor mij persoonlijk was dat ik de rol van CEO opnam bij de start van 2022. Maar dat we aan het eind van het boekjaar zo'n resultaat zouden behalen, in zulke zware tijden, dat was toen ondenkbaar. Het is een hele geruststelling dat ik in de EOS-groep omringd ben door mensen die klaarstaan om uitdagingen aan te pakken en met ambitie en passie tot een goed einde te brengen.

Welke factoren hebben tot dit positieve resultaat geleid?

Marwin Ramcke:
Eerst en vooral onze medewerkers, die ik bij deze gelegenheid uitdrukkelijk wens te bedanken voor al hun harde werk en inzet. Zonder hen zou dit resultaat onmogelijk zijn geweest.

Dankzij hun toewijding konden we de aankoop van schuldpakketten gevoelig uitbreiden, zelfs in markten waar we in het verleden moeilijkheden ondervonden. Bovendien boorden zij nieuwe investeringsmogelijkheden aan. Een mooi voorbeeld hiervan is onze samenwerking met de Wereldbank-dochter IFC, waar we onze krachten bundelen voor de acquisitie van gedekte vorderingen in Oost-Europa.

Justus Hecking-Veltman:
Een bijkomende factor is de sterke diversifiëring van onze portefeuille voor niet-renderende leningen (NPL's), over gedekte en ongedekte vorderingen en vastgoed in meer dan 20 landen. Dit maakt onze groep uiterst stabiel, aangezien wij op die manier onafhankelijk zijn van individuele markten. Verder hebben onze jarenlange expertise als koper van NPL-portefeuilles, en ons geduld in bepaalde markten, er dit jaar voor gezorgd dat we het ongewoon hoge bedrag van 1,2 miljard euro konden investeren. Ook hier mogen we zeggen dat onze internationale teams uitstekend werk hebben geleverd.
Headshot van EOS director Carsten Tidow, verantwoordelijk voor Oost-Europa

Internationale samenwerking is geen modewoord bij EOS, het is een invalshoek die we elke dag in de praktijk brengen.

Carsten Tidow
Lid van de Raad van Bestuur in de EOS-groep, verantwoordelijk voor de regio Oost-Europa

Hoe waren de bedrijfsresultaten in de verschillende regio’s?

Carsten Tidow:
In Oost-Europa behaalden wij het afgelopen boekjaar de beste resultaten uit de geschiedenis van ons bedrijf. Met een investeringsvolume van net geen 400 miljoen euro konden we ook voortbouwen op ons hoge cijfer van het jaar ervoor. Een goed voorbeeld is Bosnië, waar de handel in gedekte schulden sterk werd uitgebreid. En een van mijn persoonlijke hoogtepunten is de Griekse markt, die lange tijd als problematisch voor ons werd aanzien. Dankzij een opmerkelijke teamprestatie konden we er een groot pakket van ongedekte NPL’s verwerven. Ik breng ook graag het partnerschap met de Wereldbank-dochter IFC onder de aandacht, waarmee we onze activiteiten als duurzame investeerder op de NPL-markt versterken. Zo wordt bij de selectie en verwerking van NPL’s bijzondere aandacht besteed aan milieu-, sociale en bestuursaspecten (ESG). Deze twee projecten tonen goed aan dat internationale samenwerking geen modewoord is bij EOS, maar een invalshoek die we elke dag in de praktijk brengen.

Hoe is de situatie in West-Europa?

Andreas Witzig:
Al even positief. Met investeringen van meer dan een half miljoen euro haalden wij ook in deze regio een zeer hoog cijfer. Bijzonder vermeldenswaard zijn de markten in Frankrijk en Spanje. Maar ook Portugal, waar onze nationale dochteronderneming nog maar net werd opgericht – in 2022. In de Portugese NPL-markt zijn al 20 medewerkers actief, én die konden al hun eerste NPL-aankopen realiseren. Zij hebben echt een vliegende start genomen. Een belangrijke factor was overigens de invoering van Kollecto+, onze eigen incassosoftware die reeds in verschillende EOS-landen wordt gebruikt en aanzienlijke synergieën creëert. In de volgende stap rollen we de software uit in België en Duitsland.

Hoe is de situatie in Duitsland?

Andreas Kropp:
De Duitse NPL-markt is de meest gevestigde van alle NPL-markten waarin wij als groep actief zijn. Daarom vormt ze ook zo’n uitdaging. Door de vele concurrenten is het prijsniveau van de schuldportefeuilles op deze markt hoog. Een reden om onze processen en kosten voortdurend te optimaliseren, zodat we efficiënter kunnen werken en stevig in de markt staan. Ook in die context is aansluiting op Kollecto+ een belangrijke stap. In Duitsland wordt dit proces voltooid in de volgende twee tot drie jaar.

Welke andere thema’s waren het afgelopen jaar bepalend voor EOS?

Marwin Ramcke:
Eén factor is zeker onze internationale focus. EOS heeft meer dan 6.000 medewerkers in 24 landen. Zij dragen elk hun eigen ervaringen, vaardigheden en culturele invloeden bij. Wanneer je deze mensen in één team samenbrengt, zijn er geen grenzen aan de hieruit voortvloeiende creativiteit. Op die manier ontwikkelen wij ideeën die echt een verschil maken – en waarmee we voor EOS dit goede resultaat konden behalen.

EOS publiceert naast haar financiële resultaten voor het eerst een gecombineerd jaarrapport en duurzaamheidsrapport op basis van de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI). Wil dat zeggen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen of CR belangrijker is geworden?

Marwin Ramcke:
We hebben het altijd gezegd: voor ons betekent schuldvordering het opnemen van verantwoordelijkheid. Verantwoord ondernemen is dus al lang een hoofdthema, en dat zal nóg belangrijker worden. Wij willen ook tonen dat we niet alleen aankondigingen doen, maar er echt naar streven om elke dag een beetje beter te worden. De GRI-standaarden helpen ons transparant te rapporteren over de duurzaamheid van wat wij doen en over onze resultaten op het vlak van CR.

Zijn hier voorbeelden van in het afgelopen boekjaar?

Andreas Kropp:
Essentieel in deze context is een eerlijke interactie met consumenten die in gebreke blijven. We willen hen helpen om zo snel mogelijk schuldenvrij te worden. Daartoe gebruiken we bijvoorbeeld gemakkelijk te begrijpen taal om communicatiebarrières weg te nemen, maar bieden we ook diensten aan waarmee anoniem en altijd kan worden betaald. In ons Duitse serviceportaal kunnen consumenten hun eigen aflossingstempo instellen.

Wij zijn ook verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van EOS als werkgever. Bijvoorbeeld, onze medewerkers in Duitsland kunnen werk en vrije tijd beter op elkaar afstemmen dankzij hybride arbeidsmodellen.

Andreas Witzig:
In onze rol van werkgever moeten wij werknemers op lange termijn aan boord houden. Daarom zorgen wij er ook voor dat zij kunnen groeien als persoon en als medewerker. We beschikken daartoe over een brede waaier aan kansen en initiatieven. Zoals Masterplan, een leerplatform dat openstaat voor alle personeel, of het NXT Talent Management Program, dat vorig jaar een geïndividualiseerde ontwikkelingskans bood aan 92 getalenteerde medewerkers uit 17 landen. Onze medewerkers zetten ook zelf een hele reeks duurzame projecten op om het bedrijf, het milieu of de gemeenschap te ondersteunen, van binnentuinen tot financiële educatie voor kinderen.
Headshot van Marwin Ramcke, CEO van EOS

Onze medewerkers zijn onze krachtigste motor van innovatie en de belangrijkste reden voor ons succes.

Marwin Ramcke
CEO van de EOS-groep

Hoe zijn de vooruitzichten voor het komende boekjaar?

Justus Hecking-Veltman:
Ons doel is om schuldportefeuilles te blijven aankopen en geld terug in de economie brengen. Gezien de aanhoudende politieke en macro-economische onzekerheden houden wij vast aan onze beproefde aanpak van geduld en een verantwoord bedrijfsmanagement.

Carsten Tidow:
Ook na het succesvolle jaar blijven we niet op onze lauweren rusten; we richten ons resoluut op de toekomst. Van belang is dat wij in dit verband een mindset van groei tot stand brengen. Wij willen onze medewerkers aanmoedigen om open te staan voor nieuwe zaken en af en toe uit hun eigen comfortzone te breken. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de innovatiewedstrijd die vorig jaar zoveel opwindende ideeën opleverde. We scherpen ook onze internationale samenwerking en uitwisseling van beste praktijken aan.

Marwin Ramcke:
Ik ben het helemaal eens met Carsten. Zoals ik al zei: Onze medewerkers zijn onze krachtigste motor van innovatie en de belangrijkste reden voor ons succes. Het macro-economische klimaat blijft moeilijk in 2023/24 en zal ons voor nieuwe uitdagingen stellen. Ons doel voor het boekjaar 2023/24 bestaat erin onze positie in de top 3 van de relevante markten te behouden of uit te bouwen. Als we zo verder doen, heb ik er alle vertrouwen in dat we dit ook zullen bereiken.

Wenst u meer informatie? Neem gerust contact op!

Lara Flemming, Senior Vice President Corporate Communications & Marketing at EOS

EOS Holding GmbH
Corporate Communications & Marketing

Lara Flemming
Senior Vice President Corporate Communications & Marketing

Steindamm 71
20099 Hamburg
Germany

l.flemming@eos-solutions.com

Contacteer ons

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefoon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Contacteer ons

Photo credits: EOS